Droga wojewódzka 297: Jelenia Góra – Bolesławiec wymaga dokrycia sygnałem. Play da radę ?

Pomimo upływu bez mała 23 lat od startu usług telefonii komórkowej w standardzie cyfrowym – dostępu do sygnału sieci wciąż nie ma wiele istotnych traktów komunikacyjnych, a nawet sąsiedztw centrów miast. Jednym z takich obszarów jest odcinek drogi wojewódzkiej nr 297 (Jelenia Góra – Zielona Góra, łącznie około 150 kilometrów), od miasta Jelenia Góra po Bolesławiec (długość tego odcinka, to około 60 kilometrów). Dodać należy, że część wspomnianej drogi jest częścią wspólną z drogą krajową nr 30, od Jeleniej Góry w kierunku granicznego Zgorzelca
W drodze, o której mowa najstarsi operatorzy posiadają stacje bazowe w lokalizacjach:
A. Orange i T-Mobile:
1. Jelenia Góra, ul. Sobieskiego 53, dach BGI „ZREMB”. Stacja T-Mobile, z LTE800/LTE1800, UMTS900/UMTS2100 oraz GSM, przy rozwidleniu dróg (DK30+DW297/DK3)
2. Rybnica, biało-czerwony, rurowy maszt Orange, na południe od drogi krajowej nr 30
3. Stara Kamienica, maszt Polkomtel na południe od drogi krajowej nr 30
4. Janice, maszt Polkomtel, w niedalekim sąsiedztwie drogi krajowej nr 30
5. Golejów, maszt Orange (jeden z najstarszych, na którym pracował jeszcze NMT 450i). Lokalizacja w niedalekim sąsiedztwie od drogi wojewódzkiej nr 297, na południe od tej drogi
6. Klecza, maszt T-Mobile. Stacja nieco oddalona od drogi, niemniej pokrywająca radiowo w części jej bieg. Jest to poniekąd techniczna „wpadka” jej właściciela, ponieważ w niedalekim sąsiedztwie stacji, wewnątrz Pałacu Lenno, ani w części hotelowej, ani w części restauracyjnej nie ma zasięgu sieci
7. Bielanka, maszt Orange. Stacja nieco oddalona od biegu drogi wojewódzkiej nr 297, niemniej w części pokrywająca sygnałem jej bieg
8. Lwówek Śląski, ul. Struga 2. Komin. Miasto powiatowe, wskazujące na organizacyjno-techniczną niewydolność współpracy technologicznej w postaci Spółki Networks! Po 23 latach, w mieście pracuje tylko jedna stacja bazowa na potrzeby obu operatorów, w tym jest to stacja poza centrum. Plus posiada tu 3 stacje bazowe, Play – dwie. Każdy z operatorów powinien uruchomić we Lwówku Śląskim nie mniej, jak 6 stacji bazowych, co oznacza, że Plus jest w połowie drogi, Play w 33 %, zaś T-Mobile z Orange … w 16,6 % !!!
