Plus inwestycje: jak można wiele naprawić, a jednocześnie zza biurka zepsuć?

Klienci sieci z długim stażem pamiętają początkowe lata działalności operatorów, gdzie celem optymalizacji radiowej, ale także zasięgowej sieci przez Polskę lub wydzielony region przejeżdżały wozy pomiarowe operatorów. Dzisiaj możemy spotkać taki pojazd z dużym prawdopodobieństwem w grupie operatorów Networks! choć częstotliwość takich analiz względem lat minionych jest znikoma. Z kolei w grupie Plusa – większość analiz realizuje się na bazie często autorskiego oprogramowania lub pracy metodą “na piechotę” zza biurka. Najczęściej ufa się algorytmom tzw. default, co oznacza domyślne ustawienia i wiarę w “umiejętność” automatycznej, inteligentnej regulacji sieci, co bywa zgubne, a co widać najczęściej po stanie jakościowym sieci Play. W weekend udaliśmy się na krótką objazdówkę, z wyrywkowymi testami, kontynuując nasz proces analizy jakości transmisji danych w stacjach wszystkich operatorów w Jeleniej Górze. Dotarliśmy do dzielnicy Cieplice, gdzie przy ul. Cervi 14 pracuje stacja Plusa BT-33237. Naszą uwagę zwrócił wymieniony komplet anten sektorowych na wielosystemowe. W konsekwencji uruchomiliśmy programy monitorujące, które potwierdziły, że po wielu latach Plus załatał następną “wyspę wstydu”, czyli pracujący dotąd schemat GUL na stacji. Mało tego – stacja została wyposażona w sprzęt 5G, choć dostępne dziś prędkości rzędu 130Mbps w tym segmencie bardziej sugerują, że podczas testu załączyła się wyłącznie kotwica ze stacji BT-33237, a samo pasmo 2600MHz TDD dla potrzeb 5G nie zostało jeszcze uruchomione. Reasumując, do schematu GUL dołożono LTE1800 oraz 5G, co w przypadku sąsiedztwa ze stacją dwóch części Parku Zdrojowego, przy lokalizacji stacji na budynku Sanatorium – bardzo cieszy, choć dziś 25MH to już nieco deficytowa szerokość pasma, aby uzyskiwać efektywne prędkości transmisji danych. Dodajmy, że efekty dołożenia pasma już widać w stacji obok, która w śródmieściu zdroju była bardzo obciążona ruchem, choć wyposażona we wszystkie dostępne pasma LTE, poza 2600TDD, które w tej stacji pracuje na rzecz segmentu 5G. Mowa o stacji BT-30667 Jelenia Góra, Pl. Piastowski, gdzie kombinacja pasm: LTE900/LTE1800/LTE2100 [10MHz] / LTE2600FDD daje prędkości na każdym z sektorów powyżej 200Mbps w czasie średnio-szczytowym. Takich prędkości dotąd w Jeleniej Górze w segmencie LTE jeszcze żadna stacja Plusa nie oferowała. Podczas powrotu do centrum zwróciliśmy jeszcze uwagę na stację BT-30582, do której dołożono komplet dodatkowych anten sektorowych. Analiza dostępnych pasm pokazała, że do stacji dołożono… LTE2600! Tym oto sposobem, stacja bazowa w niedalekim sąsiedztwie strefy przemysłowej oraz przy głównej drodze łączącej centrum z dzielnicą Cieplice przez długie lata pracująca w schemacie GUL doczekała się w stosunkowo krótkim czasie wyposażenia radiowego LTE+ jak niżej:
1. LTE900
2. LTE1800
3. LTE2100
4. LTE2600
5. 5G 2600TDD
Łączna ilość pasma, które pracuje dziś na rzecz LTE w cytowanej stacji, to 50MHz.
Oprócz dobrego mamy również informacje, na które operator powinien zwrócić uwagę. Po dodaniu LTE2600 do stacji BT-30582 pasmo LTE2100 pracuje wyłącznie na 5MHz, choć wcześniej było to 10MHz. Biorąc pod uwagę ekonomię agregacji pasm – optymalne byłoby, aby te 10MHz pozostało.
W odniesieniu do kwestii wyżej zatem pytanie:
1. czy pozostawiono tylko 5MHz pasma LTE2100 przez działanie szablonowe i brak zwrócenia uwagi na konfigurację wcześniejszą?
2. czy pozostawienie tylko 5MHz pasma LTE2100 wynika z możliwości dosyłowych stacji, co oznacza, że występuje deficyt dosyłu i takich zasobów stacja/sieć nie byłaby w stanie wykorzystać?
W stacji BT-30582 występują również problemy z agregacją pasm, choć początkowo mieliśmy wątpliwości w tym zakresie co do terminala. Funkcjonalność terminala została jednak zweryfikowana. Okazuje się, że mimo implementacji 4 pasm LTE – przy transmisji danych agregowane są maksymalnie trzy, co oznacza że stacja prawdopodobnie wymaga korekty konfiguracyjnej w tym zakresie.

