Plus inwestycje: jeleniogórska stacja BT-33522 w śródmieściu radiowo opanowana

W informacjach z dni:
16. lutego 2024 r.
18. lutego 2024 r.
21. lutego 2024 r.
pisaliśmy o modernizacji i rozszerzeniu o LTE2600 stacji bazowej BT-33522 w śródmieściu Jeleniej Góry. Pomimo rozszerzenia stacji w 5G o pasmo n1, zmigrowane z LTE oraz o band L7 w LTE zmiany trudno było ocenić pozytywnie, ponieważ po zakończonych pracach 5G było dostępne dla klientów bardzo losowo ze względu na dominację LTE2600 jako kotwicy i brak załączania w tych okolicznościach 5G. W wyniku naszej współpracy z operatorem dziś można powiedzieć, że sytuacja została opanowana. Jak się dowiedzieliśmy – w stacji pracuje spora ilość urządzeń, stąd problemy z synchronizacją wszystkich pożądanych parametrów. Nie zmienia to oczywiście postaci rzeczy, że jedyna stacja z zaimplementowanym LTE2600 w śródmieściu rodzi problemy, ponieważ siłą rzeczy stanowi dominantę radiową nad stacjami, które priorytetowego pasma nie posiadają. Dokładając do tego stację BT-33262, pracującą niemal w bezpośrednim radiowym sąsiedztwie, pracującą w oparciu o zestaw dookólny i tylko schemat GUL i kolejną, która mogłaby stanowić korespondencję radiową przy ul. Sudeckiej (BT-34517), ale tak się nie dzieje, ponieważ stacja pracuje w oparciu o split antenowy w schemacie GUL+DCS – sytuacja jakościowa w zakresie transmisji danych oraz pokryciowa – wygląda jak wygląda. Przypomnijmy – o czym była mowa wcześniej – że w Jeleniej Górze pracuje tylko 5 stacji z LTE2600, co przy deficycie ilościowym stacji i kombinacjach z GUL/split antenowym/zestawie dookólnym w samym sercu miasta – rodzi problemy jakościowe. Jak wspomnieliśmy przy rozmowie z przedstawicielem operatora – to, co dzieje się dziś można byłoby diametralnie zmienić przy założeniu:
a) przebudowy stacji BT-33262 ze schematu dookólnego GUL do czterech sektorów 45MHz +5G ze względu na bardzo dobrą lokalizację stacji i jej walory propagacyjne
b) przebudowy do podobnego schematu, ale z trzema sektorami stacji BT-34517 lub przeniesienie stacji na biurowiec Netii przy ul. Sudeckiej 51, gdzie swoją stację całkiem niedawno uruchomił Orange
c) modernizacji stacji GUL BT-33742 ze schematu GUL do 6 sektorów z kompletem pasm LTE + 5G
d) modernizacji stacji BT-33173 i dołożeniu do niej trzeciego sektora oraz wyposażenia w komplet pasm LTE
e) modernizacji stacji BT-33473 i dołożeniu do niej czwartego sektora, dedykowanego linii kolejowej do Zgorzelca i drodze krajowej nr 3, wraz z rozszerzeniem stacji o komplet pasm LTE
f) modernizacji stacji BT-33741, pracującej w sąsiedztwie głównego dworca PKP i drogi wyjazdowej do Wrocławia oraz w sąsiedztwie obszaru przemysłowego o czwarty sektor oraz jej doposażenie w komplet pasm LTE
g) modernizacji stacji BT-34555, przy założeniu gruntownej przebudowy i podniesieniu infrastruktury antenowej o 4-5 metrów. Dziś stacja pracuje w otoczeniu gęsto zabudowanym kamienicami, a wysokość anten sektorowych jest stanowczo za niska względem otoczenia, co powoduje jej bardzo małą efektywność propagacyjną. Stacja powinna ponadto być rozszerzona o czwarty, a może nawet piąty sektor i komplet pasm w LTE. Operator jako jedyny nie posiada stacji w sąsiedztwie ulicy Wyspiańskiego/Morcinka/Wyczółkowskiego/Malczewskiego, zatem modernizacja stacji BT-34555 w opisany wyżej sposób w znaczący sposób zrekompensowałaby ten brak. Dodajmy, że konkurentom, więc również Plusowi – brakuje stacji w sąsiedztwie osiedla przy ul. Gałczyńskiego, Gielniaka, Broniewskiego, a z sygnałem wewnątrz budynków jest spory problem, z zanikiem sygnału sieci włącznie. Warto więc podjąć dyskusję o wybudowaniu stacji w tej części miasta.
h) modernizacji stacji BT-30668, zakładając dołożenie w niej kolejnych 2-3 sektorów i wyposażenie w komplet pasm LTE. Zarówno Plus, jak i konkurenci mają spory problem z pokryciem obszarów w sąsiedztwie ulic Wiłkomirskiego, Małcużyńskiego, z zabudową bloków 10-piętrowych oraz z zapewnieniem dostępu do sygnału sieci dla rozrastającego się osiedla w zabudowie jednorodzinnej na styku Jeżowa Sudeckiego i Jeleniej Góry, stąd rozbudowa stacji BT-30668 w Plusie oraz dostrojenie – a najlepiej przebudowa – stacji BT-34588 w Jeżowie Sudeckim tak, aby zestawy antenowe znalazły się o kilka metrów wyżej i stacja została doposażona o kolejne dwa sektory i komplet pasm w LTE – znacząco poprawiłyby sytuację, która jest dziś.
Jak zapewne nasi Czytelnicy zauważyli – ideą podstawową zmian, które sugerujemy jest nade wszystko stworzenie monolitu radiowego w sieci, ale również podniesienie efektywności propagacyjnej stacji, które dziś są niewydajne z racji niskiego posadowienia anten, obecności ledwie schematu GUL bądź występowania anachronizmów w postaci instalacji dookólnej, czy splitu antenowego. Reasumując, jakiś potencjał efektywnościowy jeszcze istnieje, ale przy założeniu poważnego podejścia do chęci rozwiązania występujących problemów. Problem deficytu ilościowego stacji, to już zupełnie inna sprawa tym bardziej, że konkurenci również mają spore ilościowe zaniedbania w stacjach, zważywszy że Jelenia Góra, to miasto najdłuższe w Polsce, o zmiennej topografii terenu i graniczące z górami.

