Sprawozdanie dotyczące przestrzegania regulacji w zakresie otwartego internetu

Sprawozdanie dotyczące przestrzegania regulacji w zakresie otwartego internetu. Przedstawiamy Państwu czwarte sprawozdanie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej dotyczące przestrzegania na polskim rynku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 w zakresie dostępu do otwartego internetu w okresie od 1 maja 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r. W sprawozdaniu przyjrzeliśmy się przede wszystkim temu, w jaki sposób dostawcy usług internetowych prezentują informacje o jakości świadczonych usług, w szczególności informacje o prędkościach pobierania i wysyłania danych. Przeanalizowaliśmy warunki świadczenia usług ze szczególnym uwzględnieniem stosowanych środków zarządzania ruchem oraz usług specjalistycznych. Zaprezentowaliśmy również dane obrazujące jakość usługi dostępu do internetu w Polsce, a także funkcjonowanie udostępnionego konsumentom przez Prezesa UKE narzędzia monitorowania jakości usług. Niektóre dane za 2020 rok znacząco odbiegają od podawanych w latach ubiegłych i wynikają z innych zachowań użytkowników takich jak praca zdalna, zdalne nauczanie, zwiększone zapotrzebowanie na usługi streamingowe. Jest to spowodowane nadzwyczajną sytuacją, jaka panuje od momentu pojawienia się pandemii związanej z wirusem SARS-CoV-2. Analiza przestrzegania na polskim rynku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 w zakresie otwartego internetu (Rozporządzenia NN) obejmuje okres od 1 maja 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r.
Ocena sytuacji rynkowej została przygotowana w oparciu o:
1. bieżące działania Prezesa UKE, w szczególności ocenę dokumentów umownych dostawców usług internetowych oraz analizę reklamacji i skarg użytkowników końcowych;
2. odpowiedzi 27 dostawców usług internetowych na pytania zawarte w kwestionariuszu UKE dotyczące głównie środków zarządzania ruchem oraz zasad świadczenia usług specjalistycznych i ich wpływu na ogólną jakość dostępu do internetu;
3. dane pomiarowe jakości usługi dostępu do internetu (sieci mobilne i stacjonarne);
4. działania dostawców usług internetowych w zakresie uprawnień abonenckich, w szczególności:
– zgodność dokumentów umownych z wymogami Rozporządzenia NN
– przedmiot i procedury rozpatrywania skarg
– oferowanie usług specjalistycznych
– w zakresie stosowanych środków zarządzania ruchem.
Analiza sytuacji rynkowej pokazuje, że dostawcy usług internetowych:
1. publikują informacje o jakości świadczonych usług, w szczególności wskazują w dokumentach umownych dotyczących usługi dostępu do internetu jasne i zrozumiałe informacje dotyczące prędkości pobierania i wysyłania danych;
2. nie wskazują nowych usług specjalistycznych – najczęściej wskazywanymi usługami specjalistycznymi są nadal: telewizja IPTV, telefonia VoIP oraz VPN;
3. wykazują spadek średniego poziomu zajętości pasma przeznaczanego na świadczenie usług specjalistycznych;
4. na podstawie przedstawionych informacji nie stosują środków zarządzania ruchem mogących stanowić naruszenie przepisów Rozporządzenia NN.
Wyniki pomiarów jakości usług wykazują wyraźny (względem poprzednich lat objętych monitoringiem) wzrost prędkości transmisji danych, świadczy o tym wzrost liczby pomiarów, których wyniki prędkości pobierania znajdują się w przedziałach z zakresu 30-100 Mb/s i powyżej 100 Mb/s.
Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem.
Pliki:
Sprawozdanie dotyczące przestrzegania regulacji w zakresie otwartego internetu – 1,4 MB plik PDF

źródło: UKE