Wyniki T-Mobile Polska w pierwszym kwartale 2021 roku – wyraźny wzrost zgodne z długoterminową strategią

Wyniki T-Mobile Polska w pierwszym kwartale 2021 roku – wyraźny wzrost zgodne z długoterminową strategią.
W 1. kwartale 2021 r. T-Mobile Polska:
– wypracował stabilne przychody oraz wzrost wyniku EBITDA AL o 4,1% w stosunku do analogicznego kwartału ubiegłego roku,
– osiągnął dalszą poprawę przychodów z usług mobilnych o 1,8% (r/r),
– zanotował wzrost bazy klientów zarówno w segmencie prepaid, jak i abonamentowym – łącznie o 223 tysiące (r/r),
– zaprezentował nowe oferty umożliwiające dostęp do technologii 5G, światłowodu oraz zawierające atrakcyjne pakiety danych, które zostały bardzo dobrze przyjęte przez klientów,
– odnotował wzrost w obszarze rynku biznesowego, szczególnie związane z rozwojem e-commerce i cyfryzacją firm, a także zwiększonym popytem na usługi cyberbezpieczeństwa,
– kontynuował działania w obszarze podnoszenia jakości sieci w odpowiedzi na zwiększone zapotrzebowanie na transmisję danych.
W pierwszym kwartale br. T‑Mobile Polska wypracował zysk EBITDA AL w wysokości 431 mln złotych. Odnotował tym samym wzrost o 4,1% w porównaniu do pierwszego kwartału ubiegłego roku, zgodnie z ambitnymi założeniami długofalowej strategii rozwoju operatora. W tym samym czasie przychód całkowity spółki utrzymał się na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego, wynosząc 1,55 mld złotych. Należy podkreślić, że wynik ten udało się wypracować mimo obniżenia wpływów z tytułu obsługi ruchu turystycznego oraz przeniesienia obsługi międzynarodowego ruchu tranzytowego do dedykowanych struktur Grupy DT. Było to możliwe dzięki zwiększeniu przychodów zarówno z rynku prywatnego, jak i biznesowego. Przychody z usług mobilnych wzrosły w tym czasie o 1,8% (r/r). Wyniki pierwszego kwartału pokazują ważny trend w wyborach klientów: coraz częściej kierują się oni nie tylko ceną, ale i jakością usług. A jakość zawsze była obszarem, któremu poświęcaliśmy dużą uwagę, i w który inwestowaliśmy. Dziś te nakłady zwracają się w pełni. Drugą istotną tendencją jest poszukiwanie ofert prostych, ale odpowiadających na potrzeby klientów w sposób kompleksowy. Nasza oferta konwergentna, zbudowana w oparciu o znajomość potrzeb klientów oraz stawiająca ich doświadczenie w centrum uwagi, pozwala nam skutecznie przekonywać ich do wyboru właśnie T‑Mobile – powiedział Andreas Maierhofer, CEO T‑Mobile Polska. Mimo wciąż trudnego otoczenia udało nam się wypracować wzrost EBITDA o 4,1%, zgodny z założeniami naszej strategii nastawionej na wzrost w skali całego roku. Pokazuje to, że nasze podejście rynkowe jest bardzo dobrze dostosowane do rynku i pozwala nam skutecznie realizować długookresowe założenia.

Na koniec marca br. liczba klientów T‑Mobile osiągnęła poziom 11,2 mln klientów, a więc o 223 tysiące więcej niż rok temu. Co ważne, spółka odnotowała wzrost bazy użytkowników usług przedpłaconych, abonamentowych, a także wzrost liczby użytkowników łączy światłowodowych (FTTH). W tym czasie średni miesięczny wskaźnik odejść (churn) klientów kontraktowych pozostawał na bardzo niskim poziomie i wyniósł 0,8%. Zwiększenie zysku EBITDA AL przy utrzymaniu zbliżonego poziomu przychodów jest efektem koncentracji na usługach wysokomarżowych, zarówno w segmencie prywatnym, jak i biznesowym oraz ciągłej poprawy efektywności. Fakt, że w tak zmiennym otoczeniu spółka nie tylko wypracowuje stabilne wyniki operacyjne, ale utrzymuje tempo wzrostu wskaźników finansowych, jest odbiciem jej zdrowej kondycji. Nasza strategia w tym roku stawia przed nami bardzo ambitne cele finansowe. Pierwszy kwartał pokazuje, że jesteśmy na dobrej drodze do ich realizacji – powiedział Juraj Andras, członek Zarządu T‑Mobile Polska ds. finansowych.

