Ogłoszenie Planu Połączenia przez Przejęcie pomiędzy Polkomtel sp. z o.o. oraz Nordisk Polska sp. z o.o.

Ogłoszenie Planu Połączenia przez Przejęcie pomiędzy Polkomtel sp. z o.o. oraz Nordisk Polska sp. z o.o. Zarząd Spółki Nordisk Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000249744 ogłasza, poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z treścią art. 500 § 21 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, że w dniu 18 września 2019 r. został uzgodniony, przyjęty i podpisany Plan Połączenia przez Przejęcie pomiędzy Polkomtel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Nordisk Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o następującej treści:
treść „Planu Połączenia” podmiotów

źródło: Nordisk