Pożądane lokalizacje, poza lokalizacjami posiadanymi przez właściciela ich największej ilości, czyli Plusa, to:
a) południowa część miasta, wylot na miejscowość Mojesz. Tu problemy są nawet na zewnątrz budynków
b) część miasta w sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 364, wylot do Gryfowa Śląskiego. Sytuacja jest podobna, jak w południowej części Lwówka Śląskiego
c) wyjazd z Lwówka Śląskiego w kierunku miejscowości Radłówka
9. Włodzice Wielkie, maszt Orange przy drodze wojewódzkiej nr 297. Ze względu na braki w sygnale w obszarze na wschód od stacji wskazana rozbudowa o czwarty sektor
10. Suszki, maszt Polkomtel przy drodze wojewódzkiej nr 297 (stacja T-Mobile). Ze względu na braki w sygnale w obszarze na wschód od stacji wskazana rozbudowa o czwarty sektor
11. Bolesławiec, ul. Matejki 26 (stacja T-Mobile). Maszt ZE w nieco dalszej odległości od drogi
12. Bolesławiec, ul. Krótka 1 (stacja Orange). Wieża kościoła, anteny za roletami. Lokalizacja w nieco dalszej odległości od drogi wojewódzkiej nr 297
B. Plus:
1. Jelenia Góra, ul. Sobieskiego 53. Dach BGI „ZREMB”. Stacja pracuje w oparciu o model GUL „GSM900/UMTS900/LTE900”. Taki model powoduje radiowe przeciążenie stacji, posiadających pasma radiowe o większym priorytecie w momencie przebywania terminala na sporym obszarze pokryciowym stacji, o której mowa, w tym również w momencie, kiedy terminal opuszcza miasto, zmierzając w kierunku Zgorzelca bądź do niego od strony Zgorzelca wjeżdża. Reasumując, wskazane byłoby doposażenie stacji do LTE1800, a wręcz ze względu na spory, potencjalny ruch radiowy w sąsiedztwie, w tym:
a) obecność dwóch biurowców Krajowej Administracji Skarbowej
b) obecność dwóch osiedli mieszkaniowych
c) wyjazd koleją i drogami krajowymi do dwóch granic Państwa (Jakuszyce i Zgorzelec)
d) obecność zespołu hurtowni
wskazane byłoby jej doposażenie również do LTE2600 oraz rozbudowę o czwarty, południowo-zachodni sektor, z azymutem na bieg drogi krajowej nr 3 do Szklarskiej Poręby i linii kolejowej do Zgorzelca
Kodowy numer stacji: BT33473
2. Rybnica, maszt własny, nieco na południe od biegu drogi krajowej nr 30. Wskazana rozbudowa o czwarty sektor ze względu na braki sygnału w sąsiedztwie
Kodowy numer stacji: BT30669
3. Stara Kamienica, maszt własny na południe od drogi krajowej nr 30. Wskazana rozbudowa stacji o czwarty sektor ze względu na braki sygnału w sąsiedztwie
Kodowy numer stacji: BT30670
4. Janice, maszt własny. Wskazana rozbudowa stacji o czwarty sektor ze względu na braki sygnału w sąsiedztwie
5. Golejów, maszt Orange. Na wzór właściciela stacji – wskazana rozbudowa stacji o czwarty sektor, w tym jej doposażenie w UMTS2100/LTE1800
6. Pławna Dolna, wieża kościoła w sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 297. Wskazana rozbudowa stacji o czwarty sektor ze względu na braki sygnału w sąsiedztwie oraz mechaniczny uptilt sektora północnego, celem dopasowania radiowego do trudnej topografii terenu w kierunku do Lwówka Śląskiego
Kodowy numer stacji: BT34519
7. Bielanka, maszt Orange. Stacja nieco odległa od biegu drogi wojewódzkiej nr 297, lecz radiowo w części pokrywająca jej bieg. Na wzór konkurentów wskazana rozbudowa o czwarty sektor
Kodowy numer stacji: BT34736
8. Lwówek Śląski. Jak wspomniano wcześniej, przy okazji podmiotów grupy Networks! – Plus posiada w tym mieście stacji najwięcej, czyli … trzy. Lokalizacje:
a) śródmieście, wieża kościoła farnego, ul. Kościelna 27. BT34541
b) ul. Struga, gościnnie w lokalizacji T-Mobile. Komin. BT34641
c) dzielnica Płakowice, maszt własny. Gdyby stacja została doposażona w czwarty sektor i LTE2600 FDD/TDD byłaby radiową „perełką” Polkomtela. Dziś, to wciąż tylko oczekiwania, związane z jakością sieci, głównie ze względu na brak czwartego sektora. BT33526