W akapitach wyżej zwróciliśmy uwagę, choć z drobnymi wyjątkami na pozytywne kroki operatora, związane z polepszeniem wydajności stacji:
1. BT-33237, przy ul. Cervi 14, gdzie dodano LTE1800 i stację rozszerzono do 5G
2. BT-30582, przy ul. Wolności 176, gdzie dodano LTE2600FDD, czym ustabilizowano jakość transmisji danych, choć ubyło w niej 5MHz pasma LTE2100 i trzeba zweryfikować temat agregowania pasm.
Na kanwie zmian, które nastąpiły i sytuacji, która powoduje, że przez sąsiedztwo stacji:
– BT-30122 (Karola Miarki, strefa przemysłowa, stacja 25MHz w schemacie: UMTS900/LTE900/LTE1800)
– BT-34555 (ul. Żeromskiego 2, stacja 35 MHz w schemacie: GUL/UMTS2100/LTE2100/LTE1800)
przejeżdża się tak, jakby tych stacji nie było, ponieważ terminal obsługiwany jest ze słabnącą jakością wraz z odległością przez priorytetowe LTE2600 ze stacji BT-30582 – warto zadbać o to, aby w obu stacjach pojawiło się również LTE2600FDD. Tym bardziej, że stacja BT-30122, to bezpośrednie sąsiedztwo strefy przemysłowej, zaś stacja BT-34555, to stacja obciążona sporym ruchem, gdzie w ostatnim czasie w jej sprawie monitowaliśmy wiele razy i to właśnie z jej powodu do Jeleniej Góry dotarła spójna konfiguracja LTE2100 o szerokości 10MHz.

