Wyniki operacyjne i finansowe Grupy Cyfrowy Polsat za I kwartał 2019 r.

Podsumowanie I kwartału 2019 r. w Grupie Cyfrowy Polsat. Ponad 500 tys. więcej usług kontraktowych, wynik EBITDA w wysokości ponad 1 mld zł, wprowadzenie nowych ofert z Internetem światłowodowym i telewizją kablową IPTV. Grupa Cyfrowy Polsat bardzo dobrze rozpoczęła 2019 r. – odnotowała ok. 300 tys. więcej klientów multiplay i ponad 500 tys. dodatkowych usług kontraktowych rok do roku, a wskaźnik odejść klientów był kolejny raz na rekordowo niskim poziomie 7,2 %. O silnych wynikach finansowych świadczy wynik EBITDA, który na bazie nowo obowiązujących standardów księgowych wyniósł ponad 1 mld zł. Z kolei zysk netto był wyższy aż o 25% od średniej oczekiwań analityków giełdowych. W I kwartale Grupa wprowadziła na rynek nowe atrakcyjne oferty – Internet Stacjonarny w Plusie oraz telewizję kablową w technologii IPTV wraz z nowym dekoderem EVOBOX IP, wzmacniając strategię multiplay. “Mamy długoterminową wizję naszej Grupy i pomysł na jej dalszy rozwój. Naszą misją jest tworzenie i dostarczanie najatrakcyjniejszych treści telewizyjnych, produktów telekomunikacyjnych oraz innych usług dla domu. Wykorzystujemy najnowsze technologie z zachowaniem dbałości o wysoką jakość produktów i obsługi klientów.” – mówi Maciej Stec, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii, Cyfrowy Polsat S.A. i Polkomtel Sp. z o.o. – “Konsekwentnie rozwijamy atrakcyjne usługi z myślą o potrzebach naszych klientów. Teraz otworzyliśmy się na nowe rynki – Internetu stacjonarnego i telewizji w technologii IPTV. Chcemy, by szerokie portfolio naszych usług było dostępne dla wszystkich Polaków i wszystkich rodzin. Nasza idea strategiczna na najbliższe lata brzmi: “Telewizja – Dla każdego. Wszędzie. Internet – Dla każdego. Wszędzie. Telefon – Dla każdego. Wszędzie”. W najbliższych latach stawiać będziemy na ciągłe wzmacnianie strategii smartDOM, która łączy szerokie portfolio usług z dostarczanymi przez nas emocjonującymi treściami. To wszystko jest dostępne w atrakcyjnej cenie i w wysokiej jakości. To kierunek, w którym niezmiennie chcemy podążać.” – dodaje.
Najważniejsze dane operacyjne za I kwartał 2019 r.
1. Już co trzeci klient Grupy korzysta z ofert wiązanych – skuteczna realizacja strategii multiplay:
– Stabilny wzrost liczby klientów usług wiązanych – o 283 tys. (18 %) r/r do 1,85 mln, co stanowi 33 % bazy klientów kontraktowych.
– Do 5,57 mln wzrosła liczba usług posiadanych przez tę grupę klientów.
– Dalsza obniżka wskaźnika churn do rekordowo niskiego poziomu wynoszącego 7,2 %.
2.Regularny przyrost liczby usług kontraktowych – o 535 tys. r/r do 14,33 mln (stanowią one 84,4% wszystkich świadczonych usług):
– Kolejny okres wzrostu liczby usług telefonii komórkowej – o 455 tys. r/r do 7,5 mln, co wynika z korzystnego wpływu strategii multiplay, utrzymującego się zainteresowania klientów prostymi taryfami Plusa wprowadzonymi w lutym ub.r. oraz z wysokiej sprzedaży w segmencie B2B (rozwiązania m2m).
– Łączna liczba kontraktowych usług płatnej telewizji, dzięki utrzymującemu się popytowi na usługę Multiroom oraz dobrze sprzedającym się płatnym usługom OTT, wzrosła r/r o 93 tys. i wynosi 5,1 mln.
– Wysoka, stabilna baza usług Internetu wynosząca 1,8 mln. W I kwartale 2019 r. klienci detaliczni Cyfrowego Polsatu i sieci Plus przetransferowali ok. 264 PB danych. W zasięgu sieci LTE Grupy jest blisko 100 % Polaków, a LTE Advanced – 73 % mieszkańców kraju.
3. Stabilna baza 5,7 mln klientów kontraktowych:
– Wzrost wskaźnika nasycenia usługami przypadającymi na klienta – o 5,4 % r/r, a każdy z nich posiadał średnio 2,5 usługi z portfolio Grupy.
– Średni przychód od klienta kontraktowego (ARPU) wzrósł o 1,2 % r/r i wyniósł 82,9 zł.
4. Stabilna baza prepaid na poziomie ponad 2,6 mln ze stabilnym ARPU na wysokim poziomie 20,1 zł.
5. Zgodnie z długoterminową strategią kanały Grupy Telewizji Polsat pozostawały w czołówce rynku oglądalności w grupie komercyjnej, osiągając wynik 23,4% – 11,2 % kanału głównego oraz 12,2 % kanałów tematycznych.
6. Przychody Grupy Telewizji Polsat z reklamy telewizyjnej i sponsoringu wzrosły o 0,5 % r/r – podczas, gdy cały rynek reklamy TV spadł o 3,1 % – i wyniosły 271 mln zł, dzięki czemu udział Grupy w rynku reklamy TV wzrósł do poziomu aż 28 %

