Sprawozdanie w sprawie kosztu netto świadczenia w 2006 r. (II tura) usługi powszechnej

Sprawozdanie w sprawie kosztu netto świadczenia w 2006 r. (II tura) usługi powszechnej. Prezes UKE przedstawia „Sprawozdanie z końcowych wyników ustaleń w sprawie kosztu netto świadczenia w 2006 r. usługi udzielania informacji o numerach telefonicznych i udostępniania spisów abonentów oraz usługi publicznych aparatów samoinkasujących, wchodzących w skład usługi powszechnej i pokrycia dopłaty z tego tytułu”. Sprawozdanie przedstawia wymagane przepisami prawa (art. 99 ust. 5 Pt) końcowe wyniki z zakresu ustalenia i pokrycia dopłaty do kosztów świadczenia przez OPL usługi udzielania informacji o numerach telefonicznych i udostępniania spisów abonentów oraz usługi publicznych aparatów samoinkasujących, wchodzących w skład usługi powszechnej w 2006 r., w szczególności dotyczące udziałów przedsiębiorców telekomunikacyjnych zobowiązanych do pokrycia dopłaty i wysokości przekazanej dopłaty przedsiębiorcy wyznaczonemu.
Sprawozdanie Prezesa UKE z art.99 Pt za 2006.2 – 262 KB plik PDF

źródło: UKE