UKE: aktualizacja danych Rejestru urządzeń

W internetowym serwisie Urzędu Komunikacji Elektronicznej opublikowano zaktualizowane informacje Rejestru urządzeń. Najnowsze wpisy bieżącego arkusza zawierają dane powiązane z procesem modernizacyjnym i inwestycyjnym, realizowanym w sieci Play.
Linki do powiązanych plików:
2024-04-02_2016-2023 – 4,5 MB plik XLSX
2024-04-02_2024 – 122,2 MB plik XLSX

źródło: UKE

Materiały powiązane:
– GUNB: wnioski budowlane. Obiekty telekomunikacyjne
– SI2PEM.gov: zgłoszenia instalacji
– SI2PEM.gov: stacje planowane do pomiarów pól elektromagnetycznych
– UKE: wykazy wydanych pozwoleń radiowych. Stacje bazowe