Szukaj po tagu: rynek hurtowy

Konsolidacja projektów rozstrzygnięć dotyczących rynku 4/2014. Informacja o konsolidacji projektu: 1. decyzji stwierdzającej występowanie skutecznej konkurencji (sygnatura sprawy DR.SMP.6041.2.2020) na krajowym hurtowym rynku usługi dostępu wysokiej jakości w stałej lokalizacji do 2 Mb/s włącznie; 2. postanowienia stwierdzającego występowanie skutecznej konkurencji (sygnatura sprawy DR.SMP.6041.1.2020) na krajowym hurtowym rynku usługi dostępu wysokiej jakości w stałej lokalizacji powyżej 2 Mb/s. 13 listopada br. Prezes UKE, w ramach postępowania konsolidacyjnego przesłał do Komisji Europejskiej, Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz krajowych organów regulacyjnych państw członkowskich projekty decyzji oraz postanowienia, o których mowa powyżej. Projekty ww. decyzji i postanowienia… Czytaj dalej →

Szybki Internet trafia do szkół. TAURON z wykorzystaniem funduszy unijnych buduje szkieletową sieć światłowodową o długości 5,5 tysiąca kilometrów, a także umożliwi dostęp do Internetu 438 szkołom. Z tej inwestycji będzie też mogło skorzystać 100 tysięcy gospodarstw domowych. Obecnie trwa budowa instalacji wewnętrznych w szkołach. Do tej pory zbudowanych zostało prawie 200 tego typu instalacji, co stanowi 45% realizowanego przedsięwzięcia. Planujemy, że na początku kwietnia instalacje będą w 80% szkół. Oddanie całości prac w jednostkach oświatowych planujemy z kolei na koniec III kwartału 2020 r. W ramach inwestycji powstanie 5,5 tys. kilometrów sieci światłowodowej FTTH… Czytaj dalej →

Procedury współpracy międzyoperatorskiej w zakresie dostępu do sieci POPC. Przygotowaliśmy dokument zawierający ujednolicone rekomendacje w zakresie współpracy międzyoperatorskiej, związanej z obowiązkiem zapewnienia dostępu hurtowego do sieci POPC przez Operatorów Sieci Dostępowej, którzy są beneficjentami działania 1.1 POPC. Dzięki Procedurom wzrośnie efektywność współpracy międzyoperatorskiej w zakresie udzielania i korzystania z dostępu hurtowego w POPC. Jest to ważne dla operatorów korzystających z sieci POPC. Wpłynie też na atrakcyjność sieci beneficjentów. Zapisy procedur zostały opracowane na podstawie dotychczasowych praktyk w zakresie uzgadniania przez UKE ofert ramowych beneficjentów POPC, rozwiązań operatorskich oraz uwag zgłoszonych na warsztatach, spotkaniach i w… Czytaj dalej →

Regulacje dotyczące rynku 3a i 3b dla Orange Polska. W wyniku rosnącej pozycji operatorów alternatywnych na niektórych obszarach, Prezes UKE wydał 22 października 2019 r. decyzje i postanowienie dotyczące rynku 3a i 3b. Wyłączone spod regulacji zostały te obszary, na których Orange Polska nie jest już operatorem o znaczącej pozycji rynkowej. Na hurtowym rynku usługi lokalnego dostępu w stałej lokalizacji (3a) Prezes UKE zidentyfikował 51 takich obszarów gminnych, zaś na hurtowym rynku usługi centralnego dostępu w stałej lokalizacji dla produktów rynku masowego (3b) 151 obszarów. Efektem przeprowadzonej regulacji jest zniesienie obowiązków na obszarach konkurencyjnych oraz… Czytaj dalej →

Wyniki konsolidacji projektów rozstrzygnięć dla rynku FTR. 28 marca 2019 r. Prezes UKE notyfikował Komisji Europejskiej projekty rozstrzygnięć dotyczące hurtowego rynku świadczenia usługi zakańczania połączeń w publicznych sieciach telefonicznych w stałej lokalizacji, następujących operatorów: 1. Marcin Małolepszy prowadzący działalność pod firmą @ALFANET Marcin Małolepszy 2. 3S Fibertech sp. z o.o. 3. 3S S.A. 4. 4 Carriers sp. z o. o. 5. Aiton Caldwell S.A. 6. Aleksander Rajski prowadzący działalność pod firmą Tarnowski Ośrodek Informacyjny Aleksander Rajski 7. Andrzej Kuchta prowadzący działalność pod firmą AP-Media Andrzej Kuchta, Marcin Szmyd, Łukasz Sanocki Spółka Cywilna, wspólnik AP-Media s.c…. Czytaj dalej →

Scroll To Top