II Konferencja Operatorów Hurtowych

13 kwietnia br. w Warszawie odbyła się II Konferencja Operatorów Hurtowych. Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli operatorów otwartych sieci światłowodowych, najważniejszych branżowych decydentów, a także reprezentantów izb telekomunikacyjnych, regulatora i organów administracji państwowej. Organizowane pod egidą fundacji Open Allies przedsięwzięcie stanowi kontynuację dyskusji na temat roli operatorów hurtowych na krajowym rynku telekomunikacyjnym. Głównymi tematami tegorocznego wydarzenia były kluczowe kierunki rozwoju, branżowe wyzwania oraz potrzeba zdefiniowania tożsamości operatora hurtowego. Do debaty zaproszono przedstawicieli operatorów korzystających, a gośćmi specjalnymi konferencji byli Janusz Cieszyński, minister cyfryzacji oraz Benoît Felten, dyrektor firmy Plum Consulting, ściśle współpracujący z FTTH Council Europe. Uczestnicy wydarzenia przedstawili otwarte sieci światłowodowe jako rynkowy model zorientowany na konkurencyjność, różnorodność oferowanych usług oraz najefektywniejszy stopień ich wykorzystania. W dyskusjach podkreślono także znaczenie nowoczesnej infrastruktury światłowodowej dla rozwoju Polski. Zdaniem ekspertów dialogu wymagają wciąż nowe perspektywy rozwoju rynku oraz podejście regulacyjne do tych zmian. Przedmiotem debaty była przede wszystkim kwestia wyzwań rynku telekomunikacyjnego oraz potrzeba wspólnych działań operatorów hurtowych i detalicznych, mających na celu wzrost liczby użytkowników światłowodowego internetu w Polsce.

