Szukaj po tagu: digitalizacja procesów

System mTask usprawnił prace w terenie. innogy Stoen Operator wdrożyło narzędzia służące do zarządzania zadaniami dla brygad terenowych oraz do  zbierania danych o stanie technicznym sieci. Autorski system mTask został stworzony przez dział IT innogy we współpracy ze specjalistami i pracownikami funkcyjnymi pionu Usług Sieciowych. Pozwolił on na ograniczenie obiegu dokumentów oraz sprawną komunikację pomiędzy pracownikami. Digitalizacja procesów jest jednym ze strategicznych kierunków rozwojowych w zarządzaniu siecią elektroenergetyczną. Pełni ona istotną rolę zarówno w procesie obsługi klienta, jak i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych. Drugi z obszarów wymaga zaawansowanych narzędzi do zbierania danych o stanie technicznym urządzeń,… Czytaj dalej →

Scroll To Top