Jakość sieci w Polsce – pomiary z certyfikowanego mechanizmu monitorowania internetu (grudzień 2019–maj 2020)

Jakość sieci w Polsce – pomiary z certyfikowanego mechanizmu monitorowania internetu (grudzień 2019-maj 2020). Dzięki certyfikowanemu przez Prezesa UKE mechanizmowi monitorowania jakości dostępu do internetu użytkownicy sieci wykonali od grudnia 2019 do maja 2020 ponad 240 tys. pomiarów jakości dostarczanej im usługi, z czego 19 tys. to pomiary certyfikowane. Średnia prędkość pobierania danych w przypadku internetu stacjonarnego wyniosła ponad 150 Mb/s. Do certyfikowanego mechanizmu monitowania jakości dostępu do internetu, zarejestrowało się już ponad 43 tys. użytkowników. Mechanizm pozwala od 1 grudnia 2018 r. nie tylko sprawdzić szybkość posiadanej usługi, ale także dochodzić swoich praw, jeśli dostawca nie wywiązuje się z umowy, W czasach gdy dla wielu z nas koniecznością stała się praca zdalna i zdalne nauczanie, znacząco rośnie zapotrzebowanie na transfer danych w sieciach ruchomych i stacjonarnych. Tym samym rośnie też znaczenie jakości usług dostępu do internetu. Pokazują to też zebrane dane. W ostatnim półroczu – między grudniem 2019 a majem 2020 – wykonanych zostało ponad 240 tys. pomiarów, na podstawie których stworzyliśmy m.in. podsumowanie wyników operatorów stacjonarnych i mobilnych. Dane przygotowaliśmy we współpracy z firmą V-Speed, która jest dostawcą mechanizmu. Użytkownicy wykonali w tym czasie ponad 19 tys. certyfikowanych pomiarów, a wszystkich ponad 240 tys. Średnia prędkość pobierania danych wyniosła 152,4 Mb/s w przypadku internetu stacjonarnego, a 20,2 Mb/s dla internetu mobilnego. Prędkość wysyłania danych to odpowiednio 59,6 i 9,2 Mb/s. Wyniki w sieciach mobilnych są niższe niż poprzednich półroczach. Wskazuje to na wpływ zwiększonego zapotrzebowania na transfer danych spowodowany pandemią COVID19. W odróżnieniu od innych narzędzi dostępnych w sieci aplikacja PRO Speed Test weryfikuje, w jakich warunkach był realizowany pomiar. Sprawdza m.in. takie elementy jak obciążenie procesora, rodzaj karty sieciowej, obecność aktywnych łącz VPN, natężenie generowanego ruchu w tle, liczbę urządzeń w sieci domowej użytkownika. Mechanizm składa się z serwisu internetowego oraz aplikacji na komputery stacjonarne, aplikacji WEB i mobilnych (działających na systemach Android oraz iOS). Zgodnie z prawem pomiar łącza stacjonarnego wykonany za pomocą mechanizmu pozwala stwierdzić nienależyte wykonanie umowy i skuteczne dochodzenie roszczeń konsumenta wobec dostawcy usług. Natomiast z uwagi na uwarunkowania prawne i techniczne, wyniki pomiarów uzyskane za pomocą aplikacji WEB oraz aplikacji mobilnych mają przede wszystkim walor informacyjny. Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami pokazującymi szczegóły, a także podsumowanie wyników operatorów stacjonarnych i mobilnych wykonany na podstawie pomiarów dokonanych dzięki certyfikowanemu mechanizmowi.
Pliki:
Wyniki certyfikowanego mechanizmu monitorowania jakości internetu – 3,3 MB plik PDF
Wyniki certyfikowanego mechanizmu monitorowania jakości internetu w podziale na województwa – 6,5 MB plik PDF
Wyniki wszystkich pomiarów, certyfikowanych i niecertyfikowanych, w podziale na województwa – 8,1 MB plik PDF

źródło: UKE