Plus inwestycje: jak można wiele naprawić, a jednocześnie zza biurka zepsuć?

Klienci sieci z długim stażem pamiętają początkowe lata działalności operatorów, gdzie celem optymalizacji radiowej, ale także zasięgowej sieci przez Polskę lub wydzielony region przejeżdżały wozy pomiarowe operatorów. Dzisiaj możemy spotkać taki pojazd z dużym prawdopodobieństwem w grupie operatorów Networks! choć częstotliwość takich analiz względem lat minionych jest znikoma. Z kolei w grupie Plusa – większość analiz realizuje się na bazie często autorskiego oprogramowania lub pracy metodą „na piechotę” zza biurka. Najczęściej ufa się algorytmom tzw. default, co oznacza domyślne ustawienia i wiarę w „umiejętność” automatycznej, inteligentnej regulacji sieci, co bywa zgubne, a co widać najczęściej po stanie jakościowym sieci Play. W weekend udaliśmy się na krótką objazdówkę, z wyrywkowymi testami, kontynuując nasz proces analizy jakości transmisji danych w stacjach wszystkich operatorów w Jeleniej Górze. Dotarliśmy do dzielnicy Cieplice, gdzie przy ul. Cervi 14 pracuje stacja Plusa BT-33237. Naszą uwagę zwrócił wymieniony komplet anten sektorowych na wielosystemowe. W konsekwencji uruchomiliśmy programy monitorujące, które potwierdziły, że po wielu latach Plus załatał następną „wyspę wstydu”, czyli pracujący dotąd schemat GUL na stacji. Mało tego – stacja została wyposażona w sprzęt 5G, choć dostępne dziś prędkości rzędu 130Mbps w tym segmencie bardziej sugerują, że podczas testu załączyła się wyłącznie kotwica ze stacji BT-33237, a samo pasmo 2600MHz TDD dla potrzeb 5G nie zostało jeszcze uruchomione. Reasumując, do schematu GUL dołożono LTE1800 oraz 5G, co w przypadku sąsiedztwa ze stacją dwóch części Parku Zdrojowego, przy lokalizacji stacji na budynku Sanatorium – bardzo cieszy, choć dziś 25MH to już nieco deficytowa szerokość pasma, aby uzyskiwać efektywne prędkości transmisji danych. Dodajmy, że efekty dołożenia pasma już widać w stacji obok, która w śródmieściu zdroju była bardzo obciążona ruchem, choć wyposażona we wszystkie dostępne pasma LTE, poza 2600TDD, które w tej stacji pracuje na rzecz segmentu 5G. Mowa o stacji BT-30667 Jelenia Góra, Pl. Piastowski, gdzie kombinacja pasm: LTE900/LTE1800/LTE2100 [10MHz] / LTE2600FDD daje prędkości na każdym z sektorów powyżej 200Mbps w czasie średnio-szczytowym. Takich prędkości dotąd w Jeleniej Górze w segmencie LTE jeszcze żadna stacja Plusa nie oferowała. Podczas powrotu do centrum zwróciliśmy jeszcze uwagę na stację BT-30582, do której dołożono komplet dodatkowych anten sektorowych. Analiza dostępnych pasm pokazała, że do stacji dołożono… LTE2600! Tym oto sposobem, stacja bazowa w niedalekim sąsiedztwie strefy przemysłowej oraz przy głównej drodze łączącej centrum z dzielnicą Cieplice przez długie lata pracująca w schemacie GUL doczekała się w stosunkowo krótkim czasie wyposażenia radiowego LTE+ jak niżej:
1. LTE900
2. LTE1800
3. LTE2100
4. LTE2600
5. 5G 2600TDD
Łączna ilość pasma, które pracuje dziś na rzecz LTE w cytowanej stacji, to 50MHz.
Oprócz dobrego mamy również informacje, na które operator powinien zwrócić uwagę. Po dodaniu LTE2600 do stacji BT-30582 pasmo LTE2100 pracuje wyłącznie na 5MHz, choć wcześniej było to 10MHz. Biorąc pod uwagę ekonomię agregacji pasm – optymalne byłoby, aby te 10MHz pozostało.
W odniesieniu do kwestii wyżej zatem pytanie:
1. czy pozostawiono tylko 5MHz pasma LTE2100 przez działanie szablonowe i brak zwrócenia uwagi na konfigurację wcześniejszą?
2. czy pozostawienie tylko 5MHz pasma LTE2100 wynika z możliwości dosyłowych stacji, co oznacza, że występuje deficyt dosyłu i takich zasobów stacja/sieć nie byłaby w stanie wykorzystać?
W stacji BT-30582 występują również problemy z agregacją pasm, choć początkowo mieliśmy wątpliwości w tym zakresie co do terminala. Funkcjonalność terminala została jednak zweryfikowana. Okazuje się, że mimo implementacji 4 pasm LTE – przy transmisji danych agregowane są maksymalnie trzy, co oznacza że stacja prawdopodobnie wymaga korekty konfiguracyjnej w tym zakresie.

