Co trzecia europejska firma zainwestowała już w sztuczną inteligencję. Jeden na pięciu pracowników obawia się jej wpływu na pracę

Jedna na pięć osób zatrudnionych w Europie boi się, że sztuczna inteligencja może zastąpić ją w większości zawodowych zadań. SD Worx, wiodący europejski dostawcę rozwiązań HR, przeprowadził badanie dot. wykorzystywania sztucznej inteligencji w miejscu pracy wśród ponad 5 000 firm i 18 000 pracowników w 18 europejskich krajach. Wynika z niego, że chociaż wdrożeń AI jest coraz więcej, to europejscy dyrektorzy ds. HR nie postrzegają sztucznej inteligencji za istotne wyzwanie w 2024 roku. Począwszy od życia prywatnego, a skończywszy na miejscu pracy: zastosowanie sztucznej inteligencji dostrzegamy niemal wszędzie, a europejskie firmy są tego świadome. Co trzecia europejska firma zainwestowała już w AI w miejscu pracy. Dotyczy to w szczególności Polski (42 proc.), Rumunii (40  proc.) i Włoch (36 proc.). Firmy w Finlandii (25 proc.) wydają się przypisywać sztucznej inteligencji mniejsze znaczenie. Warto zauważyć, że europejskie firmy nie uważają, że integracja sztucznej inteligencji z działaniami HR jest poważnym wyzwaniem. Tylko 8 proc. ankietowanych dyrektorów ds. HR umieściło ją wśród pięciu najważniejszych wyzwań HR w tym roku. Znacznie ważniejsze są dla nich dobre samopoczucie członków zespołu (37 proc.), rekrutacja (34 proc.), utrzymanie pracowników (33 proc.) i elastyczne formy pracy przyjęte przez organizację (27 proc.). Spośród wszystkich badanych firm te działające we Francji (12 proc.), Niemczech, Rumunii i Szwecji (11 proc. w każdym przypadku) dostrzegają największe problemy związane z integracją AI z działaniami HR. Warto również zauważyć, że duże organizacje postrzegają proces integracji rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji z dotychczasowymi systemami jako duże wyzwanie.
Jedna na pięciu osób obawia się, że sztuczna inteligencja przejmie jego pracę
Choć większość firm nie postrzega sztuczną inteligencję jako poważne wyzwanie, to pracownicy postrzegają ją inaczej. Jeden na pięciu ankietowanych pracowników obawia się, że generatywna sztuczna inteligencja i inne rodzaje AI przejmą znaczną liczbę jego zadań. Odsetek ten wzrósł do 35 proc. wśród pracowników, którzy już pracują z generatywną AI i innymi jej rodzajami. Badanie SD Worx pokazuje również, że obecnie jeden na sześciu pracowników regularnie wykorzystuje sztuczną inteligencję w swojej pracy. Siedmiu na dziesięciu (73 proc.) pracowników korzystających ze sztucznej inteligencji uważa tę technologię za cenną w swojej pracy oraz twierdzi, że dzięki niej czuje się znacznie bardziej produktywnie. Jednocześnie, spośród ankietowanych dyrektorów ds. HR tylko 29 proc. z nich spodziewa się, że AI sprawi, że niektóre stanowiska pracy i specjalizacje staną się zbędne. – Mówiąc o sztucznej inteligencji warto mieć na uwadze, że tak naprawdę jest z nami od dawna – to każde rozwiązanie, które sprawia, że urządzenia mogą wspomóc nas w codziennej pracy. Wspomóc, ale nie zastąpić, bo AI – czy to w postaci chatbota, generatora obrazów czy narzędzia opartego na analityce predykcyjnej – samo niczego nie tworzy, a jedynie bazuje na wprowadzanych do niego danych. Dlatego zamiast obawiać się sztucznej inteligencji lepiej inwestować w wiedzę i umiejętności pozwalające na wykorzystanie potencjału AI w naszej codziennej pracy – mówi Paulina Zasempa, People Country Lead SD Worx Poland.

Dwie na dziesięć europejskich firm wykorzystuje sztuczną inteligencję w swoich procesach płacowych
Jakie funkcje, możliwości i cechy są niezbędne w oprogramowaniu płacowym? Pośród 15 odpowiedzi, których udzielali dyrektorzy ds. HR, sztuczna inteligencja znalazła się na samym końcu. Jedynie 22 proc. z nich wskazuje, że technologia AI jest wykorzystywana w ich procesie płacowym. Ale to właśnie firmy z Polski (33 proc.) po raz kolejny znalazły się w czołówce gotowości i otwartości na wykorzystywanie AI w pracy działów kadr i płac. W ramach procesu płacowego sztuczna inteligencja jest najczęściej wykorzystywana do monitorowania przepisów i, w razie potrzeby, do wprowadzania korekt, na przykład w przypadku zmian legislacyjnych (39proc.), a następnie do stałej walidacji danych (34 proc.), klasyfikacji pracowników i innych danych (34 proc.) oraz wykrywania i korygowania odchyleń (33 proc.). – Sztuczna inteligencja może stworzyć znaczącą wartość, wpływając na zwiększoną wydajność, szybszą obsługę klienta lub generować wartościowe informacje, które skutecznie wykorzysta menedżer ds. HRmówi Tom Saeys, COO w SD Worx. – Osiągnięcie właściwej równowagi między technologią, taką jak sztuczna inteligencja, a wsparciem człowieka jest niezbędne. Zachęcamy naszych klientów i współpracowników do przyglądania się innowacjom i ich adaptacji. Jesteśmy przekonani, że nie odbędzie się to kosztem miejsc pracy, a wręcz przeciwnie stworzone zostaną dodatkowe stanowiska. Niemniej zjawisko to wymaga zarówno od firm, jak i pracowników, innego podejścia – ciągłego rozwoju zawodowego i procesu uczenia się przez całe życie, tak by w pełni mogli oni wykorzystać swój potencjał.
Informacje o badaniu
SD Worx, wiodący europejski dostawca usług HR, pomaga organizacjom w zakresie kadr i płac. Chcąc dowiedzieć się, co naprawdę liczy się dla pracodawców i pracowników, SD Worx regularnie przeprowadza badania. Analiza „Navigator Series”, naszego najnowszego badania, zapewnia organizacjom drogowskaz ułatwiający poruszanie się po wyzwaniach związanych z kadrami i płacami. Badanie zostało przeprowadzone w lutym 2024 r. w 18 europejskich krajach: Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, we Francji, w Niemczech, we Włoszech, w Irlandii, Chorwacji, Holandii, Norwegii, Polsce, Rumunii, Serbii, Słowenii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Szwecji. Łącznie przebadano 5 118 firm i 18 000 pracowników. Wyniki są ważone i gwarantują wiarygodną reprezentację rynku pracy w każdym kraju.

źródło: informacja prasowa SD Worx