Szukaj po tagu: Komisja Europejska

Polski operator ma kłopoty. Bruksela wszczyna dochodzenie. Kontrolowany przez Cyfrowy Polsat operator telekomunikacyjny Sferia dostał od polskich władz częstotliwości. Co ważne, bez żadnej selekcji. Teraz Komisja Europejska sprawdzi, czy było to zgodne z prawem. Czytaj źródło… źródło: money.pl

W Unii Europejskiej trwają prace nad certyfikacją w zakresie cyberbezpieczeństwa. Nowy system ma być bronią w walce z hakerami. Cyberataki powodują poważne zakłócenia w funkcjonowaniu infrastruktury państwowej i generują duże koszty dla firm, które padają ich ofiarą. W związku z tym UE chce zagwarantować, że wszystkie procesy, usługi i urządzenia podłączone do sieci będą spełniać najwyższe kryteria cyberbezpieczeństwa. Temu ma służyć unijny system certyfikacji, nad którym pracuje ENISA. Europejski certyfikat ma gwarantować, że urządzenia smart home, inteligentne samochody czy wyroby medyczne zostały zaprojektowane z dbałością o cyberbezpieczeństwo. UE jest w ostatnich latach bardzo aktywna w… Czytaj dalej →

Raport podsumowujący konsultacje społeczne w sprawie stawek za zakańczanie połączeń głosowych. Zgodnie z art. 75 Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej Komisja Europejska przygotowuje akt delegowany ustanawiający ogólnounijne stawki za zakańczanie połączeń stacjonarnych i komórkowych (Eurorates). W terminie 26 lipca – 8 listopada br. odbyły się konsultacje społeczne, których celem było zebranie opinii zainteresowanych stron na temat różnych aspektów wdrażania Eurorates. W ramach konsultacji uwagi zgłosiło 68 respondentów, w tym 32 organizacje biznesowe, 6 stowarzyszeń, 20 obywateli, 9 instytucji sektora publicznego oraz 1 organizacja pozarządowa. Komisja Europejska przedstawiła wstępne ustalenia zaobserwowane w odpowiedziach przekazanych przez zainteresowane strony… Czytaj dalej →

Finalizacja modelu kosztowego FTR. Komisja Europejska przedstawiła końcowe wyniki projektu „Ocena kosztów świadczenia hurtowych usług zakańczania połączeń głosowych w sieciach stacjonarnych w krajach UE”. Proces konsultacji został zakończony i na obecnym etapie projektu nie ma już możliwości zgłaszania uwag. Przygotowany w ramach projektu model kosztowy zostanie uwzględniony przez Komisję Europejską w pracach nad przyszłym aktem delegowanym, który określi ogólnounijne maksymalne stawki za zakańczanie połączeń głosowych: w sieci ruchomej (MTR) oraz w sieci stacjonarnej (FTR) (Eurorates). Przedstawione materiały obejmują: publiczną wersję modelu kosztowego (model referencyjny), listę wyników według krajów z uwzględnieniem różnych scenariuszy, materiały z warsztatów… Czytaj dalej →

Decyzja Komisji Europejskiej – konsolidacje projektów decyzji Prezesa UKE dla Orange Polska S.A. Prezes UKE w dniach 29 maja 2019 r. – 29 czerwca 2019 r. przeprowadził postępowanie konsolidacyjne projektów decyzji: – utrzymującej w mocy decyzję zmieniającą Ofertę SOR dla Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie w zakresie obniżenia opłaty abonamentowej za Usługę WLR POTS [1] (z ang. Wholesale Line Rental, Hurtowy dostęp do sieci OPL), utrzymującej w mocy decyzję zmieniającą Ofertę SOR dla Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie poprzez usunięcie opłaty za usługę przeniesienia numeru. Projekty decyzji podlegały konsultacjom krajowym w… Czytaj dalej →

WiFi4EU – 181 gmin z Polski ! WiFi4EU, to inicjatywa Komisji Europejskiej, w ramach której wspierane są działania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zapewnienia bezpłatnego dostępu do bezprzewodowego internetu w miejscach publicznych, takich jak: parki, place miejskie, budynki publiczne, biblioteki, ośrodki zdrowia i muzea etc. W ramach tej inicjatywy gminy i miasta na prawach powiatów mogą ubiegać się o specjalne bony. Wartość każdego z bonów to maksymalnie 15 000 euro. Uzyskane środki finansowe mają służyć pokryciu kosztów zainstalowania hotspotów Wi-Fi w miejscach publicznych w gminach, które nie oferują jeszcze tego rodzaju bezpłatnego publicznego dostępu do… Czytaj dalej →

Decyzja Komisji Europejskiej w sprawie regulacji rynków FTR (wszczęcie II etapu postępowania konsolidacyjnego). Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej publikuje decyzję Komisji Europejskiej w sprawie regulacji rynków zakańczania połączeń w poszczególnych publicznych sieciach telefonicznych w stałej lokalizacji w Polsce. Komisja Europejska w dniu 26 kwietnia 2019 r. wydała decyzję, w której zgłosiła uwagi zgodnie z art. 7 ust. 3 dyrektywy 2002/21/WE oraz otworzyła II etap postępowania na podstawie art. 7a dyrektywy 2002/21/WE zmienionej dyrektywą 2009/140/WE Pliki: – treść decyzji KE źródło: UKE

Scroll To Top