Oprócz dobrych i pożądanych kroków, o których można wręcz powiedzieć, że są zaskakujące w swojej dynamice, w ostatnich dniach wydarzyły się sprawy niepożądane i zadziwiające przez które radiowcy Polkomtel sieć w Jeleniej Górze zepsuli. Jest po prostu diametralnie gorzej, aniżeli było wcześniej.
Mowa o elementach jak niżej:
1. wyłączono LTE2100 w śródmiejskiej stacji BT-33522 względem której zgłaszaliśmy wiele razy monity związane z jakością transmisji danych w paśmie LTE. Jak wspominaliśmy wcześniej, to celem poprawienia tej jakości rozszerzono dostępność LTE2100 do 10MHz w stacji BT-34555, ale również właśnie w stacji BT-33522. Dziś, w LTE sytuacja wygląda w ten sposób, że z racji priorytetów pasma LTE2100, realizowanych przez terminale spora część ruchu ze stacji BT-33522 jest przejmowana przez stację BT-34515, posiadającą LTE2100, która i tak w zakresie jakości transmisji danych nie błyszczała. Reasumując, ruch dzielił się pomiędzy stacje BT-33522 i BT-34515. Weryfikacja sytuacji w terenie pokazała co następuje:
A. pod samą stacją BT-33522 terminal jest wielokrotnie obsługiwany nie przez wspomnianą stację, ale przez czwarty sektor stacji BT-34515. I to na każdym z sektorów stacji BT-33522.
B. w początkowym ciągu ulicy Sudeckiej (droga do Karpacza), gdzie optycznie widoczny jest drugi sektor ze stacji BT-33522 terminal jest przejmowany nie przez tę stację, jak to było dotąd, ale przez LTE2100 ze stacji… BT-33217, która mimo obecności kompletu pasm i tak jest przeciążona ruchem sieciowym
Sytuacja, o której mowa nie wpłynęła specjalnie na parametry wydajnościowe stacji BT-33522, ponieważ ubyło z niej na każdym z sektorów po 10MHz pasma LTE2100.
Ponieważ nawet przy obecności LTE2100 stacja BT-33522 miała problemy wydajnościowe głównie na sektorach drugim i trzecim warto zadać pytanie, skąd wziął się pomysł na wyłączenie LTE2100? Tym bardziej, że dosłownie przed momentem rozszerzono ofertę tego pasma w stacji z 5MHz na 10MHz?
Czyżby stacja nie udźwignęła takich zasobów dosyłowo i lepiej było pozostawić to, co jest do udźwignięcia, aniżeli zająć się tematem organizacji dosyłu, co oznaczałoby pozostawienie LTE2100 na 10MHz tak bardzo potrzebnego w tej stacji?
2. wyłączono LTE2100 w stacji BT-34561 przy ul. W. Pola 8.
Stacja została wcześniej rozszerzona ze schematu GUL/UMTS2100 do 5G i LTE1800 oraz właśnie do 5MHz, a następnie 10MHz LTE2100. Względem niej także zgłaszaliśmy operatorowi problemy jakościowe, które zostały naprawione.
Z czego wynika wyłączenie LTE2100 również w tej lokalizacji?
Nie znajdujemy logicznego wyjaśnienia. Tym bardziej, że lokalizacja stacji, to sąsiedztwo obłożonej ruchem obwodnicy południowej Jeleniej Góry oraz niedalekie sąsiedztwo głównego dworca kolejowego
3. w jakiejś mierze można powiedzieć, że stacja BT-33741 nie świadczy usług 5G, choć to kluczowa stacja dla:
a) Zakładów Farmaceutycznych “Jelfa” S.A. i firm kooperujących
b) dla Jeleniogórskich Zakładów Optycznych
c) dla obsługi części drogi wyjazdowej z miasta w kierunku Wrocławia
d) dla obsługi pasażerów odjeżdżających z dworca głównego PKP
W bliskiej odległości od stacji, na każdym z sektorów pasmo 5G tej stacji jest skutecznie zakłócane przez LTE2600TDD pracujące w stacji BT-33217. Problem występuje w odległości do około 400 metrów od stacji na każdym z azymutów i występuje wyłącznie w 5G
. W dalszej odległości od stacji, przy jednoczesnym oddalaniu się od stacji BT-33217 problemy znikają.
W pierwszej kolejności można zaobserwować jak terminal w sąsiedztwie stacji BT-33741 najpierw siłowo korzysta z pasma LTE2600TDD odległej stacji BT-33217, po czym udaje się zmigrować do pasma LTE900/LTE1800/LTE2100 stacji BT-33741, ale próba “rozpędzenia” prędkości 5G w download spełza na niczym. Sesja kończy się wynikiem 1Mbps lub mniej albo komunikatem o błędzie transmisji. Zaraz po zakończonym procesie próby transmisji danych po symbolicznym czasie korzystania z pasma dostępnego na stacji BT-33741 – terminal na powrót “ucieka” do priorytetowego LTE2600TDD stacji BT-33217.
Nie mamy wiedzy o raportowanych przez sieć błędach, którą ma operator, nie mamy również dostatecznej wiedzy na ten temat, którą posiada pion radiowy operatora. Naszym zdaniem rozwiązania są dwa:
a) albo rezygnujemy z pasma LTE2600TDD w stacji BT-33217, przeznaczając pasmo na 5G i sytuacja się uspokaja
b) albo dodajemy do stacji BT-33741 LTE2600FDD, co “zachęci” terminal do tego, aby pozostawał w kontakcie ze stacją BT-33741 w sposób bardziej stabilny.
Sam temat zakłóceń ze strony pasma 2600TDD od stacji BT-33217 i tak należy przeanalizować.
Na koniec dodajmy, że problem z którym się zetknęliśmy nie jest jednostkowy. Wcześniej pojawiał się nawet w jeszcze większych odległościach, co zostało operatorowi zgłoszone i wydawało się, że uległo poprawie. Jak widać – niestety nie do końca. Dodanie LTE2600FDD do stacji BT-33741 jest wskazane w każdej z opcji, ponieważ stacja – jak zaznaczono wcześniej – jest zlokalizowana w kluczowym punkcie ruchu terminali. Niegdyś, Polkomtel był kluczowym operatorem dla Z.F. “Jelfa” S.A. Jak jest dziś ? – nie mamy wiedzy.
Reasumując, w przypadku problemów ze stacją BT-33741 warto poddać ją gruntownej analizie. Zarówno w zakresie jakości i stabilności pracy w segmencie LTE, ale nade wszystko właśnie 5G!

