UOKiK liderem porozumienia na rzecz ochrony konkurencji w Europie Środkowo-Wschodniej

UOKiK liderem porozumienia na rzecz ochrony konkurencji w Europie Środkowo-Wschodniej.
– Z inicjatywy Prezesa UOKiK szefowie 10 urzędów antymonopolowych podpisali w Warszawie porozumienie o współpracy regionalnej.
– Jego celem są wspólne działania na rzecz rozwoju ochrony konkurencji.
– W wydarzeniu wzięli również udział: przedstawiciele Komisji Europejskiej, OECD, UNCTAD oraz ambasadorzy państw-sygnatariuszy.
Porozumienie podpisały krajowe organy ochrony konkurencji z Polski, Czech, Estonii, Węgier, Łotwy, Litwy, Rumunii, Słowacji oraz dwóch państw kandydujących do Unii Europejskiej – Mołdawii i Ukrainy. Głównym celem tej inicjatywy jest promowanie oraz wzmacnianie współpracy regionalnej w zakresie egzekwowania polityki konkurencji i prawa konkurencji. Wzajemna wymiana doświadczeń i dobrych praktyk odbywać się będzie w formie grup roboczych, wizyt studyjnych, warsztatów oraz nieformalnej wymiany informacji dotyczących m.in. prowadzonych postępowań i badań rynku. Pracom w ramach porozumienia przewodniczyć będzie rotacyjna prezydencja – w 2023 r. tę funkcję obejmie UOKiK. – Ścisła współpraca z naszymi odpowiednikami z państw regionu Europy Środkowo-Wschodniej ma szczególne znaczenie zarówno w kontekście globalizacji, jak i najnowszych zagrożeń wynikających z wojny w Ukrainie. Dzisiejsze spotkanie jest wyrazem naszego wspólnego zaangażowania w działania na rzecz długofalowego rozwoju ochrony konkurencji. Chcemy dzielić się wiedzą i doświadczeniem z partnerami z Mołdawii i Ukrainy, aby wspierać ich w dążeniach do członkostwa w Unii Europejskiej – mówi Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK. W grudniu ubiegłego roku, podczas nieformalnego spotkania przedstawicieli urzędów ochrony konkurencji w Paryżu, Prezes UOKiK przedstawił koncepcję pogłębienia wsparcia Ukrainy i Mołdawii w obszarze ochrony konkurencji, która spotkała się z zainteresowaniem partnerów europejskich. Jej wyrazem jest dzisiejsze spotkanie na szczeblu prezesów urzędów antymonopolowych w siedzibie Urzędu w Warszawie. W ceremonii podpisania porozumienia uczestniczyli również Dyrektor Generalny ds. Konkurencji Komisji Europejskiej Olivier Guersent, szef Wydziału Konkurencji w Dyrekcji ds. Finansów i Przedsiębiorstw OECD Ori Schwartz, szefowa Działu Polityki Konkurencji i Konsumentów UNCTAD Teresa Moreira oraz ambasadorzy państw-sygnatariuszy. Uroczystości towarzyszy okrągły stół prezesów dotyczący m.in. kwestii ustalania priorytetów w zakresie egzekwowania prawa konkurencji, skutecznego zarządzania instytucją i rozwoju zasobów ludzkich. W ramach prezydencji w 2023 r. UOKiK zorganizuje dla ekspertów mołdawskich i ukraińskich warsztaty w Kiszyniowie oraz wizyty studyjne w Warszawie i Łodzi. Ich celem będzie przekazanie praktycznej wiedzy na temat zmów rynkowych, pomocy publicznej, badań rynku, przewagi kontraktowej i działań komunikacyjnych. Ponadto zaplanowane zostały spotkania w pracownikami UOKiK w Poznaniu i Bydgoszczy w formule job shadowing (stażu towarzyszącego). Regionalne porozumienie to kolejna inicjatywa Urzędu na rzecz Komitetu Antymonopolowego Ukrainy oraz Rady ds. Konkurencji Mołdawii. W 2022 r. współpraca odbywała się na poziomie bilateralnym oraz w formie wielostronnych działań, takich jak zorganizowane wspólnie z MSZ i KSAP eksperckie warsztaty dotyczące prawa konkurencji i kontroli koncentracji. Urząd realizował również projekt finansowany ze środków Polskiej pomocy na rzecz mołdawskiego Państwowego Inspektoratu Nadzoru nad Produktami Nieżywnościowymi i Ochrony Konsumentów (ISSPNPC).
źródło: UOKiK