Wyniki postępowania konsultacyjnego dotyczącego opracowywania planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 5875-5935 MHz

Wyniki postępowania konsultacyjnego dotyczącego opracowywania planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 5875-5935 MHz. 20 kwietnia 2023 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej „Prezes UKE”) rozpoczął postępowanie konsultacyjne dotyczące opracowania nowego planu zagospodarowania częstotliwości z zakresu 5875-5935 MHz (dalej „Projekt”). Podmioty zainteresowane wyrażeniem swojego stanowiska do Projektu mogły składać stanowiska w przedmiotowej sprawie do dnia 26 maja 2023 r. W toku postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE nie wpłynęło żadne stanowisko konsultacyjne.

źródło: UKE