Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Orange Polska S.A.

Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Orange Polska S.A. Informacja na temat konsultacji projektu decyzji utrzymującej w mocy decyzję zmieniającą Ofertę SOR dla Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (Orange) w zakresie obniżenia opłaty abonamentowej za Usługę WLR POTS (z ang. Wholesale Line Rental, Hurtowy dostęp do sieci Orange). W dniach 19 marca – 19 kwietnia 2019 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne odnośnie projektu decyzji administracyjnej utrzymującej w mocy decyzję Prezesa UKE z dnia 25 września 2018 r. zmieniającą Ofertę SOR dla Orange w zakresie obniżenia opłaty abonamentowej za Usługę WLR POTS. W ramach przedmiotowego postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko konsultacyjne złożone przez Orange z dnia 18 kwietnia 2019 r. Stanowisko powyższe zostało włączone do akt toczącego się postępowania i obecnie jest przedmiotem analizy Prezesa UKE, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w decyzji administracyjnej
Pliki:
Stanowisko Orange Polska – 1,0 MB plik PDF

źródło: UKE