Stanowisko Komisji Europejskiej – konsolidacja projektu decyzji określającej wskaźnik WACC dla Orange Polska S.A.

Stanowisko Komisji Europejskiej – konsolidacja projektu decyzji określającej wskaźnik WACC dla Orange Polska S.A. Prezes UKE w dniach 22 kwietnia 2021 r. – 25 maja 2021 r. przeprowadził postępowanie konsolidacyjne projektu decyzji w sprawie określenia wskaźnika zwrotu kosztu zaangażowanego kapitału (WACC ) stosowanego przez Orange Polska S.A. w kalkulacji kosztów, o której mowa w art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne. W ramach przeprowadzonego postępowania konsolidacyjnego Komisja Europejska (KE) przekazała w dniu 25 maja 2021 r. stanowisko, w którym nie zgłosiła uwag do treści zgłoszonego projektu decyzji, przypominając o wymogu przestrzegania obowiązujących ram regulacyjnych Unii Europejskiej (UE) – w tym przypadku przepisów art. 23 Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej ustanowionego dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 z dnia 11 grudnia 2018 r. W załączeniu treść stanowiska KE.
Pliki:
Stanowisko – Komisja Europejska – 366 KB plik PDF

źródło: UKE