UKE: Wniosek o zmianę rezerwacji nr DZC-WAP-5174-1/08(265) [Aero2]

UKE: Wniosek o zmianę rezerwacji nr DZC-WAP-5174-1/08(265) [Aero2]. Dnia 29 lipca 2019 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek (dalej ”wniosek”) Aero2 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o zmianę decyzji Prezesa UKE z dnia 9 grudnia 2008 r. nr DZC-WAP-5174-1/08(265), zmienionej decyzją Prezesa UKE z dnia 18 grudnia 2017 r. nr DZC.WAP.514.25.2017.11 (dalej łącznie “Rezerwacja”) w sprawie rezerwacji częstotliwości z zakresu 885,1-890,1 MHz i 930,1-935,1 MHz. Po modyfikacji wniosku pismem z dnia 30 sierpnia 2019 r. Aero2 sp. z o.o. wnioskuje o zmianę Załącznika nr 1 do Rezerwacji “Warunki wykorzystywania częstotliwości z zakresów 885,1-890,1 MHz i 930,1-935,1 MHz” poprzez:
– dodanie możliwości wpisywania do rejestru urządzeń radiowych używanych bez pozwolenia, urządzeń pracujących w ramach systemów wąskopasmowego Internetu rzeczy (NB-IoT);
– dostosowanie zapisów załącznika określającego warunki wykorzystywania częstotliwości do obecnie obowiązujących zapisów załączników ustalonych w pozostałych decyzjach rezerwacyjnych dla pasma 900 MHz.
Stosownie do art. 1141 ustawy Prawo telekomunikacyjne zainteresowanych wypowiedzeniem się, co do tej zmiany prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: “Stanowisko dotyczące wniosku o zmianę rezerwacji Aero2 sp. z o.o. nr DZC-WAP-5174-1/08(265)” lub za pomocą Platformy Usług Elektronicznych UKE pod adresem https://pue.uke.gov.pl w formie dokumentu typu PDF, WORD lub utworzonego w innym edytorze tekstu (z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie), w terminie 30 dni od daty publikacji niniejszej informacji.

źródło: UKE