Cellnex Poland ze zgodą Prezesa UOKiK na przejęcie Polkomtel infrastruktura

Cellnex Poland ze zgodą Prezesa UOKiK na przejęcie Polkomtel infrastruktura.
– Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wydał zgodę na przejęcie przez Cellnex Poland kontroli nad Polkomtel Infrastruktura.
– Przedsiębiorcy są właścicielami infrastruktury używanej przez operatorów sieci komórkowej.
– Przeprowadzone postępowanie wykazało, że pomimo znaczących udziałów rynkowych uczestników koncentracji, nie dojdzie do ograniczenia konkurencji, zaś transakcja może wzmocnić konkurencyjność sektora.
Przejmująca spółka należy do grupy kapitałowej Cellnex – operatora infrastruktury służącej do świadczenia m.in. usług telefonii komórkowej. W Polsce grupa Cellnex rozpoczęła działalność w marcu 2021 r. po przejęciu kontroli nad spółką TowerCo, która jest właścicielem infrastruktury telekomunikacyjnej pasywnej obsługującej P4 – właściciela sieci Play. Polkomtel Infrastruktura zarządza całością infrastruktury telefonii mobilnej operatora sieci Polkomtel, z wyłączeniem sieci rdzeniowej. Działalność uczestników koncentracji pokrywa się w zakresie udostępniania (hostingu) infrastruktury telekomunikacyjnej pasywnej wykorzystywanej do świadczenia usług sieci komórkowej. Infrastruktura pasywna to w szczególności wieże i maszty telekomunikacyjne. W tej sprawie Urząd przeprowadził badanie rynku, w którym skierował pytania do operatorów sieci komórkowej – Orange Polska, T-Mobile Polska i P4.  Z własnej inicjatywy stanowisko w sprawie przedstawiła również spółka Polska Tower. Ponadto Prezes UOKiK Tomasz Chróstny poprosił o opinię Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.  Analiza UOKiK pokazała, że chociaż Cellnex Poland po przejęciu Polkomtel Infrastruktura będzie posiadał ponad 50% masztów telekomunikacyjnych wykorzystywanych przez sieci komórkowe w Polsce, to koncentracja nie doprowadzi do ograniczenia konkurencji. Podobną opinię przedstawił Prezes UKE Jacek Oko. – W prawie antymonopolowym domniemywa się, że przedsiębiorca posiada pozycję dominującą, jeśli jego udział w danym rynku przekracza 40 proc. Każdy przypadek należy jednak analizować indywidualnie. W sprawie Cellnex Polska – Polkomtel Infrastruktura, pomimo znacznego przekroczenia progu 40 proc. przez przedsiębiorców, koncentracja nie ograniczy konkurencji. Co więcej, wejście na rynek podmiotu nie związanego z żadną siecią komórkową, udostępniającego infrastrukturę na rynkowych zasadach, powinno korzystnie wpłynąć na konkurencję pomiędzy operatorami – mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny. Brak negatywnych skutków transakcji wynika ze specyfiki rynku. Do 2020 r. w Polsce większość pasywnej infrastruktury telekomunikacyjnej wykorzystywanej do świadczenia usług telefonii mobilnej należała do czterech największych operatorów. Posiadanie na wyłączność własnych masztów, zwiększających zasięg, było ważnym elementem przewagi konkurencyjnej, dlatego operatorzy nie mieli interesu, aby udostępniać je innym przedsiębiorcom.  Pierwszym poważnym odstępstwem od tego modelu było utworzenie przez T-Mobile i Orange wspólnego przedsiębiorcy, który zarządza aktywami sieciowymi obu tych operatorów. Przejęcie przez Cellnex Poland masztów użytkowanych dotąd głównie przez Polkomtel nie tylko nie ograniczy konkurencji, ale może doprowadzić do ułatwienia dostępu do infrastruktury innym operatorom, bowiem Cellnex Poland, nie będący operatorem a zarządcą infrastruktury, ma interes ekonomiczny w udostępnieniu masztów wielu podmiotom jednocześnie. W efekcie transakcja może korzystnie wpłynąć na konkurencję pomiędzy operatorami, a także – potencjalnie – ułatwić rozwój mniejszym operatorom, którzy będą mogli skorzystać z infrastruktury dostępnej dla nich na rynku, zamiast rozwijać własną, jak to miało miejsce dotychczas. Zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów, transakcja podlega zgłoszeniu do urzędu antymonopolowego, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce.
Na stronie internetowej UOKiK  zamieszczane są informacje na temat wszystkich prowadzonych przez urząd postępowań antymonopolowych w sprawach koncentracji. Więcej informacji o zasadach koncentracji przedsiębiorców w przygotowanym specjalnie opracowaniu.

źródło: UOKiK

Materiał powiązany:
Polkomtel Infrastruktura: rozpoczęły się negocjacje warunków pracy
Cellnex: integracja Polkomtel Infrastruktura. Pracownicy Plusa w wielkim niepokoju