System mTask usprawnił prace w terenie

System mTask usprawnił prace w terenie. innogy Stoen Operator wdrożyło narzędzia służące do zarządzania zadaniami dla brygad terenowych oraz do  zbierania danych o stanie technicznym sieci. Autorski system mTask został stworzony przez dział IT innogy we współpracy ze specjalistami i pracownikami funkcyjnymi pionu Usług Sieciowych. Pozwolił on na ograniczenie obiegu dokumentów oraz sprawną komunikację pomiędzy pracownikami. Digitalizacja procesów jest jednym ze strategicznych kierunków rozwojowych w zarządzaniu siecią elektroenergetyczną. Pełni ona istotną rolę zarówno w procesie obsługi klienta, jak i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych. Drugi z obszarów wymaga zaawansowanych narzędzi do zbierania danych o stanie technicznym urządzeń, zarządzania pracami terenowymi i przekazywania zleceń pracownikom. W 2020 roku innogy Stoen Operator wdrożyło spełniający te zadania innowacyjny system mTask.
Elastyczna komunikacja pomiędzy pracownikami OSD
System mTask jest codziennym narzędziem pracy elektromonterów i pracowników ich nadzorujących. Zespoły terenowe zostały wyposażone w tablety, służące do odbierania i rejestracji zadań, komunikowania się z zleceniodawcami zadań, podglądu danych w systemie GIS, nawigacji samochodowej itp. Organizatorzy prac tworzą w systemie zespoły pracowników i dedykowane im   harmonogramy prac oraz przydzielają im zlecenia z możliwością dołączania dodatkowych informacji, takich jak zdjęcia, pisma i schematy. Pracownicy terenowi zobowiązani są do rejestracji w systemie danych o wykonanym zadaniu wykorzystując przy tym możliwości dołączania do zlecenia dodatkowych informacji, np. zdjęć i komentarzy. System  umożliwia więc bieżące śledzenie stopnia realizacji prac.
Efektywność i bezpieczeństwo w terenie
Po ponad roku od uruchomienia mTask analizy wykazały, że system pozwolił na podniesienie jakości  informacji wykorzystywanych w pracach terenowych oraz ograniczenie obiegu dokumentów papierowych. Jednocześnie podniósł bezpieczeństwo prac w terenie.  – Digitalizacja pracy operatora systemu dystrybucyjnego jest kluczem do efektywnego zarządzania siecią elektroenergetyczną. Przy obecnym rozwoju struktury energetycznej w UE, generacji rozproszonej i dynamicznie rosnącym zapotrzebowaniu na energię, zadania pracowników terenowych operatorów systemów dystrybucyjnych będą coraz bardziej wymagające. Cieszy nas fakt, iż mTask, który stał się codziennym narzędziem pracy elektromonterów, spotkał się z ich pozytywną oceną, jak również fakt, że wprowadziliśmy go w idealnym momencie. W trakcie pandemii system umożliwił zdalne przekazywanie zadań od pracowników biurowych do brygad terenowych – mówi Tomasz Żuraw, dyrektor w departamencie usług sieciowych w innogy Stoen Operator. Twórcy planują nie tylko dalszy rozwój systemu, ale również połączenie go z innymi systemami innogy Stoen Operator. Na rok 2022 przewidziano zaimplementowanie mTask do zespołów odpowiedzialnych za eksploatację układów pomiarowych.
To nie pierwszy system innogy Stoen Operator do wsparcia procesów eksploatacji
Decyzja o stworzeniu systemu mTask zapadła w 2018 roku, a prace związane z jego projektowaniem i wdrażaniem trwały kilkanaście miesięcy. Pierwszym tego typu systemem IT w obszarze eksploatacji, wprowadzonym dekadę temu, była tzw. Karta Oceny, który służył pracownikom technicznym do zbierania informacji o stanie technicznym urządzeń. mTask jest kolejnym przykładem modernizacji działania oddziałów terenowych i cyfryzacji procesów związanych z obsługą odbiorców energii elektrycznej, wdrażanych przez innogy Stoen Operator.

źródło: innogy Stoen Operator