źródło: informacja własna (wk)

Materiały powiązane:
– GUNB: wnioski budowlane. Obiekty telekomunikacyjne
– SI2PEM: zgłoszenia instalacji
plusforum.pl: konsultanci operatora odpowiadają na pytania o zasięg, inwestycje i modernizacje stacji
G-Mon Pro: darmowa aplikacja wspomagająca monitorowanie sieci, pracująca pod kontrolą Android OS
Parizene Netmonitor: darmowa aplikacja wspomagająca monitorowanie sieci, pracująca pod kontrolą Android OS. Aplikacja z najdłuższym stażem obecności w sklepie Google, realizująca zadania, o których mowa
G-Nettrack Pro: zaawansowana, płatna aplikacja, z wieloma opcjami do parametryzacji, generująca szczegółowe logi jakości sygnału. Płatność jest jednorazowa dla konta Google klienta, bez względu na ilość smartfonów, w których korzystamy z aplikacji. Cena jednorazowa na dziś, to 34,99 USD. Oprogramowanie posiada aplikacje wspomagające, które pozwalają na zaawansowaną analizę i wizualizację danych logów lub wsparcie radiowców w zakresie optymalizacji sieci np.: G-NetReport Pro, czy G-NetTilt.
Strona z opisem aplikacji, o których mowa tutaj.
Network Signal Guru: zaawansowane, analityczne narzędnie wspomagające radiowców i analityków sieci. Płatność za aplikację odbywa się w systemie subskrypcyjnym – dziś to około 250 złotych miesięcznie lub 1450 złotych za pół roku.
Opis aplikacji tutaj. Aplikacja pracuje w pełnym zakresie przy urządzeniach z uprawnieniami root. Jej obecność na rynku sięga wielu lat.