W akapitach wyżej zwróciliśmy uwagę, choć z drobnymi wyjątkami na pozytywne kroki operatora, związane z polepszeniem wydajności stacji:
1. BT-33237, przy ul. Cervi 14, gdzie dodano LTE1800 i stację rozszerzono do 5G
2. BT-30582, przy ul. Wolności 176, gdzie dodano LTE2600FDD, czym ustabilizowano jakość transmisji danych, choć ubyło w niej 5MHz pasma LTE2100 i trzeba zweryfikować temat agregowania pasm.
Na kanwie zmian, które nastąpiły i sytuacji, która powoduje, że przez sąsiedztwo stacji:
– BT-30122 (Karola Miarki, strefa przemysłowa, stacja 25MHz w schemacie: UMTS900/LTE900/LTE1800)
– BT-34555 (ul. Żeromskiego 2, stacja 35 MHz w schemacie: GUL/UMTS2100/LTE2100/LTE1800)
przejeżdża się tak, jakby tych stacji nie było, ponieważ terminal obsługiwany jest ze słabnącą jakością wraz z odległością przez priorytetowe LTE2600 ze stacji BT-30582 – warto zadbać o to, aby w obu stacjach pojawiło się również LTE2600FDD. Tym bardziej, że stacja BT-30122, to bezpośrednie sąsiedztwo strefy przemysłowej, zaś stacja BT-34555, to stacja obciążona sporym ruchem, gdzie w ostatnim czasie w jej sprawie monitowaliśmy wiele razy i to właśnie z jej powodu do Jeleniej Góry dotarła spójna konfiguracja LTE2100 o szerokości 10MHz.

