Szukaj po tagu: UKE konsultacje

Informacja w sprawie wyników drugiego postępowania konsultacyjnego aukcji na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz. W dniu 6 kwietnia 2023 r. Prezes UKE rozpoczął drugie konsultacje dotyczące aukcji na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz. Termin na złożenie stanowisk konsultacyjnych upłynął dnia 12 maja 2023 r. W ramach postępowania konsultacyjnego, do Prezesa UKE wpłynęły stanowiska, złożone w wymagany sposób, przez: 1. Orange Polska S.A. (stanowisko nr 1; załącznik do pisma zastrzeżony), 2. Exatel S.A., 3. Orange Polska S.A. (stanowisko nr 2; załącznik do pisma zastrzeżony), 4. T-Mobile Polska S.A., 5. Mateusza Zająca, 6. P4 sp. z o.o., 7…. Czytaj dalej →

Informacja w sprawie wyników pierwszego postępowania konsultacyjnego aukcji na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz. W dniu 20 grudnia 2022 r. Prezes UKE rozpoczął konsultacje dotyczące aukcji na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz. Termin na złożenie stanowisk konsultacyjnych upłynął dnia 31 stycznia 2023 r. W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęły stanowiska, złożone w wymagany sposób, przez: 1. Kancelarię Prezesa Rady Ministrów (stanowisko nr 1), 2. Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich, 3. T-Mobile Polska S.A., 4. Mateusza Zająca, 5. Exatel S.A., 6. Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji, 7. P4 sp. z o.o.,… Czytaj dalej →

W dniu 2 czerwca br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji zmieniającej umowę o dostępie telekomunikacyjnym Orange Polska S.A. do sieci szerokopasmowej Fiberhost S.A. wykonanej z wykorzystaniem środków publicznych. Konsultacje potrwają 30 dni. Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DR.WPS.6080.3.2022”. W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: – sekretariat.dr@uke.gov.pl. Prosimy o… Czytaj dalej →

Dnia 17 kwietnia 2023 r. Prezes UKE rozpoczął konsultacje dotyczące projektu decyzji dokonującej na rzecz Polkomtel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie rezerwacji częstotliwości z zakresu 885,1-890,1 MHz i 930,1-935,1 MHz, dotychczas objętych rezerwacją częstotliwości na mocy decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej „Prezes UKE”) nr DZC-WAP-5174-1/08 (265) z dnia 9 grudnia 2008 r., sprostowaną postanowieniem nr DZC-WAP-5174-1/08 (274) z dnia 10 grudnia 2008 r. oraz postanowieniem nr DZC-WAP-5174-1/08 (394) z dnia 5 marca 2009 r., zmienioną decyzją nr DZC.WAP.514.25.2017.11 z dnia 18 grudnia 2017 r. oraz decyzją nr DC.WAP.514.55.2019.15 z dnia 2 grudnia… Czytaj dalej →

Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE na rzecz P4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie dotyczących rezerwacji częstotliwości z zakresu 880,1-885,1 MHz i 925,1-930,1 MHz. Dnia 17 kwietnia 2023 r. Prezes UKE rozpoczął konsultacje dotyczące projektu decyzji dokonującej na rzecz P4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie rezerwacji częstotliwości z zakresu 880,1-885,1 MHz i 925,1-930,1 MHz, dotychczas objętych rezerwacją częstotliwości na mocy decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej „Prezes UKE”) nr DZC-WAP-5174-1/08 (265) z dnia 9 grudnia 2008 r., sprostowaną postanowieniem nr DZC-WAP-5174-1/08 (274) z dnia 10 grudnia 2008 r. oraz postanowieniem nr… Czytaj dalej →

Prezes UKE przygotował wytyczne dotyczące zasad i warunków zapewnienia dostępu hurtowego do sieci realizowanych w ramach KPO/FERC[1]. Dokument został opracowany na podstawie wytycznych Prezesa UKE dla sieci zrealizowanych w ramach POPC[2]: Zasady dostępu hurtowego do sieci zrealizowanych w ramach II konkursu działania 1.1 POPC dla gospodarstw domowych – rekomendacje Prezesa UKE oraz Procedury współpracy operatorów w ramach dostępu POPC. Uwzględnia również kwestie zgłaszane przez przedstawicieli rynku telekomunikacyjnego w trakcie realizacji projektów POPC oraz doświadczenia UKE w zakresie dostępu hurtowego do sieci POPC. Dokument ten ma ułatwić beneficjentom KPO/FERC przygotowanie własnych ofert hurtowych, jak również będzie służył Prezesowi… Czytaj dalej →

Dnia 27 kwietnia 2023 r. Prezes UKE wszczął z urzędu postępowanie w sprawie zmiany rezerwacji częstotliwości z zakresu: 1) 890,1-892,9 MHz i 935,1-937,9 MHz oraz 897,3-903,5 MHz i 942,3-948,5 MHz dokonanej na rzecz Polkomtel sp. z o.o. (dalej „Polkomtel”) decyzją Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej „Prezes UKE”) nr DZC-WAP-5174-2/10 (26) z dnia 11 stycznia 2011 r. zmienioną decyzją Prezesa UKE nr DZC.WAP.5714.1.2015.14 z dnia 14 października 2015 r. oraz decyzją Prezesa UKE nr DZC.WAP.514.51.2018.17 z dnia 30 października 2018 r.; 2) 892,9-897,3 MHz i 937,9-942,3 MHz oraz 903,5-908,1 MHz i 948,5-953,1 MHz dokonanej na rzecz… Czytaj dalej →

Scroll To Top
x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security