“Pierwszy kwartał pokazał, że klienci cenią, lubią i chętnie korzystają z coraz szerszego portfolio naszych usług. Świadczy o tym niemal 300 tys. nowych klientów ofert łączonych i ponad 500 tys. więcej usług kontraktowych w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. To kolejny kwartał pokazujący bardzo wysokie zadowolenie i lojalność naszych klientów, czego jasnym dowodem jest rekordowo niski wskaźnik odejść wynoszący zalewie 7,2% w skali roku.” – mówi Mirosław Błaszczyk, Prezes Zarządu, Cyfrowy Polsat S.A. i Polkomtel Sp. z o.o. I dodaje – “Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, wciąż poszerzamy portfolio usług w naszej ofercie. Oprócz dostarczania Internetu w technologii LTE – w wariancie mobilnym i domowym – rozpoczęliśmy sprzedaż Internetu w technologii światłowodowej, w oparciu o infrastrukturę Netii. Kolejna nowość, którą wprowadziliśmy przed kilkoma tygodniami, to telewizja kablowa w technologii IPTV wraz z dekoderem EVOBOX IP produkowanym w naszej fabryce w Mielcu. Wraz z nią klienci otrzymali równie bogatą ofertę programową co na naszej platformie satelitarnej – tylko bez konieczności montażu anteny satelitarnej – i możliwość decydowania o sposobie dostarczania sygnału telewizyjnego do ich domu. Ponadto z myślą o obywatelach Ukrainy wdrożyliśmy atrakcyjne oferty prepaid, które komunikujemy w tym przypadku w kampanii reklamowej uruchomionej za naszą wschodnią granicą.”

“W pierwszym kwartale br. osiągnęliśmy dobre wyniki oglądalności, które są zgodne z naszą długoterminową strategią. Nasze przychody z reklamy telewizyjnej wzrosły, pomimo spadku całego rynku reklamy TV o ok. 3 %. Mimo słabszego otwarcia roku – związanego z efektem wysokiej bazy z 2018 roku – podtrzymujemy naszą prognozę zakładającą niski jednocyfrowy wzrost rynku w 2019 roku.” – mówi Maciej Stec, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii, Cyfrowy Polsat S.A. i Polkomtel Sp. z o.o.