Ważnym tematem, na jaki zwracano uwagę, była efektywność kosztowa świadczenia usług hurtowych oraz jakże istotny dziś aspekt wpływu technologii światłowodowej na cele zrównoważonego rozwoju. – Model hurtowy zapewnia zwinność w zarządzaniu, ponieważ kwestie wymiany międzyoperatorskiej są w dużym stopniu zautomatyzowane. Oznacza to, że usługodawcy mogą skupić się na sprzedaży i świadczeniu usług, podczas gdy operatorzy hurtowi zajmują się ich dostarczeniem oraz utrzymaniem i zarządzaniem infrastrukturą. To umożliwia optymalizację kosztów oraz efektywne wykorzystanie sieci. Takie podejście stanowi także ważny element zrównoważonego rozwoju i wspomaga ochronę środowiska – mówi Jacek Wiśniewski, Prezes Zarządu NEXERY oraz Prezes Zarządu Fundacji Open Allies. – Jedna infrastruktura dostępna dla wszystkich usługodawców to przyszłość rynku telekomunikacyjnego. Efektywność takiego przedsięwzięcia wynika m.in. z faktu, że wszyscy usługodawcy korzystają z tej samej sieci, co ogranicza potrzebę multiplikacji infrastruktury i pozwala minimalizować ingerencję w środowisko naturalne. Co istotne, uważam, że jest to najlepsza droga realizacji naszej misji, jaką jest włączenie cyfrowe jak największej liczby osób w naszym kraju, zapewniając krytyczną infrastrukturę milionom Polaków – komentuje Marta Wojciechowska, Prezeska Fiberhost S.A. oraz Wiceprezeska Zarządu Fundacji Open Allies. W trakcie tegorocznego wydarzenia szczególny akcent położono na kwestię współpracy między operatorami hurtowymi a operatorami korzystającymi. Podczas rozmów panelowych i sesji warsztatowych skupiono się również na kwestii efektywnego zwiększenia wypełnienia sieci usługami oraz działań, mających na celu zwiększenie satysfakcji abonenta w trakcie procesu sprzedaży. – Nasza oferta jest skrojona i dostosowana do potrzeb rynku. Dzięki temu Dostawcy usług mogą korzystać z szerokiego zasięgu otwartej sieci dostępowej bez konieczności wysokobudżetowych inwestycji. Umożliwia im to niemal natychmiastowe świadczenie szerokiej palety usług swoim klientom. Natomiast użytkownicy końcowi mają szansę wyboru oferty spośród usług świadczonych przez wielu operatorów. Przekłada się to na możliwość wyboru usług według ceny, jakości czy indywidualnych preferencji użytkownika dodaje Magdalena Russyan, Członek Zarządu ds. Operacyjnych w firmie Światłowód Inwestycje. W zgodnej opinii zgromadzonych, stała perspektywa rozwoju hurtowego biznesu wciąż obejmuje znoszenie barier administracyjnych, wypracowanie ułatwień w procesie inwestycyjnym oraz usprawnienie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego. Wśród priorytetów wymieniono również wprowadzenie elastyczności cenowej oraz prawne zdefiniowanie statusu operatora hurtowego. – W przyszłości większość usług oferowanych przez operatorów detalicznych będzie zależna od naszej sieci. W tym roku i w kolejnych latach operatorzy hurtowi będą również głównymi inwestorami w rozwoju infrastruktury FTTH ­- mówi Leszek Chwalik, Wiceprezes Zarządu TAURON Obsługa Klienta. – Dynamika rynku wymusza zatem konieczność precyzyjnego określenia statusu operatora hurtowego. Warto mieć przy tym na uwadze, że nasze inwestycje docierają do najbardziej oddalonych obszarów, gdzie sieć nie mogłaby powstać na zasadach czysto komercyjnych. Doprowadzenie szybkiego internetu do takich miejscowości przekłada się na zrównoważony rozwój cywilizacyjny Polski  – dodaje Leszek Chwalik. – Organizatorami tego wydarzenia są firmy, wyróżniające się innowacyjnym podejściem do działalności w branży telekomunikacyjnej. Cieszymy się, że mogliśmy dołączyć do tak prestiżowego grona – dodał Ignacio Irurita, Prezes Zarządu Polskiego Światłowodu Otwartego. W trakcie osobnej sesji Benoît Felten, Dyrektor firmy Plum Consulting, przedstawił wyniki badania, które analizuje strategie efektywnego rozwoju i propagacji rozwiązań FTTH na terenie Europy. Przeprowadzone studium obejmuje dogłębną analizę 8 głównych rynków europejskich, wskazując kluczowe wyzwania dla branży, w tym przede wszystkim rozbieżności między zasięgiem sieci światłowodowych a wskaźnikiem ich wykorzystania. Podczas gdy zasięg sieci FTTH/B w Europie wynosi obecnie 57% i stale się rozwija, wskaźnik wykorzystania infrastruktury nie osiągnął jeszcze poziomu 50%. Ekspert zwrócił przy tym uwagę na znaczne różnice występujące na poziomie poszczególnych krajów. – Nasze analizy wyraźnie wskazują, że opracowywanie jasnych krajowych planów i strategii może znacząco zwiększyć nasycenie rynku szerokopasmowymi usługami. Rządowe inicjatywy edukacyjne oraz promocja benefitów płynących z dostępu do niezawodnego internetu światłowodowego są przy tym kluczowe dla osiągnięcia sukcesu. Usługodawcy powinni z kolei zintensyfikować działania marketingowe i komunikacyjne, aby przyciągnąć klientów do nowych technologii. Współpraca między administracją państwową a dostawcami usług przynosi znaczące korzyści dla rynku i społeczeństwa oraz przyczynia się do otwarcia cyfrowego okna dla kolejnych grup mieszkańców – podsumowuje swoje wystąpienie Benoît Felten. – O ile „operator hurtowy” jest pojęciem bardzo dobrze znanym w branży telekomunikacyjnej, o tyle abonent kojarzy go z branżą spożywczą, nie rozumiejąc czym nasz światłowód różni się od innych. Dlatego w oparciu o przeprowadzone badania i spotkania z użytkownikami sieci zdecydowaliśmy się dostosować język komunikacji do odbiorcy końcowego. W wyniku prac powstało nowe hasło MULTI-ŚWIATŁOWÓD” – mówi Paweł Biarda, Członek Zarządu ds. Komercyjnych w NEXERZE. Pojęcie oznacza światłowód dostarczany przez operatora hurtowego, czyli sprawdzoną i rozpoznawalną technologię, która niesie ze sobą szeroką gamę możliwości: wielu operatorów, wiele ofert, wiele korzyści (jest ich multi, stąd zaproponowany termin MULTI-ŚWIATŁOWÓD). To hasło będzie branżowym nośnikiem pojęciowym na najbliższe lata, już wkrótce wzmocnionym poprzez zintegrowane działania komunikacyjno-marketingowe. Członkowie fundacji w oparciu o MULTI-ŚWIATŁOWÓD zadeklarowali również rozbudowę i ujednolicenie słownika pojęć, który będzie używany w komunikacji z odbiorcami końcowymi. Solidny fundament edukacyjny i tożsamościowy stanowić będzie w najbliższym czasie stały element działań wizerunkowych Open Allies, a do współpracy fundacja zaprosiła także innych operatorów hurtowych.

II Konferencja Operatorów Hurtowych to inicjatywa fundacji Open Allies oraz wiodących operatorów hurtowych, firm: Fiberhost, NEXERA, Polski Światłowód Otwarty, Światłowód Inwestycje oraz TAURON Obsługa Klienta.

Fundacja Open Allies to pierwsza w Polsce sformalizowana inicjatywa na rzecz otwartych sieci światłowodowych. Organizacja została powołana do życia w połowie stycznia 2022 roku, a jej fundatorami są operatorzy hurtowi – Fiberhost oraz Nexera. Utworzone gremium stanowi platformę do współpracy, wymiany doświadczeń i komunikacji przeznaczoną dla podmiotów skoncentrowanych na działalności hurtowej. Do najważniejszych celów statutowych Fundacji należą promowanie hurtowego dostępu do sieci światłowodowych, współdziałanie w zakresie ustawodawstwa, rozwiązań regulacyjnych oraz wspieranie rozwoju sieci FTTH poprzez znoszenie barier ekonomicznych i administracyjnoprawnych w celu budowy społeczeństwa gigabitowego.

źródło: Fundacja Open Allies