Szukaj po tagu: 2500-2690 MHz

Postępowanie konsultacyjne dotyczące opracowania nowego planu zagospodarowania częstotliwości z zakresu 2500-2690 MHz.13 lipca 2020 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej „Prezes UKE”) rozpoczął postępowanie konsultacyjne dotyczące opracowania nowego planu zagospodarowania częstotliwości z zakresu 2500-2690 MHz (dalej „Projekt”). Podmioty zainteresowane wyrażeniem swojego stanowiska do Projektu, mogły składać stanowiska w przedmiotowej sprawie, w terminie do dnia 12 sierpnia 2020 r. W toku postępowania konsultacyjnego, do Prezesa UKE wpłynęły stanowiska, złożone przez: 1. Orange Polska S.A., 2. Polkomtel sp. z o.o., 3. T-Mobile Polska S.A. oraz jedno stanowisko złożone po wyznaczonym terminie przez Aero 2 sp. z o.o…. Czytaj dalej →

Scroll To Top
x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security