Najważniejsze dane finansowe za I kwartał 2019 r. (z włączeniem MSSF 16)
Silne wyniki finansowe Grupy w I kwartale 2019 r.:
– przychody: 2,8 mld zł,
– EBITDA: 1 mld zł,
– marża EBITDA: 37,2%,
– zysk netto: 300 mln zł,
– wolne przepływy pieniężne za okres 12 miesięcy: ok. 1,4 mld zł,
– wskaźnik całkowitego zadłużenia netto/EBITDA LTM: 2,66x
(z wyłączeniem MSSF 16)

“Pierwszy kwartał br. zamknęliśmy bardzo dobrymi, stabilnymi i przewyższającymi konsensus rynkowy wynikami finansowymi Grupy. Przychody wyniosły 2,8 mld zł, EBITDA według nowego standardu MSSF 16 przekroczyła 1 mld zł, a zysk netto w wysokości 300 mln zł jest wyższy aż o 25% od średniej prognoz analityków. Wzrost głównych pozycji rachunku wyników w segmencie usług świadczonych klientom indywidualnym i biznesowym spowodowany jest głównie konsolidacją wyników Grupy Netia od 22 maja zeszłego roku. Z kolei wyniki segmentu nadawania i produkcji telewizyjnej były pod wpływem włączenia do portfolio oferty hurtowej nowych kanałów TV, w tym w szczególności pakietów Eleven Sports i Polsat Sport Premium.” – mówi Katarzyna Ostap-Tomann, Członek Zarządu ds. Finansowych, Cyfrowy Polsat S.A., Polkomtel Sp. z o.o.

“Wolne przepływy pieniężne były pod wpływem rozliczenia inwestycji z końca 2018 roku i są zgodne z naszymi prognozami i zapowiedziami – na wysokim poziomie ok. 1,4 mld zł za okres 12 miesięcy. W pierwszym kwartale spłaciliśmy blisko 600 mln zł kredytu, dbając o regularne zmniejszanie poziomu zadłużenia. Z sukcesem – tym większym, że wydawało się, że atmosfera na rynku nie sprzyja tego typu działaniom – zakończyliśmy proces refinansowania naszych obligacji serii A, który zapewnił nam korzystniejsze warunki ich obsługi i dłuższy okres ich zapadalności. W ciągu 7 lat oszczędności odsetkowe powinny przekroczyć 50 mln zł. Przypomnę też, że bardzo konsekwentne wdrażanie strategii pozwoliło zaproponować naszym akcjonariuszom atrakcyjną, przewidywalną politykę dywidendową, której realizacja – według naszych szacunków – umożliwi dalsze zmniejszanie poziomu zadłużenia i prowadzenie zaplanowanych inwestycji i działań rozwojowych Grupy.” – dodaje Katarzyna Ostap-Tomann

“2019 rok otworzyliśmy bardzo dynamicznie – weszliśmy na nowe rynki, zaprezentowaliśmy nowe usługi i oferty, wprowadziliśmy nową politykę dywidendy oraz wyemitowaliśmy nowe obligacje, których warunki świadczą o tym, że rynek kapitałowy darzy naszą firmę dużym zaufaniem. To wszystko motywuje nas do jeszcze cięższej pracy i konsekwentnej realizacji strategii, która pozwoliła nam zbudować największą polską firmę w branży mediów i telekomunikacji. Niezmiernie cieszy mnie możliwość uczestniczenia w tak ciekawych i ważnych wydarzeniach, pracy z tak profesjonalnym i zaangażowanym zespołem oraz zarządzania tak udanym projektem biznesowym.” – podsumowuje Mirosław Błaszczyk

źródło: Plus / Cyfrowy Polsat

Materiały powiązane:
droga wojewódzka nr 297 wymaga dokrycia. Play da radę ?
5G – eksperyment biologiczny historii ludzkości (zapraszamy do akapitu, poświęconego jakości pokrycia obszaru Polski sygnałem sieci komórkowych)
UMTS900 i LTE900 w stacji BT33522 w Jeleniej Górze
Plus wciąż traci w Górach Izerskich
stacja Plusa na schronisku “Odrodzenie”. O co tu właściwie chodzi ?