Szukaj po tagu: dostęp do słupów

Kodeks dobrych praktyk – Współpraca PT i OSD w zakresie dostępu do słupów elektroenergetycznych. Prezes UKE przedstawia dokument skierowany do przedsiębiorców telekomunikacyjnych (PT) i operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD) w zakresie dostępu do słupów elektroenergetycznych. Kodeks objaśnia kluczowe kwestie dotyczące współpracy w zakresie współkorzystania ze słupów elektroenergetycznych oraz rekomendacje, w jaki sposób należy rozwiązać potencjalne kwestie sporne. Kodeks został podzielony na cztery części: I część „Zasady Ogólne” dotyczy sposobu zawieraniu umów, komunikacji między stronami, zasad prowadzenia prac przez PT oraz stosowania kar umownych. II część „Procedury Dostępu”, które wskazują na kamienie milowe w procedurze. III część… Czytaj dalej →

Wyniki konsultacji projektów decyzji dotyczących dostępu do słupów elektroenergetycznych.Informacja na temat wyników postępowań konsultacyjnych dotyczących projektów decyzji określających warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej w zakresie słupów elektroenergetycznych operatorów systemów dystrybucyjnych. W dniach 15 lipca 2020 r. – 14 sierpnia 2020 r. Prezes UKE przeprowadził postępowania konsultacyjne dotyczące projektów decyzji dla: 1. Enea Operator sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, sygn. akt DR.WIT.6082.1.2019 2. innogy Stoen Operator sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, sygn. akt DR.WIT.6082.2.2019 3. PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, sygn. akt DR.WIT.6082.3.2019 4. Energa Operator S.A. z siedzibą… Czytaj dalej →

Scroll To Top