Plus na trasie Jelenia Góra – Włodzice Wielkie. Pozostałym – dla pamięci

We wcześniejszej informacji prezentowaliśmy poziom transmisji danych w sieci Orange, w wybranym punkcie testowym, w miejscowości Włodzice Wielkie, na Dolnym Śląsku, położonej przy biegu drogi wojewódzkiej nr 297: Jelenia Góra – Zielona Góra. Oprócz Orange i partnera technologicznego Orange, czyli firmy T-Mobile, w punkcie naszych testów, wewnątrz budynku zasięgu nie oferuje ani Plus, ani sygnału macierzystego Play. Obaj operatorzy uruchomili swoje stacje w miejscowości Suszki, kilka kilometrów dalej, gdzie z kolei obaj operatorzy z grupy Networks! ( T-Mobile i Orange ) posiadają swoje stacje zarówno w miejscowości Włodzice Wielkie, jak i Suszki, gdzie decyzje inwestycyjne, z dużym prawdopodobieństwem wynikały nie tylko z procesu integracji sieci, ale również z analizy topografii terenu przy drodze wojewódzkiej nr 297 na odcinku, o którym mowa.
Trasa “TAM” biegła w sposób następujący:
Jelenia Góra – rondo wyjazdowe przy ul. Sobieskiego (gdzie Plus nie oferuje w stacji BT-33473 priorytetowanego pasma ani w 3G ani w LTE, stąd przy wyjeździe z miasta, w drodze powrotnej oraz na części odcinka do kolejnej stacji w Rybnicy – terminal odbiera sygnał z irracjonalnych względem swojego położenia stacji w górach ) – Rybnica – Barcinek – droga krajowa nr 30 – Pasiecznik – droga wojewódzka nr 297 – Wojciechów – Golejów – Pławna – Lwówek Śląski – Brunów – Żerkowice – Włodzice Wielkie (punkt testowy)
Log sygnału w sieci Plus dostępny tutaj
Trasa “Z POWROTEM” przebiegała następująco:
Włodzice Wielkie – Rakowice Małe – Rakowice Wielkie – Lwówek Śląski – droga wojewódzka nr 297 – Pławna – Łupki – Wleń – Nielestno – Czernica – Jeżów Sudecki – Jelenia Góra
Log jakości sygnału w sieci Plus na tej trasie dostępny tutaj

Stacje bazowe każdego z operatorów, pracujące w sąsiedztwie terminala w drodze “TAM”:
A. Plus:
1. Jelenia Góra, Pl. Kościelny 1, BT33522
2. Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14, BT33217
3. Jelenia Góra, ul. Sobieskiego, BT33473
4. Rybnica, maszt własny. BT30669
5. Stara Kamienica, maszt własny. BT30670
6. Janice, maszt własny. BT33482
7. Golejów, maszt Orange. BT33735
8. Pławna Dolna, wieża kościoła. BT34519
9. Bielanka, maszt Orange. BT34736
10. Lwówek Śląski-Płakowice, maszt własny. BT33526
10. Lwówek Śląski, ul. Struga 2. Komin. BT34641
11. Lwówek Śląski, ul. Kościelna 27, BT34541
12. Suszki, maszt własny. BT33743
Wszystkie inne stacje, które są zawarte jako pozycje komórek, serwujących sygnał w kierunku terminala są stacjami nielogicznymi, względem pobytu terminala i można je uznać jako radiową “konieczność”, wynikającą albo z braku stacji Plusa w drodze, albo, w dużej mierze – wynik niejednorodnej sieci, bez obecności wiodącego pasma w danej technologii na stacjach, które terminal mija w drodze

B. Play:
1. Jelenia Góra, Al. Jana Pawła II 21, komin
2. Jelenia Góra, Pl. Kościelny 1
3. Jelenia Góra, ul. Sobieskiego 53, ZREMB
4. Lwówek Śląski, ul. Kościelna 27. Wieża kościoła
5. Lwówek Śląski, ul. Działkowicza. Maszt własny
6. Suszki, maszt własny
Jak widać z wykazu wyżej – w przypadku Play, klienci operatora, przemierzający trasą, o której mowa w zdecydowanej większości muszą polegać na roamingu krajowym

