Wyniki konsultacji w sprawie wykorzystania pasma 26 GHz oraz innych pasm milimetrowych

Wyniki konsultacji w sprawie wykorzystania pasma 26 GHz oraz innych pasm milimetrowych. 20 lipca 2020 r. Prezes UKE mając na względzie prace związane z przyszłym wykorzystaniem pasma 26 GHz (24,25-27,5 GHz) oraz innych pasm milimetrowych na potrzeby 5G, zwrócił się z prośbą do przedstawicieli rynku oraz wszelkich zainteresowanych podmiotów o wyrażenie swoich uwag oraz oczekiwań co do sposobu wykorzystania tych pasm. Zainteresowane podmioty mogły składać stanowiska do 7 września 2020 r. W wyniku konsultacji do Prezesa UKE wpłynęły stanowiska złożone przez podmioty oraz przedstawicieli rynku:
1. P4 sp. z o.o.
2. EXATEL S.A.
3. Viasat Inc.
4. GSA (Global mobile Suppliers Association)
5. Stowarzyszenie słyszeć bez granic
6. Netia S.A.
7. T-Mobile Polska S.A.
8. Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji
9. Orange Polska S.A.
10. Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
11. Instytut spraw obywatelskich
Trzydzieści trzy stanowiska złożyły również osoby fizyczne.
Zebrane w toku konsultacji odpowiedzi na pytania i uwagi posłużą Prezesowi UKE w dalszych pracach nad koncepcją zagospodarowania widma radiowego na potrzeby wdrożenia 5G w Polsce.
Pliki:
Stanowiska – 10,2 MB (plik w formacie RAR)

źródło: UKE