Koncentracja na jakości usług i doświadczeniu klienta
Pierwszy kwartał 2021 roku w obszarze działań dla klientów indywidualnych upłynął w T‑Mobile pod znakiem podnoszenia jakości usług i doświadczenia klienta. Dla użytkowników abonamentowych już pod koniec stycznia uruchomiono możliwość korzystania z usługi internetu światłowodowego za darmo do końca roku, zaś dla klientów przenoszących numer przygotowano pół roku bez opłat za abonament i telefon. Klienci abonentowi korzystali przy tym z coraz większej ilości danych przesyłanych w sieci 5G. Pod koniec pierwszego kwartału 2021 r. wartość ta była ponad dwukrotnie większa w porównaniu do ostatniego tygodnia grudnia ubiegłego roku. Aby płynnie obsłużyć rosnące zapotrzebowanie klientów i zapewnić im komfortowe korzystanie z sieci piątej generacji, z końcem marca T‑Mobile wprowadził nowe taryfy 5G z podwojonymi pakietami danych w wybranych wariantach. Wraz z taryfami 5G do klientów trafił również nowy model sprzedaży urządzeń na elastyczne raty na 24 miesiące z atrakcyjnymi zniżkami na sprzęt. Pierwsze miesiące 2021 roku to także zwiększenie komfortu użytkowania sieci dla klientów T‑Mobile na kartę oraz MIX. W marcu operator rozpoczął komercyjne udostępnianie tej grupie klientów technologii VoLTE i VoWiFI, które umożliwiają prowadzenie rozmów głosowych, a także wysyłanie i odbieranie wiadomości SMS i MMS za ich pośrednictwem, odpowiednio w sieci LTE lub WiFi. Z kolei trzy tygodnie później użytkownicy T‑Mobile na kartę otrzymali możliwość korzystania z sieci 5G w nowej ofercie „Bez limitu XL” w taryfie GO! z 40 GB internetu. Również w marcu swoją nową odsłonę miała w pełni cyfrowa subskrypcyjna marka T‑Mobile – Heyah 01. W odświeżonej ofercie każdy nowy użytkownik otrzymuje 30-dniowy dostęp do nielimitowanych rozmów, SMS-ów, MMS-ów i paczkę aż 20 GB za symboliczną złotówkę. Po tym okresie koszt usługi wynosi 19,99 zł na 30 dni, co stanowi obecnie jedną z najkorzystniejszych ofert na polskim rynku. T‑Mobile niezmiennie prowadzi przy tym cotygodniową akcję Happy Fridays, w ramach której udostępnia klientom indywidulanym bezpłatne bonusy. W pierwszym kwartale 2021 roku użytkownicy operatora skorzystali z nich aż 1,7 mln razy, z czego największą popularnością cieszył się pakiet 10 GB rozdawany na mecze reprezentacji Polski w piłce nożnej. Przy tej okazji klienci T‑Mobile aktywowali ponad 460 tysięcy bezpłatnych paczek gigabajtów.
Cyfryzacja motorem rozwoju rynku biznesowego
Od początku roku 2021 rynek biznesowy wciąż znajduje się w pod wpływem pandemii, ale zauważalne jest także ożywienie inwestycyjne, związane z dostosowaniem się firm do nowej sytuacji. Przełożyło się to na wzrost zapotrzebowania na produkty z obszaru cyberbezpieczeństwa, a także rozwiązania dla handlu, który dynamicznie rozwija sprzedaż online, traktując go jako ważny element strategii rozwoju. Odnotowano także zwiększenie popytu na rozwiązania chmurowe, w tym rozwiązania analityczne przeznaczone dla e‑commerce. W tym czasie operator pozyskał też nowe, wymagające kontrakty. Miedzy innymi na budowę sieci WAN na potrzeby Nowego Krajowego Systemu Poboru Opłat na zlecenie Ministerstwa Finansów oraz Funduszy i Polityki Regionalnej, świadczenie usług mobilnych dla pracowników i dyplomatów Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a także usługi mobilne i sprzęt dla Państwowych Inspektoratów Sanitarnych, w celu usprawnienia realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na rozwiązania chmurowe T‑Mobile rozwija ofertę chmury hybrydowej i prowadzi prace nad rozbudową data center Szlachecka 2, które pozwoli zwiększyć moce w obszarze przetwarzania danych, odpowiadając na potrzeby nawet najbardziej wymagających klientów. W najbliższych tygodniach planowane jest zamkniecie stanu surowego obiektu. T‑Mobile konsekwentnie rozwija także portfolio produktów z zakresu cyberbezpieczeństwa. Ochrona Anty-DDoS dla klientów biznesowych została wzmocniona do 200 Gbps, by chronić klientów przed największymi tego typu cyberzagrożeniami. Dodatkowo, usługa Cloud Security zostało uzupełnione o rozwiązanie E‑Mail Protection, oferujące m.in. zaawansowaną, wielowarstwową ochronę antywirusową, antyphishingową oraz skuteczne wykrywanie i usuwanie spamu. W segmencie usług przeznaczonych dla mniejszych przedsiębiorstw oferta MagentaBIZNES cieszy się niezmiennym zainteresowaniem klientów. Bardzo dobrze odebrali oni rozbudowę portfolio dostępnych urządzeń, w szczególności o modele z wyższej półki oraz laptopy. W konsekwencji operator odnotował w tym segmencie wzrost wszystkich kluczowych wskaźników operacyjnych.
