Postępowanie konsultacyjne dotyczące opracowania nowego planu zagospodarowania częstotliwości z zakresu 2500-2690 MHz

Postępowanie konsultacyjne dotyczące opracowania nowego planu zagospodarowania częstotliwości z zakresu 2500-2690 MHz.13 lipca 2020 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej „Prezes UKE”) rozpoczął postępowanie konsultacyjne dotyczące opracowania nowego planu zagospodarowania częstotliwości z zakresu 2500-2690 MHz (dalej „Projekt”). Podmioty zainteresowane wyrażeniem swojego stanowiska do Projektu, mogły składać stanowiska w przedmiotowej sprawie, w terminie do dnia 12 sierpnia 2020 r.
W toku postępowania konsultacyjnego, do Prezesa UKE wpłynęły stanowiska, złożone przez:
1. Orange Polska S.A.,
2. Polkomtel sp. z o.o.,
3. T-Mobile Polska S.A.
oraz jedno stanowisko złożone po wyznaczonym terminie przez Aero 2 sp. z o.o.
Pliki:
Stanowisko Orange Polska S.A. – 66 KB plik PDF
Stanowisko Polkomtel sp. z o.o. – 310 KB plik PDF
Stanowisko T-Mobile Polska S.A. – 288 KB plik PDF

źródło: UKE