W uzupełnieniu tematu jakości sieci wartym podkreślenia jest, że żadna śródmiejska stacja Plusa w Jeleniej Górze nie posiada implementacji LTE2600FDD. Operator posiada w śródmieściu trzy stacje: BT-33522, BT-34515 oraz BT-33262. Dwie pierwsze mają problemy wydajnościowe, narastające wraz ze szczytem ruchu. Trzecią stację pomijamy milczeniem, ponieważ to następna “wyspa wstydu” do naprawienia przez Polkomtel. Stacja pracuje bowiem w oparciu o antenę dookólną w standardzie GUL. Jej istnienie w takiej postaci, to jedna z przyczyn zasypywania ruchem dwóch poprzednich stacji. Drugą z przyczyn jest konfiguracja GUL w stacji BT-33473, która po modernizacji do rozsądnej konfiguracji radiowej odciążyłaby kilka stacji, które wykonują z racji priorytetów radiowych pracę zamiast niej.
Mowa o stacjach:
– BT30122 Karola Miarki Orange
– BT33522 Jelenia Góra Pl. Kościelny
– BT33173 Jelenia Góra LOK
– BT34515 Jelenia Góra 1 Maja
– BT34554 Jelenia Góra Jana Pawła II 21
– BT34526 Jelenia Góra Groszowa

Ponieważ największą niespodzianką była rozbudowa stacji BT-33237 z GUL do LTE1800 i 5G poniżej zdjęcia stacji.
Lokalizacja: ul. Cervi 14 – dzielnica zdrojowa Cieplice
W bliskim sąsiedztwie operatorzy globalni posiadają dwie kolejne stacje, Plus w podobnej odległości posiada jedną z kompletem pasm w LTE i 5G, choć brakuje w niej czwartego sektora [BT-30667]

Celem wyjaśnienia tego, co zobaczymy na fotografiach:
a) w tej samej lokalizacji swoją stację posiadają również operatorzy globalni
b) sektory stacji operatorów globalnych, celem optymalizacji obszarów pokrycia alokowane są w kilku punktach
c) stacja Plusa, to jeden wspornik na rogu budynku z kompletem trzech anten na na trzech azymutach
źródło: informacja własna

0 0 votes
Article Rating
11 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Dziku

Plus ma jeden i to poważny problem. Od lat nie było modernizacji sieci, a tylko trwanie. W tym czasie powstał Play, który buduje własną sieć w innym przedziale technologicznym niż sieci z końca lat 90 i początku 2000. Dodatkowo kiedy Plus spał T-Mobile i Orange zawarły sojusz i zmodernizowały się w ramach Networks! W końcu Plus przebudził się i próbuje nadgonić stracone lata ale zobaczył, że nie jest to takie łatwe bo oprócz zaniedbanej infrastruktury aktywnej leży także pasywna. I stąd od pewnego czasu na kanale Polsat News lecą napisy wręcz błagające o możliwość odkupu akcji Netii od kogo się da bo Netia ma światłowody, które są niezbędne do budowy sieci 5G i modernizacji zaniedbanej infrastruktury pasywnej. Reasumując przed Plusem długa droga powrotu do wyścigu technologicznego, a obecnie widzimy tylko wyspowe dobre działanie sieci, a reszta to tylko marketing dla biednych. Amen.