Oprócz dobrych i pożądanych kroków, o których można wręcz powiedzieć, że są zaskakujące w swojej dynamice, w ostatnich dniach wydarzyły się sprawy niepożądane i zadziwiające przez które radiowcy Polkomtel sieć w Jeleniej Górze zepsuli. Jest po prostu diametralnie gorzej, aniżeli było wcześniej.
Mowa o elementach jak niżej:
1. wyłączono LTE2100 w śródmiejskiej stacji BT-33522 względem której zgłaszaliśmy wiele razy monity związane z jakością transmisji danych w paśmie LTE. Jak wspominaliśmy wcześniej, to celem poprawienia tej jakości rozszerzono dostępność LTE2100 do 10MHz w stacji BT-34555, ale również właśnie w stacji BT-33522. Dziś, w LTE sytuacja wygląda w ten sposób, że z racji priorytetów pasma LTE2100, realizowanych przez terminale spora część ruchu ze stacji BT-33522 jest przejmowana przez stację BT-34515, posiadającą LTE2100, która i tak w zakresie jakości transmisji danych nie błyszczała. Reasumując, ruch dzielił się pomiędzy stacje BT-33522 i BT-34515. Weryfikacja sytuacji w terenie pokazała co następuje:
A. pod samą stacją BT-33522 terminal jest wielokrotnie obsługiwany nie przez wspomnianą stację, ale przez czwarty sektor stacji BT-34515. I to na każdym z sektorów stacji BT-33522.
B. w początkowym ciągu ulicy Sudeckiej (droga do Karpacza), gdzie optycznie widoczny jest drugi sektor ze stacji BT-33522 terminal jest przejmowany nie przez tę stację, jak to było dotąd, ale przez LTE2100 ze stacji… BT-33217, która mimo obecności kompletu pasm i tak jest przeciążona ruchem sieciowym
Sytuacja, o której mowa nie wpłynęła specjalnie na parametry wydajnościowe stacji BT-33522, ponieważ ubyło z niej na każdym z sektorów po 10MHz pasma LTE2100.
Ponieważ nawet przy obecności LTE2100 stacja BT-33522 miała problemy wydajnościowe głównie na sektorach drugim i trzecim warto zadać pytanie, skąd wziął się pomysł na wyłączenie LTE2100? Tym bardziej, że dosłownie przed momentem rozszerzono ofertę tego pasma w stacji z 5MHz na 10MHz?
Czyżby stacja nie udźwignęła takich zasobów dosyłowo i lepiej było pozostawić to, co jest do udźwignięcia, aniżeli zająć się tematem organizacji dosyłu, co oznaczałoby pozostawienie LTE2100 na 10MHz tak bardzo potrzebnego w tej stacji?
2. wyłączono LTE2100 w stacji BT-34561 przy ul. W. Pola 8.
Stacja została wcześniej rozszerzona ze schematu GUL/UMTS2100 do 5G i LTE1800 oraz właśnie do 5MHz, a następnie 10MHz LTE2100. Względem niej także zgłaszaliśmy operatorowi problemy jakościowe, które zostały naprawione.
Z czego wynika wyłączenie LTE2100 również w tej lokalizacji?
Nie znajdujemy logicznego wyjaśnienia. Tym bardziej, że lokalizacja stacji, to sąsiedztwo obłożonej ruchem obwodnicy południowej Jeleniej Góry oraz niedalekie sąsiedztwo głównego dworca kolejowego
3. w jakiejś mierze można powiedzieć, że stacja BT-33741 nie świadczy usług 5G, choć to kluczowa stacja dla:
a) Zakładów Farmaceutycznych „Jelfa” S.A. i firm kooperujących
b) dla Jeleniogórskich Zakładów Optycznych
c) dla obsługi części drogi wyjazdowej z miasta w kierunku Wrocławia
d) dla obsługi pasażerów odjeżdżających z dworca głównego PKP
W bliskiej odległości od stacji, na każdym z sektorów pasmo 5G tej stacji jest skutecznie zakłócane przez LTE2600TDD pracujące w stacji BT-33217. Problem występuje w odległości do około 400 metrów od stacji na każdym z azymutów i występuje wyłącznie w 5G
. W dalszej odległości od stacji, przy jednoczesnym oddalaniu się od stacji BT-33217 problemy znikają.
W pierwszej kolejności można zaobserwować jak terminal w sąsiedztwie stacji BT-33741 najpierw siłowo korzysta z pasma LTE2600TDD odległej stacji BT-33217, po czym udaje się zmigrować do pasma LTE900/LTE1800/LTE2100 stacji BT-33741, ale próba „rozpędzenia” prędkości 5G w download spełza na niczym. Sesja kończy się wynikiem 1Mbps lub mniej albo komunikatem o błędzie transmisji. Zaraz po zakończonym procesie próby transmisji danych po symbolicznym czasie korzystania z pasma dostępnego na stacji BT-33741 – terminal na powrót „ucieka” do priorytetowego LTE2600TDD stacji BT-33217.
Nie mamy wiedzy o raportowanych przez sieć błędach, którą ma operator, nie mamy również dostatecznej wiedzy na ten temat, którą posiada pion radiowy operatora. Naszym zdaniem rozwiązania są dwa:
a) albo rezygnujemy z pasma LTE2600TDD w stacji BT-33217, przeznaczając pasmo na 5G i sytuacja się uspokaja
b) albo dodajemy do stacji BT-33741 LTE2600FDD, co „zachęci” terminal do tego, aby pozostawał w kontakcie ze stacją BT-33741 w sposób bardziej stabilny.
Sam temat zakłóceń ze strony pasma 2600TDD od stacji BT-33217 i tak należy przeanalizować.
Na koniec dodajmy, że problem z którym się zetknęliśmy nie jest jednostkowy. Wcześniej pojawiał się nawet w jeszcze większych odległościach, co zostało operatorowi zgłoszone i wydawało się, że uległo poprawie. Jak widać – niestety nie do końca. Dodanie LTE2600FDD do stacji BT-33741 jest wskazane w każdej z opcji, ponieważ stacja – jak zaznaczono wcześniej – jest zlokalizowana w kluczowym punkcie ruchu terminali. Niegdyś, Polkomtel był kluczowym operatorem dla Z.F. „Jelfa” S.A. Jak jest dziś ? – nie mamy wiedzy.
Reasumując, w przypadku problemów ze stacją BT-33741 warto poddać ją gruntownej analizie. Zarówno w zakresie jakości i stabilności pracy w segmencie LTE, ale nade wszystko właśnie 5G!

