UKE: Rejestr urządzeń. Aktualizacja danych 19. lipca 2021 r.

W internetowym serwisie Urzędu Komunikacji Elektronicznej opublikowano zaktualizowane dane Rejestru urządzeń. Ostatnie zmiany związane są z procesem modernizacyjno-inwestycyjnym sieci Plus w segmencie LTE1800. Pośród wpisów możemy odnaleźć m.in. plany operatora, zmierzające do rozszerzenia ilości sektorów w stacjach bazowych. Tak jest m.in. w przypadku bardzo dobrze zlokalizowanej topograficznie stacji w dolnośląskim mieście powiatowym Lwówek Śląski (BT-33526), która to stacja zostanie rozszerzona do pięciu sektorów.
Na kanwie zmian, o których mowa warto jednak zapytać stronę decyzyjną modernizacji, czyli Polkomtel, dlaczego większej ilości sektorów nie otrzymają stacje, w których sąsiedztwie od lat notowane są spore deficyty bądź w jakości sygnału bądź w dostępie do sieci.
Tak jest dla przykładu w dolnośląskich stacjach jak niżej:
1. Bartnica, nr kodowy: BT-30619, gdzie konkurenci na maszcie Plusa posiadają trzy sektory, Plus zaś tylko dwa
2. Walim Emitel, BT-33435. Stacja posiada tylko dwa sektory
3. Jelenia Góra, Pl. Piastowski 18. Obecnie na wieży kościoła pracują trzy sektory. Wskazany czwarty ze względu na dokrycie dzielnicy Cieplice, gdzie operator ma deficyt stacji. BT-30667
4. Kostrzyca, BT-30675. Maszt własny.
Stacja od lat potrzebuje kolejnych sektorów ze względu na ogromne braki w efektywnym dostępie do sieci na obszarze Karpacza. Stacja Kostrzyca z kolejnymi sektorami jest w stanie w części te braki połatać
5. Mysłakowice, maszt Orange, BT-30140.
Stacja potrzebuje czwartego sektora od wielu lat. Po pierwsze Plus nie posiada stacji w miejscowości Łomnica, którą posiadają konkurenci, po drugie – na odcinku od Mysłakowic po Miłków występuje spory deficyt w jakości sygnału i właśnie kolejnym (kolejnymi) sektorem w stacji Mysłakowice po części te problemy można naprawić
6. Podgórzyn, maszt Orange. BT-30146. Anteny Plusa są zainstalowane w połowie wysokości masztu Orange. Anteny właściciela obiektu na szczycie. O tej stacji, z racji ogromnych braków w sygnale, z zanikiem sygnału włącznie – w Podgórzynie Górnym i w Sosnówce Górnej piszemy od wielu lat. Sytuacja jednak nie ulega zmianie. Ze względu na obsługiwany ruch stacja powinna posiadać także LTE2600FDD
7. Suszki, gm. Bolesławiec. BT-33743.
Plus nie posiada stacji w miejscowości Włodzice Wielkie, jak to jest w przypadku operatorów z grupy Networks! Nie posiada również stacji w miejscowości Rakowice Małe, jak to jest w przypadku Play. Tymczasem na wschód od stacji, w miejscowościach: Stare Jaroszowice, Żeliszów, Ustronie, Chmielno sygnał Plusa jest tak ubogi, że wielokrotnie na zewnątrz są problemy z dostępem do sieci. Czwarty, a może nawet piąty sektor w stacji bardzo wiele by w tej materii zmienił. Dodajmy, że na maszcie Plusa pracuje również stacja T-Mobile, a 3.5 kilometra dalej na południe pracuje kolejna stacja tej grupy (Orange) – w miejscowości Włodzice Wielkie. Stacja obu globalnych operatorów w tym miejscu, to stacja pracująca w LTE w systemie 4CA
8. Lubomierz (BT-33483), miasto turystyczne, tylko dwa sektory w stacji. W sąsiedztwie, w miejscowości Golejów na maszcie Orange w Plusie wciąż pracuje tylko GUL (BT-33735). Tymczasem operatorzy globalni posiadają obok stacje: w Lubomierzu, w Golejowie (4 sektory) oraz w Kleczy. Oczywiście żadna ze stacji nie oferuje tylko jednej nośnej w LTE. Celem uzupełnienia braków w mieście Lubomierz w Plusie, na wieży kościoła pożądane są cztery sektory, choć nie wiadomo, czy po wejściu na obiekt Orange dla Plusa do rozbudowy pozostało jeszcze jakiekolwiek miejsce? To zresztą nie jedyna, gdzie Plus przespał swoje szanse
9. Golejów, maszt Orange (BT-33735)
Stacja z GUL, pracują trzy sektory. Na wzór konkurentów wskazane cztery i oczywiście likwidacja GUL
10. Janice, BT-33482. Maszt własny. Sąsiedztwo drogi krajowej nr 30 do granicy Państwa w Zgorzelcu
Stacja po dołączeniu do lokalizacji przez Orange straciła efektywność pokryciową. Taki stan trwa do dziś. Lokalizacja, to Pogórze Izerskie. Ze względu na braki sygnału wokół stacji pożądany czwarty sektor.
11. Rybnica, BT-30669. Maszt własny. Stacja wciąż pracuje w GUL. Lokalizacja, to sąsiedztwo drogi krajowej nr 30 do granicy Państwa w Zgorzelcu, w tym turystyczne Pogórze Izerskie. Ze względu na braki w sąsiedztwie, oprócz likwidacji GUL  pożądane kolejne sektory
12. Stara Kamienica, sąsiedztwo drogi do granicy Państwa w Zgorzelcu oraz lokalizacja na Pogórzu Izerskim. Ze względu na braki i deficyty sygnału operatora w sąsiedztwie pożądany czwarty sektor. BT-30670
13. Komarno, maszt Emitel. BT-33991.
Ze względu na topografię, w tym obecną charakterystykę pokryciową oraz możliwości pokryciowe – stacja powinna otrzymać dwa kolejne sektory. Z kolei ze względu na duże przenoszenie ruchu, w tym w kluczowych punktach takich jak: droga krajowa nr 3 oraz droga wojewódzka z Jeleniej Góry do Legnicy oraz Góry Kaczawskie – stacja powinna otrzymać LTE2600FDD. Tym bardziej, że w jej radiowym sąsiedztwie – stacja BT-33453 LTE2600FDD posiada.
14. Kaczorów, sąsiedztwo dwóch kierunków drogi krajowej nr 3: Jelenia Góra-Wrocław oraz dwóch kierunków drogi wojewódzkiej nr 328. Nie dość, że stacja wciąż pracuje w tak istotnym miejscu wyłącznie z GUL, to posiada wyłącznie trzy sektory, choć przed przenosinami z masztu T-Mobile na maszt Orange pracowała właśnie w oparciu o cztery sektory. BT-34778
15. Siedlęcin koło Jeleniej Góry. Maszt T-Mobile. Stacja wciąż z GUL.
Brakuje kolejnych dwóch sektorów. Jednego, aby bardziej zintegrować zasięg ze stacją w miejscowości Jeżów Sudecki na niskiej lokalizacji (BT-34588) oraz drugiego, aby pokryć szlak turystyczny oraz schronisko PTTK “Perła Zachodu” (współrzędne: 50.922611N/15,696013E).
16. Czernica, Pogórze Kaczawskie. Stacja z GUL. Maszt własny. Modernizacja stacji przekładana w nieskończoność. BT-34534. Stacja wymaga nie tylko likwidacji GUL, ale również ze względu na braki sygnału w sąsiedztwie czwartego sektora.
17. Pławna, BT-34519. Wieża kościoła. Stacja w modelu 25MHz.
Wokół stacji, niestety sporo braków w sygnale. Mechanicznego podniesienia wymaga sektor północny w kierunku Lwówka Śląskiego. Oprócz tego w stacji brakuje czwartego sektora.
Ponadto, dzięki dobrodziejstwu pod nazwą “Cellnex” operator powinien dowiesić się do dwóch stacji Play, integrujących dotychczasowy zasięg ze stacji już pracujących. Stacje Play, do których sugerujemy dowieszenie instalacji własnych, to maszty najmłodszego gracza w miejscowościach: Dębowy Gaj oraz Pławna Górna. Celem optymalizacji zasięgu w powiatowym Lwówku Śląskim wskazujemy na obecność masztu T-Mobile przy ul. Gryfowskiej, z którego gościny również można skorzystać. Warto byłoby ponadto, dla korzyści obu podmiotów z grupy Cellnex uruchomić stację w sąsiedztwie stacji benzynowych przy wylocie z Lwówka Śląskiego w kierunku Bolesławca drogą wojewódzką nr 297 oraz w samym mieście Lwówek Śląski przy ul. Oświęcimskiej. Oczywiście, kolejna decyzja – to dowieszenie się do masztu Orange, ale z czterema sektorami – w miejscowości Włodzice Wielkie przy drodze wojewódzkiej nr 297.

