Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE – RNKO 900 MHz dla P4 sp. z o.o.

Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE – RNKO 900 MHz dla P4 sp. z o.o. 17 kwietnia 2023 r. Prezes UKE rozpoczął konsultacje dotyczące projektu decyzji dokonującej na rzecz P4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie rezerwacji częstotliwości z zakresu 880,1-885,1 MHz i 925,1-930,1 MHz, dotychczas objętych rezerwacją częstotliwości na mocy decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej „Prezes UKE”) nr DZC-WAP-5174-1/08 (265) z dnia 9 grudnia 2008 r., sprostowaną postanowieniem nr DZC-WAP-5174-1/08 (274) z dnia 10 grudnia 2008 r. oraz postanowieniem nr DZC-WAP-5174-1/08 (394) z dnia 5 marca 2009 r., zmienioną decyzją nr DZC-WAP-5174-10/13 (20) z dnia 16 września 2014 r., która została uchylona w części decyzją nr DZC-WAP-5174-10/13 (26) z dnia 24 lutego 2015 r., decyzją nr DZC.WAP.514.28.2018.6 z dnia 20 czerwca 2018 r. oraz decyzją nr DC.WAP.514.4.2020.48 z dnia 27 października 2020 r., na kolejny okres do dnia 31 grudnia 2038 r. (dalej „projekt decyzji”). Przedmiotem postępowania konsultacyjnego jest projekt decyzji opublikowany w plikach załączonych poniżej.
Podmioty zainteresowane wyrażeniem stanowiska i opinii do projektu decyzji, są proszone o składanie stanowisk na piśmie, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia konsultacji, do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DC.WAP.514.5.2022”. Jednocześnie prosimy o dodatkowe przesłanie stanowiska, w wersji elektronicznej, na adres: dc.konsultacje@uke.gov.pl.
Wyniki niniejszego postępowania konsultacyjnego będą ogłoszone:
1. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej przy ul. Giełdowej 7/9 w Warszawie;
2. na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
Powiązane pliki:
01 dc.wap.514.5.2022 p4 rnko 900 mhz projekt decyzja – 1,1 MB plik PDF
02 dc.wap.514.5.2022 p4 rnko 900 mhz projekt zalacznik – 581 KB plik PDF

źródło: UKE