Jak zaznaczono przy okazji podmiotów Networks! – aby pokryć obszar miasta w sposób dostateczny, w tym nade wszystko wewnątrz budynków, Plus musiałby wybudować we Lwówku Śląskim trzy, kolejne stacje:
– w części południowej, wylot do Jeleniej Góry
– w części zachodniej, przy drodze wojewódzkiej nr 364, wylot do Gryfowa Śląskiego
– wylot z miasta w kierunku kopalni „Nowy Ląd” w Niwnicach, sąsiedztwo ul. Oświęcimskiej / Jana Pawła II
9. Suszki, maszt własny. Celem uzupełnienia pokrycia sygnałem obszarów w sąsiedztwie stacji, nade wszystko na azymucie na wschód – wskazane jej rozszerzenie o czwarty sektor
Kodowy numer stacji: BT33743
10. Bolesławiec, ul. Krótka 1. Wieża kościoła. Anteny za roletami

WSPÓLNE DLA OBU GRUP TELEKOMUNIKACYJNYCH BRAKI W DOSTATECZNYM POZIOMIE SYGNAŁU NA ODCINKU JELENIA GÓRA – BOLESŁAWIEC, drogą krajową nr 30 i wojewódzką nr 297:
1. Barcinek, wskazane wybudowanie stacji. Na przykład na maszcie Taurona w miejscowości Pokrzywnik. Inwestycja zapewni przy okazji pokrycie turystycznego sąsiedztwa Zalewu Pilchowickiego
2. centrum miejscowości Pasiecznik. Wskazane wybudowanie stacji np. na wieży kościoła w tej miejscowości
3. Wojciechów – tu śladowo widać sygnał ze stacji w mieście Lubomierz, lecz jest to poziom zdecydowanie niewystarczający, co oznacza konieczność uzupełnienia jakości sygnału nawet na zewnątrz budynków dodatkową stacją. Na przykład na wieży kościoła, w bezpośrednim sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 297
4. północna część miejscowości Pławna – południowe przedmieścia miasta Lwówek Śląski
5. Nowe Jaroszowice – południowe przedmieścia miasta Bolesławiec

BRAKI I UCHYBIENIA W JAKOŚCI SYGNAŁU DLA GRUPY TELEKOMUNIKACYJNEJ PLUSA NIE WYMIENIONE WYŻEJ
1. odcinek na południe od stacji Rybnica, w kierunku Jeleniej Góry. Na wspomnianym odcinku terminal traci sygnał lub odbiera radiowy śmietnik ze stacji w górach lub z Karpacza, ze Szklarskiej Poręby, z Dziwiszowa lub z Kowar (Góra Rudnik, maszt „Emitel”, BT33265)
2. część odcinka od stacji Golejów po granice miejscowości Pławna. Jest to skutek braku dodatkowej stacji, która uzupełniłaby wspomniane braki. W grupie Networks! tę rolę pełni stacja T-Mobile w miejscowości Klecza
3. odcinek Lwówek Śląski – Brunów – granice miejscowości Włodzice Wielkie. Jest to skutek braku stacji. Dla operatorów Networks! ten brak uzupełnia stacja w miejscowości Włodzice Wielkie

BRAKI I UCHYBIENIA W JAKOŚCI SYGNAŁU DLA GRUPY TELEKOMUNIKACYJNEJ NETWORKS! NIE WYMIENIONE WYŻEJ
1. odcinek od sąsiedztwa stacji Orange w miejscowości Rybnica po granice z Jelenią Górą. Wskazane byłoby dowieszenie się do masztu Plusa w Rybnicy
2. odcinek od skrzyżowania drogi krajowej nr 30/DW297 z dalszym biegiem drogi wojewódzkiej nr 297 w kierunku na północ. Tu problem występuje od wielu lat. Oprócz wybudowania stacji w miejscowości Pasiecznik – warto pomyśleć o zwiększeniu efektywności stacji na maszcie Plusa w Janicach
3. odcinek od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 297 z drogą od strony miasta Wleń, na obrzeżach miejscowości Pławna aż po granice centrum miasta Lwówek Śląski. Długość trasy z kłopotami jest niebagatelna, bo wynosi łącznie około 14 kilometrów, w tym wewnątrz budynków brakuje sygnału w całej miejscowości Pławna oraz Mojesz. Planistom sieci powinno to dać do myślenia. Sugerujemy dowieszenie się do lokalizacji Plusa na wieży kościoła w Pławnej z czterema sektorami. Pławna, to nie tylko sąsiedztwo drogi wojewódzkiej nr 297, ale również dojazd do turystycznego Lubomierza, jak również charakter turystyczny samej Pławnej: Zamek Śląskich Legend, Galeria „Miliński”
4. spora część centrum miasta Lwówek Śląski oraz wyjazd z miasta w kierunku Złotoryi. O brakach w sygnale podmiotów Networks! w Lwówku Śląskim wspomnieliśmy również na wstępie materiału

DLACZEGO WSPOMINAMY O PLAY ?