piotrzet

Fakty są takie, że Plus jest kilka lat za konkurencją szczególnie jeśli chodzi o T-Mobile i Orange. Po pierwsze rozwijanie 5G bez LTE jest śmieszne tym bardziej, że wiele stacji pracuje w konfiguracji 2CA 900+1800 albo nawet GUL. Po drugie opóźnienia we wdrażaniu VoLTE skutkują tym, że pewno w wielu lokalizacjach nie można obcinać pasma, bo skończyło by się to jego zapchaniem. Plus konkuerncji nie wyprzedzi, bo jest zbyt skąpy. Żeby ją wyprzedzić większość stacji w miastach powinno działać w min 3CA bądź 4CA. Brakuje rownież wielu lokalizacji. 6 sektorowe stacje nie zapewnią zasięgu tak jak 2 stacje po 3 sektory. Kolejny sektor to bardziej zwiększanie pojemności niż zasięgu. No i kolejne to radiolinie. Gdyby coraz więcej było podłączonych światłem problemów również można by uniknąć.

Jan

Właśnie o tym napisałem w pierwszym komentarzu. Nieprawdą jest, że rozwój LTE stoi w miejscu. Najczęściej oprócz 5G 2600TDD na stacji dodaje się LTE2100 i/lub LTE2600 oraz LTE1800 gdy wcześniej nie było.

W tym roku mija 10 lat od rozpoczęcia współpracy Orange i T-Mobile. Z perspektywy czasu widać, że była to dobra decyzja, choć niepozbawiona wad. 11,5 tysiąca stacji robi wrażenie. Więc jak Plus ma sam ich wyprzedzić? Jeden na dwóch? Współpraca z Cellnex wyrówna szanse, od przyszłego roku, mam nadzieję, będzie walka “dwóch na dwóch”.

piotrzet

Stoi w miejscu. Nowych lokalizacji jak na lekarstwo. Liczba stacji z LTE2600 nie przekracza 3000. To jest po prostu śmiech na sali. Sieć z największą transmisją danych, a nawet połowa stacji nie ma L2600. Zresztą doskonale to widać po testach na tym portalu i nie tylko.

Jan

Patrząc na rozwój sieci Play przez ostatni rok w okolicach Warszawy (tak do 100km) mam całkowicie odmienne zdanie. Wiele stacji pozamiejskich powstaje na obszarach dotychczas pozbawionych dobrego sygnału (czyli wyższe pasmo niż 800/900). To wielka szansa dla Plusa. Czy zacznie ją wykorzystywać – zobaczymy za kilkanaście miesięcy. Obecnie to tylko gdybanie…

Marcin

Trochę przykro to słyszeć 🙁 Nawet jeśli, to ktoś musi przejąć inicjatywę prowadzenia tak wartościowego dla telekomunikacji mobilnej w Polsce portalu. Żaden inny nie będzie nigdy nawet w połowie tak rzetelny jak Pana prowadzony z prawdziwie wielkim poświęceniem własnego czasu. Widzimy, że owe publikacje i wnioski do sieci komórkowych z inicjatywy GSM.biz także przynoszą efekty w postaci wywieranej presji na operatorach, którzy poprawiają jakość sieci w wielu wskazanych miejscach. Szkoda tylko, że praktycznie żadna z osób z departamentów technicznych operatorów z grupy N! nie chce współpracować – no ale to już nie nasza wina. Szanuję za działalność i miejmy nadzieję na ciągły rozwój. Marzeniem byłoby dorównanie choć troszeczkę skalą rozpoznawalnościową portalowi telepolis.pl – wiem trochę mnie poniosło, ale to byłoby mega osiągnięcie. pozdrawiam 🙂

Jan

Właśnie za takie teksty uwielbiam ten portal! Długie, techniczne i rzetelne.

Natomiast co do tematu, te wyłączenia LTE2100 to dziwny ruch i oby tylko tymczasowy.

Obecne inwestycje w 5G 2600TDD spotykają się z różnym odbiorem, w większości pozytywnym. Nie sposób jednak nie zauważyć, że przy okazji znika model GUL900, a często do stacji dodaje się też LTE2100 i/lub LTE2600 (i to w tempie po prawie 100 każdego pasma miesięcznie). Tak dużych inwestycji nie było w Plusie od wielu, wielu lat.