W uzupełnieniu tematu jakości sieci wartym podkreślenia jest, że żadna śródmiejska stacja Plusa w Jeleniej Górze nie posiada implementacji LTE2600FDD. Operator posiada w śródmieściu trzy stacje: BT-33522, BT-34515 oraz BT-33262. Dwie pierwsze mają problemy wydajnościowe, narastające wraz ze szczytem ruchu. Trzecią stację pomijamy milczeniem, ponieważ to następna „wyspa wstydu” do naprawienia przez Polkomtel. Stacja pracuje bowiem w oparciu o antenę dookólną w standardzie GUL. Jej istnienie w takiej postaci, to jedna z przyczyn zasypywania ruchem dwóch poprzednich stacji. Drugą z przyczyn jest konfiguracja GUL w stacji BT-33473, która po modernizacji do rozsądnej konfiguracji radiowej odciążyłaby kilka stacji, które wykonują z racji priorytetów radiowych pracę zamiast niej.
Mowa o stacjach:
– BT30122 Karola Miarki Orange
– BT33522 Jelenia Góra Pl. Kościelny
– BT33173 Jelenia Góra LOK
– BT34515 Jelenia Góra 1 Maja
– BT34554 Jelenia Góra Jana Pawła II 21
– BT34526 Jelenia Góra Groszowa

Ponieważ największą niespodzianką była rozbudowa stacji BT-33237 z GUL do LTE1800 i 5G poniżej zdjęcia stacji.
Lokalizacja: ul. Cervi 14 – dzielnica zdrojowa Cieplice
W bliskim sąsiedztwie operatorzy globalni posiadają dwie kolejne stacje, Plus w podobnej odległości posiada jedną z kompletem pasm w LTE i 5G, choć brakuje w niej czwartego sektora [BT-30667]

Celem wyjaśnienia tego, co zobaczymy na fotografiach:
a) w tej samej lokalizacji swoją stację posiadają również operatorzy globalni
b) sektory stacji operatorów globalnych, celem optymalizacji obszarów pokrycia alokowane są w kilku punktach
c) stacja Plusa, to jeden wspornik na rogu budynku z kompletem trzech anten na na trzech azymutach
źródło: informacja własna

11 komentarzy

 1. Właśnie za takie teksty uwielbiam ten portal! Długie, techniczne i rzetelne.

  Natomiast co do tematu, te wyłączenia LTE2100 to dziwny ruch i oby tylko tymczasowy.