Oczywiście, to tylko przykłady

Miejsc, o podobnym podejściu Plusa do tematu jest znacząco więcej. Podkreślmy, że wymieniliśmy w zdecydowanej większości tylko stacje w regionie jeleniogórskim (oprócz dwóch stacji z Kotliny Kłodzkiej)
. Jak powiada jeden z naszych redaktorów: “gdyby Plus realnie wziął się za analizę potrzeb w zakresie sektoryzacji i rozszerzeń nie realizował metodą chybił-trafił, zlikwidował stacje GUL i inne podobne archaiczne rozwiązania, w tym stacje doposażył radiowo oraz wybudował w najbliższym czasie nieco stacji w miastach i poza miastami, to w zdecydowanej większości konkurenci mogliby zostać daleko w tyle. I to mimo tego, że dziś wiele razy jest tak, jak wygląda na przykład sytuacja w sąsiedztwie turystycznego Lubomierza, gdzie na dwie stacje Plusa (jedna na dwóch sektorach i jedna niestety z GUL) przypadają trzy w pełni wyposażone stacje konkurentów, w tym jedna z czterema sektorami, zaś pozostałe z trzema.

Najnowsze arkusze Rejestru urządzeń:
2021-07-19_2016-2017 – 9,8 MB plik XLSX
2021-07-19_2018 – 25,4 MB plik XLSX
2021-07-19_2019 – 18,5 MB plik XLSX
2021-07-19_2020 – 36,6 MB plik XLSX
2021-07-19_2021 – 24,2 MB plik XLSX

Zainteresowanych procesem inwestycyjno-modernizacyjnym, realizowanym w sieci Plus oraz zasięgiem tego operatora odsyłamy do dyskusji na operatorskim portalu plusforum.pl

Osoby odpowiedzialne za rozwój sieci operatorów, a zainteresowane biegiem szlaków turystycznych, aby rozsądnie zaplanować ilość sektorów i azymuty w stacjach zapraszamy do lektury danych serwisu mapa-turystyczna.pl

źródło: UKE / informacja własna

Materiał powiązany:
Okolice Jeleniej Góry: weekend czerwcowy rozpoczął turystyczny boom. Co z zasięgiem?
Plus inwestycje: i zdarzy się coś… niespodziewanego a od dawna oczekiwanego?
Stacje Play oraz Orange w Spalonej w Kotlinie Kłodzkiej