C. grupa Networks! ( Orange i T-Mobile )
1. Jelenia Góra, ul. Górna 10/11
2. Jelenia Góra, ul. Mostowa 2
3. Jelenia Góra, ul. Sobieskiego 56
4. Jelenia Góra, ul. Sobieskiego 53
5. Rybnica, rurowy maszt Orange
6. Stara Kamienica, maszt Polkomtel
7. Janice, maszt Polkomtel
8. Golejów, maszt Orange
9. Bielanka, maszt Orange
10. Lwówek Śląski, ul. Sruga 2. Komin
11. Włodzice Wielkie, maszt Orange
12. Suszki, maszt Polkomtel

Stacje operatorów, w radiowym sąsiedztwie terminala w drodze powrotnej:
A. Plus
1. Suszki, maszt własny. BT33743
2. Lwówek Śląski-Płakowice, maszt własny. BT33526
3. Lwówek Śląski, ul. Struga 2. Komin. BT34641
4. Lwówek Śląski, ul. Kościelna 27, BT34541
5. Bielanka, maszt Orange. BT34736
6. Pławna Dolna, wieża kościoła. BT34519
7. Golejów, maszt Orange. BT33735
8. Wleń, maszt “Emitel”. BT33474
9. Czernica, maszt własny. BT34534
10. Jeżów Sudecki, ul. Długa 23. Niski dach budynku “Agropartner 2000”. BT34588
11. Siedlęcin, ul. Lwówecka. Maszt T-Mobile. BT33792
12. Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14. BT33217
13. Jelenia Góra, Pl. Kościelny 1. BT33522

B. Play:
1. Suszki, maszt własny
2. Lwówek Śląski, ul. Działkowicza. Maszt własny
3. Lwówek Śląski, ul. Kościelna 27. Wieża kościoła
4. Klecza, maszt własny
5. Wleń, maszt “Emitel”
6. Jeżów Sudecki, maszt rurowy na terenie Zakładów Lotniczych “Jeżów”
7. Jelenia Góra, Al. Jana Pawła II 21. Komin
8. Jelenia Góra, Pl. Kościelny 1. Wieża kościoła
Jak widać, w drodze powrotnej, choć w połowie innym odcinkiem, klienci Play również muszą w dużej mierze polegać na korzystaniu z roamigu krajowego

C. grupa Networks! ( Orange i T-Mobile ):
1. Suszki, maszt Polkomtel
2. Włodzice Wielkie, maszt Orange
3. Lwówek Śląski, ul. Struga 2. Komin
4. Bielanka, maszt Orange
5. Golejów, maszt Orange
6. Klecza, maszt T-Mobile
7. Wleń, maszt “Emitel”
8. Siedlęcin, ul. Lwówecka. Maszt Orange
9. Jelenia Góra, ul. Mostowa 2
10. Jelenia Góra, ul. Górna 10/11
Jak widać, w drodze powrotnej, z dostępnością stacji obu operatorów Networks! jest zdecydowanie gorzej, aniżeli w drodze “TAM”
Grupa powinna nade wszystko wybudować efektywną stację w gminnym Jeżowie Sudeckim, skorzystać z gościny na maszcie Plusa w miejscowości Czernica, ale budując 4 sektory, a dodatkowo – również korzystając z gościnności Plusa – wybudować stację w miejscowości Pławna. Dodajmy … z radiowego punktu widzenia – kiepska jest sytuacja Orange i T-Mobile w powiatowym Lwówku Śląskim. Jedna stacja na takie miasto, to zdecydowanie za mało

Ponadto, każdy z operatorów wiodącej, infrastrukturalnej trójki powinien postarać się o realną dostępność sygnału wzdłuż drogi krajowej nr 30 oraz wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 297 ( pomijamy sugestie, wspomniane wcześniej )

