UKE: Kodeks dobrych praktyk – Współpraca PT i OSD w zakresie dostępu do słupów elektroenergetycznych

Kodeks dobrych praktyk – Współpraca PT i OSD w zakresie dostępu do słupów elektroenergetycznych. Prezes UKE przedstawia dokument skierowany do przedsiębiorców telekomunikacyjnych (PT) i operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD) w zakresie dostępu do słupów elektroenergetycznych. Kodeks objaśnia kluczowe kwestie dotyczące współpracy w zakresie współkorzystania ze słupów elektroenergetycznych oraz rekomendacje, w jaki sposób należy rozwiązać potencjalne kwestie sporne.
Kodeks został podzielony na cztery części:
I część „Zasady Ogólne” dotyczy sposobu zawieraniu umów, komunikacji między stronami, zasad prowadzenia prac przez PT oraz stosowania kar umownych.
II część „Procedury Dostępu”, które wskazują na kamienie milowe w procedurze.
III część „Zasady Dostępu” zawiera rekomendacje w jaki sposób powinna przebiegać procedura dostępu, w tym przywołanie terminów, stosowanie Polskich Norm we współpracy PT i OSD, wydanie warunków technicznych, wykonanie projektu wykonawczego przez PT, pokrywanie przez PT kosztów niezbędnych wyłączeń napięcia linii elektroenergetycznej.
IV część „Opłaty” przedstawia opis modelu naliczania opłat za dostęp do słupów elektroenergetycznych, w tym wyjaśnienie kiedy OSD może naliczać opłatę za kable abonenckie oraz rekomendacje naliczania opłat za rozgałęzienia kabla telekomunikacyjnego.
Dzięki tej publikacji zarówno PT jak i OSD będą mogli sprawniej zawierać umowy oraz nawiązywać efektywną współpracę na potrzeby realizacji szybkiej sieci telekomunikacyjnej.
Powiązane pliki w witrynie UKE:
kodeks dobrych praktyk – 13,8 MB plik PDF

źródło: UKE