Sony ogłasza rozpoczęcie szóstej edycji programu Sony Research Award, rozszerzonej na kolejne kraje europejskie, w tym Polskę

Sony ogłasza rozpoczęcie szóstej edycji programu Sony Research Award, rozszerzonej na kolejne kraje europejskie, w tym Polskę. Firma Sony poinformowała, że przyjmuje zgłoszenia do szóstej edycji programu nagród badawczych „Sony Research Awards”. Program zapewnia finansowanie badań nad rozwojowymi i innowacyjnymi technologiami we współpracy z własnymi grupami badawczymi firmy Sony. Zgłoszenia mogą nadsyłać uniwersytety z USA, Kanady, 17 krajów europejskich (w tym 8 nowych)* oraz, od tego roku, także z Indii. – Od powstania w 2016 r. konkurs Sony Research Awards otwiera wyjątkowe możliwości zarówno przed naukowcami, jak i firmą Sony – mówi Toru Katsumoto, wiceprezes wykonawczy i dyrektor ds. technologii w Sony Group Corporation. – W tym roku do krajów biorących udział w programie dołączyły Indie, co umożliwia nam dostęp do ogromnej puli wybitnych talentów. Nie możemy się doczekać nowych relacji, które stworzymy w nadchodzącym roku. Program Sony Research Award Program obejmuje dwie nagrody: Faculty Innovation Award i Focused Research Award. Obie koordynowane są przez Centrum Badawczo-rozwojowe Sony i mogą mieścić się w trzech szerokich kategoriach tematycznych: „Technologia informacyjna”, „Urządzenia i materiały” oraz „Nauki przyrodnicze”. Nagrody te stwarzają naukowcom nowe możliwości angażowania się w nowatorskie badania mające na celu wprowadzanie w życie przełomowych technologii. W ramach nagrody Faculty Innovation Award kierownicy projektów otrzymują kwotę do 100 tys. dolarów na okres jednego roku (z możliwością przedłużenia) na projekty, które w szerokim zakresie wpisują się w bieżące zainteresowania badawcze firmy Sony. Nagroda ta ma pomóc firmie Sony w przyspieszeniu i rozszerzeniu tworzenia nowych koncepcji poprzez wykorzystanie już prowadzonych badań w ramach partnerstwa z uczelniami wyższymi. Nagroda Focused Research Award zapewnia wsparcie w wysokości do 150 tys. dolarów na jeden rok (z możliwością przedłużenia) na prowadzenie badań bardziej skoncentrowanych na obszarach bezpośredniego zainteresowania firmy Sony. Wydziały akademickie mogą prowadzić nowe badania – lub rozwijać i kontynuować już prowadzone – dzięki ścisłej współpracy z wewnętrznym zespołem badawczym firmy Sony. – Program Sony Research Award i współpraca z zespołem Sony były dla nas niezwykle satysfakcjonujące – mówi profesor Mohit Gupta z University of Wisconsin-Madison. – Zyskaliśmy rzadką możliwość bezpośredniej współpracy z działem badań i rozwoju wielkiej firmy technologicznej. Wnikliwe dyskusje z zespołem Sony i jego rady przez cały czas trwania projektu miały niezwykle pozytywny wpływ na nasze badania. W szczególności nieocenione były zachęty i wsparcie dla naszych starań, aby wychodzić z naszymi badaniami „poza mury laboratorium”, do świata rzeczywistego. – Współpraca z firmą Sony przez ostatnie trzy lata, w ramach Sony Research Award Program, była fantastycznym doświadczeniem – powiedział profesor Song Han z Massachusetts Institute of Technology. – Zaawansowane badania nad sztuczną inteligencją prowadzone przez Sony otworzyły nam oczy na wiele realnych problemów do rozwiązania. Biorąc pod uwagę fakt, że Sony tworzy wiele urządzeń brzegowych mogących współpracować z SI, jest to doskonała okazja, aby rozszerzyć zakres naszych badań z korzyścią dla całej ludzkości. Wnioski mogą składać kierownicy projektów z poszczególnych uczelni – asystenci, docenci lub profesorowie. Cele, warunki publikacji oraz kwestie dotyczące własności intelektualnej zostaną wspólnie uzgodnione pomiędzy nagrodzoną instytucją a firmą Sony. Termin składania wniosków upływa 15 września 2021 r., nominowani do nagrody zostaną o tym powiadomieni około marca 2022 r. Więcej informacji na temat grantów, a także listę dotychczasowych laureatów, można znaleźć na stronie https://www.sony.com/research-award-program.

* Kraje europejskie objęte programem (kraje, które w 2021 r. mogą brać udział w programie po raz pierwszy, wyróżniono wytłuszczenie) to: Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

Sony Corporation jest podmiotem odpowiedzialnym w Sony Group za dział Electronics Products & Solutions (EP&S). Realizując wizję „dalszego zapewniania Kando i Anshin(*) ludziom i społeczeństwu na całym świecie poprzez technologię i poszukiwanie nowych wyzwań”, Sony będzie opracowywać produkty i usługi z takich segmentów jak rozrywka i dźwięk w domu, obraz cyfrowy i telefonia komórkowa. Więcej informacji: http://www.sony.net/