Szukaj po tagu: usługa powszechna

Sprawozdanie w sprawie kosztu netto świadczenia w 2006 r. (II tura) usługi powszechnej. Prezes UKE przedstawia „Sprawozdanie z końcowych wyników ustaleń w sprawie kosztu netto świadczenia w 2006 r. usługi udzielania informacji o numerach telefonicznych i udostępniania spisów abonentów oraz usługi publicznych aparatów samoinkasujących, wchodzących w skład usługi powszechnej i pokrycia dopłaty z tego tytułu”. Sprawozdanie przedstawia wymagane przepisami prawa (art. 99 ust. 5 Pt) końcowe wyniki z zakresu ustalenia i pokrycia dopłaty do kosztów świadczenia przez OPL usługi udzielania informacji o numerach telefonicznych i udostępniania spisów abonentów oraz usługi publicznych aparatów samoinkasujących, wchodzących w… Czytaj dalej →

Decyzja Prezesa UKE dla Orange Polska S.A., dotycząca kosztu netto za rok 2010. 10 kwietnia 2019 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej “Prezes UKE”) wydał decyzję w sprawie przyznania dopłaty za rok 2010 (nr DHRT.WIT.7114.3.2017.45) do kosztów świadczonych przez Orange Polska S. A. z siedzibą w Warszawie (dalej “OPL”) usług wchodzących w skład usługi powszechnej. Konieczność ponownego rozpoznania sprawy wynikała z prawomocnego orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. W orzeczeniu tym sąd, w części odmawiającej przyznania dopłaty, podważył rozstrzygnięcie przyjęte w decyzji Prezesa UKE z 2012 r. oraz nakazał ponowne rozpatrzenie sprawy. Na podstawie obowiązujących… Czytaj dalej →

Raport o usłudze powszechnej. Istotą usługi powszechnej jest zapewnienie każdemu użytkownikowi na terenie kraju dostępu do podstawowych usług telekomunikacyjnych o dobrej jakości i po przystępnej cenie, takich jak: przyłączenie do sieci w stałej lokalizacji na potrzeby talefonii stacjonarnej i internetu, utrzymanie łacza telefonicznego, krajowe i międzynarodowe połączenia telefoniczne, Ogólnokrajowe Biuro Numerów, Ogólnokrajowy Spis Abonentów i aparaty publiczne. Niniejsza analiza wskazuje, że poziom zapotrzebowania użytkowników na telefonie stacjonarną jest niski, podaż znacząco przewyższa popyt, spada liczba abonentów telefonii stacjonarnej i zarówno konsumenci, jak i klienci biznesowi są coraz mniej zainteresowani korzystaniem z tych usług. Występuje również… Czytaj dalej →

Sprawozdanie w sprawie kosztu netto świadczenia w 2010 r. usługi powszechnej. Sprawozdanie przedstawia wymagane przepisami prawa (art. 99 ust. 5 Pt) końcowe wyniki z zakresu ustalenia i pokrycia dopłaty do kosztów świadczenia przez Orange Polska S.A. (dawniej Telekomunikacja Polska S.A.) usługi powszechnej w 2010 r., w szczególności dotyczące udziałów przedsiębiorców telekomunikacyjnych zobowiązanych do pokrycia dopłaty i wysokości przekazanej dopłaty przedsiębiorcy wyznaczonemu – treść Sprawozdania źródło: UKE

Scroll To Top
x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security