Choć sygnał Play w drodze, o której wspominamy istnieje śladowo i wyspowo, a operator, podobnie jak konkurenci Networks! – nie stanął na wysokości zadania w przypadku miejscowości Klecza i mimo istnienia stacji bazowej na własnym maszcie nie zapewnił dostępu do sygnału ani w restauracji ani w części hotelowej Pałacu Lenno w Kleczy, to:
a) sieć macierzysta wciąż się buduje
b) Play uruchomił
stację w znakomitej lokalizacji, w miejscowości Radoniów, którą pokrył tę część drogi krajowej nr 30: Jelenia Góra – Zgorzelec, z którą konkurenci nie mogą sobie poradzić od 23 lat
c) Play tą samą stacją pokrył na zewnątrz budynków i w dużej mierze wewnątrz … miasto Lubomierz, choć nie sądzimy, żeby do samego Lubomierza inwestycja Play również nie zagościła
d) Play uruchomił stację w miejscowości Pławna Górna, na odcinku Lubomierz – Pławna, gdzie sygnał konkurencji nawet na zewnątrz praktycznie nie istnieje
d) Play zaplanował stację w znakomitej lokalizacji, na pograniczu miejscowości Dębowy Gaj i Mojesz (uruchomienie w ciągu najbliższych miesięcy), z której na pewno pokryje wstydliwy dla konkurentów odcinek biegu drogi wojewódzkiej od Pławnej do południowych rogatek miasta Lwówek Śląski
e) Play uruchomił, na wzór konkurencji stację w Jeleniej Górze, przy ul. Sobieskiego 53, na dachu BGI „ZREMB”. Jak wiele razy zaznaczaliśmy – jest to wylot z miasta do dwóch granic Państwa, sąsiedztwo osiedli mieszkaniowych, biurowców KAS i hurtowni. Operator jako jedyny posiada tu wszystkie, dostępne pasma LTE, zapewniając dzięki temu, w systemie agregacji częstotliwości prędkości danych na poziomie około 100 Mbps, o czym konkurenci mogą pomarzyć
f) Play uruchomił w powiatowym mieście Bolesławiec bez mała dwa razy tyle stacji, co Plus i więcej, aniżeli grupa Networks! Wygląda na to, że są plany na kolejne stacji. To z kolei spowoduje, że to miasto, węzłowe z punktu widzenia biegu linii kolejowej do Drezna, autostrady A4 i wyjazdu do granicznego Zgorzelca stanie się wzorcowe w jakości pokrycia sygnałem. Nie tylko we własnym wykonaniu Play, ale jako wzorzec dla konkurentów. Trzymamy kciuki
Reasumując, patrząc na inwestycje Play – żywimy nadzieję, że sieć u tego operatora zostanie wybudowana lepiej, aniżeli u konkurentów. Lokalizacje będą bardziej przemyślane, azymuty dopasowane do miejsc bez sygnału, a pasma dobrane tak, aby sygnał nie tylko był, ale zapewniał należytą jakość świadczonych usług. Jeśli operator nie zaliczy kolejnych, marketingowych wpadek, zaś poziom inwestycji i rozwoju technologii utrzyma dłużej, aniżeli zakłada pierwotny plan budowy własnej sieci – bierna postawa najstarszych graczy lada moment w znaczący sposób może się obrócić przeciw nim. Tym bardziej, że przez kilka ostatnich lat można odnieść wrażenie, że potencjał globalnych podmiotów jest marnowany, zaś grupa Zygmunta Solorza nie ma specjalnego pomysłu na to, co będzie jutro ?

źródło: informacja własna