Biorąc pod uwagę bieżące uchybienia w sygnale, wzdłuż przejechanej przez nas drogi – stacje każdego z operatorów powinny powstać w lokalizacjach:
1. Barcinek, Zakłady “ARF”
2. Pasiecznik, może wieża kościoła w sąsiedztwie drogi krajowej nr 30 ?
3. Wojciechów, może wieża kościoła w sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 297 ?
4. Mojesz, może jeden z kominów albo maszt ?
5. południowe przedmieścia miasta Lwówek Śląski, gdzie niemal gubi się sygnał sieci przy wjeździe do miasta i do na zewnątrz budynków
6. wyjazd z Lwówka Śląskiego, drogą wojewódzką nr 364 w kierunku Gryfowa Śląskiego
7. wyjazd z Lwówka Śląskiego w kierunku miejscowości Radłówka
8. Rakowice Wielkie, duża miejscowość, a z poważnymi kłopotami z dostępnością sygnału wewnątrz budynków
9. Rakowice Małe / Kotliska, sytuacja podobna jak w punkcie wyżej
10. Włodzice Małe, w zdecydowanej większości miejscowość bez zasięgu sieci wewnątrz budynków

Oprócz pozycji, wymienionych wcześniej, Plus powinien postarać się o stworzenie monolitu sieciowego na kolejno mijanych stacjach tak, jak to jest niemal w grupie Networks! Obecna sytuacja, związana z wymieszanymi technologiami powoduje, że wiele razy terminal loguje się do pasm priorytetowych w dowolnych, losowych stacjach. To zaś powoduje jego wielokrotny brak dostępności podczas przychodzącego połączenia głosowego ze względu na niemożność tworzenia nieskończonej ilości sąsiedztw między komórkami w systemie
Dodatkowo, czwarte sektory, dokrywające obszary częstokroć bez sygnału sieci powinny pojawić się w stacjach:
1. Siedlęcin, maszt T-Mobile
2. Czernica, maszt własny
3. Jeżów Sudecki, ul. Długa 23. Dach “Agropartner 2000”
4. Lwówek Śląski-Płakowice, maszt własny
5. Golejów, maszt Orange. Tak ma zresztą konkurencja
6. Pławna, wieża kościoła
7. Suszki, maszt własny
8. Rybnica, maszt własny
9. Stara Kamienica, maszt własny
10. Janice, maszt własny
11. Bielanka, maszt Orange. Tak ma zresztą konkurencja

Ponadto, Plus powinien dowiesić się do stacji konkurentów Networks! w:
1. miejscowości Klecza koło miasta Wleń. Maszt T-Mobile
2. miejscowości Strzyżowiec, budując stację czterosektorową. Maszt T-Mobile
3. miejscowości Włodzice Wielkie, budując stację czterosektorową. Maszt Orange
4. miejscowości Rybnica, dopełniając sygnał przy drodze krajowej nr 30 w kierunku na zachód

Przypominamy, że sugestie, które podajemy dotyczą wyłącznie tras, którymi przejechaliśmy. Na całym odcinku drogi krajowej nr 30: Jelenia Góra – Zgorzelec jest zdecydowanie więcej braków w sygnale bądź uchybień w jego jakości, zaś kolejowa trasa: Jelenia Góra – Zgorzelec powinna być trasą, za której pokrycie operatorzy powinni zabrać się na zasadzie “od zaraz”. Jest bowiem w zdecydowanej większości pozbawiona sygnału, pozwalającego na korzystanie z usług sieciowych na odpowiednim poziomie bądź tego sygnału na kolejowym szlaku nie ma wcale

O sugestiach dla sieci Play nie wspominamy, bowiem choćby z wypunktowanych pozycji stacji dostępnych w drodze widać, że przed operatorem jeszcze długa, inwestycyjna droga, jeśli chciałby realnie zapewnić macierzysty sygnał swoim klientom

Zważywszy zaprezentowany tu materiał, operatorom ku refleksji można zadać pytanie: jak ma się projekt 5G, do braków w dostępności do usług w pasmach podstawowych i to nie na skraju pogranicznym, w gęsto zalesionym terenie, czy w skomplikowanych topograficznie górach, ale … przy uczęszczanej drodze krajowej, wiodącej ku granicy Państwa, czy przy drodze wojewódzkiej, prowadzącej z południa na północ kraju ?

źródło: informacja własna