UKE: Konsultacje Rekomendacji KPO/FERC

Prezes UKE przygotował wytyczne dotyczące zasad i warunków zapewnienia dostępu hurtowego do sieci realizowanych w ramach KPO/FERC[1]. Dokument został opracowany na podstawie wytycznych Prezesa UKE dla sieci zrealizowanych w ramach POPC[2]: Zasady dostępu hurtowego do sieci zrealizowanych w ramach II konkursu działania 1.1 POPC dla gospodarstw domowych – rekomendacje Prezesa UKE oraz Procedury współpracy operatorów w ramach dostępu POPC. Uwzględnia również kwestie zgłaszane przez przedstawicieli rynku telekomunikacyjnego w trakcie realizacji projektów POPC oraz doświadczenia UKE w zakresie dostępu hurtowego do sieci POPC. Dokument ten ma ułatwić beneficjentom KPO/FERC przygotowanie własnych ofert hurtowych, jak również będzie służył Prezesowi UKE m.in. do oceny projektów ofert hurtowych. Prezes UKE zaprasza przedstawicieli rynku do udziału w konsultacjach i zgłaszania stanowisk do 7 czerwca 2023 r. Stanowisko można przekazać do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres:
sekretariat.dr@uke.gov.pl lub
– przez stronę pue.uke.gov.pl
z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące Rekomendacji w zakresie dostępu do sieci zrealizowanej w ramach KPO/FERC”. Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dokumentów można zapoznać się na naszej stronie. Stanowiska złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

[1] Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027, Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności
[2]Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Powiązane pliki:
Rekomendacje KPO FERC – projekt do konsultacji – 1,1 MB plik PDF

źródło: UKE