  Obecne inwestycje w 5G 2600TDD spotykają się z różnym odbiorem, w większości pozytywnym. Nie sposób jednak nie zauważyć, że przy okazji znika model GUL900, a często do stacji dodaje się też LTE2100 i/lub LTE2600 (i to w tempie po prawie 100 każdego pasma miesięcznie). Tak dużych inwestycji nie było w Plusie od wielu, wielu lat.

  • Co do tempa modernizacji/inwestycji – jak wiele razy zaznaczaliśmy także – to warte podkreślenia. Tyle, że przez czas, kiedy w Plusie nic się nie działo konkurenci sporo „odlecieli”

 2. Fakty są takie, że Plus jest kilka lat za konkurencją szczególnie jeśli chodzi o T-Mobile i Orange. Po pierwsze rozwijanie 5G bez LTE jest śmieszne tym bardziej, że wiele stacji pracuje w konfiguracji 2CA 900+1800 albo nawet GUL. Po drugie opóźnienia we wdrażaniu VoLTE skutkują tym, że pewno w wielu lokalizacjach nie można obcinać pasma, bo skończyło by się to jego zapchaniem. Plus konkuerncji nie wyprzedzi, bo jest zbyt skąpy. Żeby ją wyprzedzić większość stacji w miastach powinno działać w min 3CA bądź 4CA. Brakuje rownież wielu lokalizacji. 6 sektorowe stacje nie zapewnią zasięgu tak jak 2 stacje po 3 sektory. Kolejny sektor to bardziej zwiększanie pojemności niż zasięgu. No i kolejne to radiolinie. Gdyby coraz więcej było podłączonych światłem problemów również można by uniknąć.

  • Właśnie o tym napisałem w pierwszym komentarzu. Nieprawdą jest, że rozwój LTE stoi w miejscu. Najczęściej oprócz 5G 2600TDD na stacji dodaje się LTE2100 i/lub LTE2600 oraz LTE1800 gdy wcześniej nie było.

   W tym roku mija 10 lat od rozpoczęcia współpracy Orange i T-Mobile. Z perspektywy czasu widać, że była to dobra decyzja, choć niepozbawiona wad. 11,5 tysiąca stacji robi wrażenie. Więc jak Plus ma sam ich wyprzedzić? Jeden na dwóch? Współpraca z Cellnex wyrówna szanse, od przyszłego roku, mam nadzieję, będzie walka „dwóch na dwóch”.

   • Stoi w miejscu. Nowych lokalizacji jak na lekarstwo. Liczba stacji z LTE2600 nie przekracza 3000. To jest po prostu śmiech na sali. Sieć z największą transmisją danych, a nawet połowa stacji nie ma L2600. Zresztą doskonale to widać po testach na tym portalu i nie tylko.

   • Z tym „dwóch na dwóch” może być problem, bo trzeba obsłużyć dwóch operatorów. Obiekty poza masztami, którymi dysponuje Play są w większości miernej jakości (np. niemal sypiące się kominy). Ponadto stacje Play, to dziś w większości stacje „ucieczkowe” od roamingu krajowego, czyli lokalizacyjnie zbliżone do tego, co w większości Plus i tak ma. Kolejny problem to temat dotychczasowej współpracy site-sharing między Play a N!, więc instalacje Plusa musiałyby znaleźć się najniżej na maszcie. Zanim zacznie się potencjalna walka „dwóch na dwóch”, choć Cellnex za darmo Plusowi inwestycji robił nie będzie – najpierw trzeba poświęcić masę czasu na uporządkowanie tego, co u obu operatorów działa. Myślę, że projekt Cellnex, to projekt „marzenie” dla Play, Plus będzie na drugim planie, chyba że znajdzie się rzeczywiście jakaś „cudowna wola” do inwestowania na zasadzie zlecenia pracy dla Cellnexu, to wtedy owszem. Bazując na obecnych doświadczeniach – to mało realne. Jest jeszcze jeden scenariusz: znajduje się nabywca na samego operatora i jemu zaczyna zależeć na jakości sieci, usług, etc. Ale do tego czasu nasz portal pewnie przestanie działać, bo właściciel szykuje się powoli na emeryturę i zwiedzanie świata 😉

