Szukaj po tagu: DR.WIT.6082.6.2019.56

Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dotyczącej kabli telekomunikacyjnych Orange Polska S.A. Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego ponownego rozpatrzenia sprawy zakończonej decyzją Prezesa UKE z dnia 12 grudnia 2019 r. nr DR.WIT.6082.6.2019.56, określającą warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej w zakresie kabli telekomunikacyjnych Orange Polska S.A. W dniach 27 sierpnia 2020 r. – 26 września 2020 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie. W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęły stanowiska złożone przez: 1. Orange Polska S.A., pismem z dnia 25 września 2020 r., 2. Krajową Izbę… Czytaj dalej →

Scroll To Top