Najwyższa jakość sieci dzięki inwestycjom w nowe technologie
W pierwszym kwartale T‑Mobile skupiał się na rozbudowie sieci 5G bazującej na dotychczasowych częstotliwościach oraz rozbudowie i modernizacji sieci LTE. Na początku stycznia tego roku sieć 5G została udostępniona klientom na terenie Trójmiasta dzięki czemu w jej zasięgu znajduje się już około 6,3 mln mieszkańców. Nowe stacje wraz z rosnącym wyborem urządzeń 5G i ich popularnością. W T‑Mobile klienci mogą wybierać spośród ponad 30 modeli telefonów, które odpowiadały za ¼ całkowitego wolumenu sprzedawanych w sieci T‑Mobile urządzeń. Powoduje to, że wyraźnie rośnie też zapotrzebowanie na usługi 5G – w pierwszym kwartale ilość danych przesłanych w sieci 5G wzrosła dwukrotnie. W porównaniu do pierwszego kwartału ubiegłego roku ilość danych przesyłanych całej sieci T‑Mobile wzrosła o 32%. W zdecydowanej większości za ten wzrost odpowiada obecnie najpopularniejsza technologia, jaką jest LTE, a konsekwentnie spada udział danych przesłanych w sieci 3G, w której obecnie przesyłanych jest już mniej niż 4% danych.
Początek roku z ambitnymi celami CR i doskonałymi wynikami
Strategia T‑Mobile Polska jest nierozerwalnie związana z działaniami z zakresu odpowiedzialnego biznesu. Jedną z jego kluczowych części są aktywności z zakresu ochrony klimatu. Pierwszy kwartał 2021 roku przyniósł nowe, ambitne cele klimatyczne, które stawia przed sobą spółka. W poprzednich latach Grupa Deutsche Telekom przyjęła plan, zgodnie z którym całkowita eliminacja wytwarzanego przez nią śladu węglowego – zarówno bezpośrednio przez organizację, jak i w całym procesie od produkcji po dystrybucję – miała nastąpić do 2050 roku. Zgodnie z nową strategią firma chce spełnić cel zerowej emisyjności (netto) dotyczący emisji pośrednich i bezpośrednich w 2025 roku, a ten dotyczący całego łańcucha dostaw już w 2040 roku, czyli aż o 10 lat wcześniej niż pierwotnie zakładano. Odpowiedzialność cyfrowa to kolejny, istotny obszar działalności spółki w obszarze CR. W pierwszym kwartale zakończono pierwszą edycję projektu B.NET, który miał wyposażyć nauczycieli w wiedzę z zakresu bezpieczeństwa w sieci i praktyczne materiały dydaktyczne. W 16 warsztatach online wzięło udział blisko 500 nauczycieli, a 90% z nich zrealizowało już ze swoimi uczniami zajęcia z zakresu cyberbezpieczeństwa. Projekt był także adresowany do dzieci i młodzieży – w interaktywnym turnieju wiedzy udział wzięło 6579 uczniów ze 113 szkół. T‑Mobile mógł się także cieszyć doskonałym wynikiem w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre Praktyki”, największym i najbardziej kompleksowym w kraju przeglądzie inicjatyw z zakresu zrównoważonego rozwoju. W tegorocznej publikacji zostało opisanych aż 19 inicjatyw firmy. Projekty T‑Mobile znalazły się w każdej z siedmiu kategorii, co pokazuje, że strategia odpowiedzialnego biznesu firmy jest spójna z światowymi standardami.

źródło: T-Mobile

0 0 votes
Article Rating
2 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Jan

Szkoda tylko, że T-Mobile kolejny raz zawiódł, paraliżując wczoraj działanie paczkomatów InPost. Problem rozwiązano tylko częściowo, nadal są problemy z dochodzeniem powiadomień na czas.

A to wszystko z powodu awarii data center. Myślałem, że T-Mobile wyciągnie wnioski z pamiętnego pożaru w 2019 roku (i jednej z największych awarii w historii polskiej telekomunikacji) i podniosą jakość tego typu usług. Jak widać – myliłem się…

piotrzet

Awarie zdarzają się wszędzie to żadna nowość. Przykładowo Plus 2 dni temu zaliczył poważną awarię w okolicach Tarnowa od 12 w południe do wieczora brak możliwości wykonywania połączeń i korzystania z internetu. Aż strach pomyśleć co byłoby gdyby to było w całym kraju. Tyle godzin żeby opanować awarię.