Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dotyczącej kabli telekomunikacyjnych Orange Polska S.A.

Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dotyczącej kabli telekomunikacyjnych Orange Polska S.A. Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego ponownego rozpatrzenia sprawy zakończonej decyzją Prezesa UKE z dnia 12 grudnia 2019 r. nr DR.WIT.6082.6.2019.56, określającą warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej w zakresie kabli telekomunikacyjnych Orange Polska S.A. W dniach 27 sierpnia 2020 r. – 26 września 2020 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie. W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęły stanowiska złożone przez:
1. Orange Polska S.A., pismem z dnia 25 września 2020 r.,
2. Krajową Izbę Komunikacji Ethernetowej, pismem z dnia 25 września 2020 r.,
3. Polską Izbę Komunikacji Elektronicznej, pismem z dnia 25 września 2019 r.
Stanowiska zostały włączone do akt toczącego się postępowania.
Pliki:
Stanowisko PIKE – 163 KB plik PDF
Stanowisko KIKE – 414 KB plik PDF
Stanowisko Orange Polska – 63 KB plik PDF

źródło: UKE