Szukaj po tagu: nasycenie usługami

Zaproszenie do składania ofert – sprawa numer: BA.WZP.26.5.26.2020. Zaproszenie do składania ofert na „Wykonanie analizy nasycenia usługami szerokopasmowymi oraz identyfikacji obszarów objętych dofinansowaniem POPC mających niskie i wysokie poziomy penetracji usługami szerokopasmowymi wraz z analizą obszarów POPC pod kątem poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego”, zgodnie z treścią, opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w Zaproszeniu do składania ofert – sprawa numer: BA.WZP.26.5.26.2020 Termin składania ofert: Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem określonym w załączniku numer 1 do niniejszego Zaproszenia do składania ofert. Ofertę i pozostałe wymagane dokumenty należy przesłać w formie dokumentu elektronicznego do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, drogą… Czytaj dalej →

Scroll To Top
x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security