Zaproszenie do składania ofert – sprawa numer: BA.WZP.26.5.26.2020 – usługi szerokopasmowe

Zaproszenie do składania ofert – sprawa numer: BA.WZP.26.5.26.2020. Zaproszenie do składania ofert na „Wykonanie analizy nasycenia usługami szerokopasmowymi oraz identyfikacji obszarów objętych dofinansowaniem POPC mających niskie i wysokie poziomy penetracji usługami szerokopasmowymi wraz z analizą obszarów POPC pod kątem poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego”, zgodnie z treścią, opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w Zaproszeniu do składania ofert – sprawa numer: BA.WZP.26.5.26.2020
Termin składania ofert:
Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem określonym w załączniku numer 1 do niniejszego Zaproszenia do składania ofert. Ofertę i pozostałe wymagane dokumenty należy przesłać w formie dokumentu elektronicznego do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, drogą elektroniczną na adres e-mail: joanna.antczak@uke.gov.pl w terminie do dnia 10.07.2020 r.
Szczegóły w poniżej załączonych plikach:
1 – uke zaproszenie do skladania ofert obszary analiza popc final – 714 KB plik DOCX
2 – zalacznik nr 1 formularz ofertowy analiza popc final – 697 KB plik DOCX
3 – zalacznik nr 2 oswiadczenie wykonawcy analiza popc final – 697 KB plik DOCX

źródło: UKE