    • Patrząc na rozwój sieci Play przez ostatni rok w okolicach Warszawy (tak do 100km) mam całkowicie odmienne zdanie. Wiele stacji pozamiejskich powstaje na obszarach dotychczas pozbawionych dobrego sygnału (czyli wyższe pasmo niż 800/900). To wielka szansa dla Plusa. Czy zacznie ją wykorzystywać – zobaczymy za kilkanaście miesięcy. Obecnie to tylko gdybanie…

     • No tu chyba bardziej jak kiedykolwiek – wszystko pokaże czas. Oby pokazał wszystko z dobrej strony, bo konkurencja jest jak najbardziej wskazana

    • Trochę przykro to słyszeć 🙁 Nawet jeśli, to ktoś musi przejąć inicjatywę prowadzenia tak wartościowego dla telekomunikacji mobilnej w Polsce portalu. Żaden inny nie będzie nigdy nawet w połowie tak rzetelny jak Pana prowadzony z prawdziwie wielkim poświęceniem własnego czasu. Widzimy, że owe publikacje i wnioski do sieci komórkowych z inicjatywy GSM.biz także przynoszą efekty w postaci wywieranej presji na operatorach, którzy poprawiają jakość sieci w wielu wskazanych miejscach. Szkoda tylko, że praktycznie żadna z osób z departamentów technicznych operatorów z grupy N! nie chce współpracować – no ale to już nie nasza wina. Szanuję za działalność i miejmy nadzieję na ciągły rozwój. Marzeniem byłoby dorównanie choć troszeczkę skalą rozpoznawalnościową portalowi telepolis.pl – wiem trochę mnie poniosło, ale to byłoby mega osiągnięcie. pozdrawiam 🙂

     • Dziękuję za dobre słowa. Wystartowaliśmy w 2000 roku. 21 stycznia minęło 20 lat. Lat przybyło, sił z kolei ubywa. Dobrze że współpracownicy dopisują i Państwo – Czytelnicy – również. Naszym sukcesem jest to, że ani przez moment nie daliśmy się skusić reklamami, choć pokrywamy koszty z własnych prywatnych funduszy. Natomiast w zakresie rozpoznawalności… docieramy, gdzie trzeba choć tego często nie widać 😉

 3. Plus ma jeden i to poważny problem. Od lat nie było modernizacji sieci, a tylko trwanie. W tym czasie powstał Play, który buduje własną sieć w innym przedziale technologicznym niż sieci z końca lat 90 i początku 2000. Dodatkowo kiedy Plus spał T-Mobile i Orange zawarły sojusz i zmodernizowały się w ramach Networks! W końcu Plus przebudził się i próbuje nadgonić stracone lata ale zobaczył, że nie jest to takie łatwe bo oprócz zaniedbanej infrastruktury aktywnej leży także pasywna. I stąd od pewnego czasu na kanale Polsat News lecą napisy wręcz błagające o możliwość odkupu akcji Netii od kogo się da bo Netia ma światłowody, które są niezbędne do budowy sieci 5G i modernizacji zaniedbanej infrastruktury pasywnej. Reasumując przed Plusem długa droga powrotu do wyścigu technologicznego, a obecnie widzimy tylko wyspowe dobre działanie sieci, a reszta to tylko marketing dla biednych. Amen.

Comments are closed.