UKE: aktualizacja danych pozwoleń radiowych

W internetowym serwisie Urzędu Komunikacji Elektronicznej opublikowano arkusze z danymi, powiązanymi z wydanymi pozwoleniami radiowych, w tym operatorom sieci komórkowych dla częstotliwości używanych w stacjach bazowych. Pośród nich znalazła się również publikacja w temacie pozwoleń radiowych dla stacji bazowych 5G, pracujących w paśmie C. Względem poprzedniego miesiąca ilość pozwoleń radiowych dla pasma C wzrosła. Nie dotyczy to jednak Polkomtela, który wciąż posiada jedno pozwolenia dla stacji bazowej z band C, we Wrocławiu, przy ul. Lotniczej 12. Dodajmy – jak wskazywaliśmy we wcześniejszych informacjach – że Polkomtel planuje realnie wystartować z uruchamianiem stacji z band n78 w okolicach września / października br. Wiąże się to po pierwsze z optymalizacją wydatków w grupie, po drugie z analizą rozwiązań sieciowych i współpracy z Nokią, po trzecie – operator liczy na to, że do października cokolwiek rozstrzygnie się w zakresie możliwości stosowania infrastruktury 5G i będzie można uruchomić pierwsze stacje w standardzie SA. Na kanwie publikacji arkuszy pozwoleń radiowych przez regulatora i odniesieniu tych danych do grupy operatorów globalnych – warto zaznaczyć, że trudno rozgraniczyć, które pozwolenia powiązane są z procesem modernizacyjnym sieci, realizowanym odrębnie przez każdego z operatorów dla własnych potrzeb, a które dla potrzeb wspólnych. Pozycja pozwolenia radiowego jest bowiem jedna dla lokalizacji, nie zaś dla każdego z operatorów w tej lokalizacji odrębna. Coraz więcej stacji rozszerzanych do infrastruktury 5G jest uruchamiana w tym samym czasie przez obu operatorów, zatem jeśli idzie o ilość uruchomionych stacji band C przez każdego z operatorów bardziej należy polegać na publikacjach operatorskich, aniżeli na analizach arkuszy Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Dla ciekawych informacja: ostatnia stacja rozszerzona przez Orange do 5G n78 w Jeleniej Górze, przy ul. Romera 7 działa testowo dla obu operatorów w tym paśmie.
Ilości pozwoleń radiowych 5G band C, otrzymanych przez każdego z operatorów, na bazie ostatniego wykazu:
a) Orange: 1.216
b) T-Mobile: 1.851
c) Play: 1.398
d) Plus: 1
Linki do arkuszy w witrynie regulatora:
a) stacje bazowe
b) stacje linii radiowych

źródło: UKE / komentarz red.