Szukaj po tagu: słupy energetyczne

Wzory umów ramowych przy korzystaniu ze słupów energetycznych. Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych (OSD) zrzeszeni w Polskim Towarzystwie Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej są gotowi do wdrożenia decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z 12 lutego 2021 r. Decyzje te określiły warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej w zakresie słupów elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia. OSD biorąc pod uwagę wytyczne decyzji przygotowali stosowne wzorce dokumentów, w tym wzór umowy ramowej, które zostały poddane roboczym konsultacjom z Prezesem UKE. Jest to kolejny krok w celu usprawnienia współpracy pomiędzy przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi (PT) i OSD związanej z podwieszaniem infrastruktury telekomunikacyjnej na… Czytaj dalej →

Dostęp do infrastruktury technicznej w celu realizacji szybkiej sieci telekomunikacyjnej. 12 lutego br. Prezes UKE wydał decyzje określające warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej w zakresie słupów elektroenergetycznych linii niskiego i średniego napięcia dla: 1. innogy Stoen Operator sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  2. Enea Operator sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu  3. PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie 4. Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku 5. Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie  Kluczowym elementem decyzji są „Warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej w zakresie słupów elektroenergetycznych”. Stanowią one uniwersalny zbiór zasad… Czytaj dalej →

Wyniki konsultacji projektów decyzji dotyczących dostępu do słupów elektroenergetycznych.Informacja na temat wyników postępowań konsultacyjnych dotyczących projektów decyzji określających warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej w zakresie słupów elektroenergetycznych operatorów systemów dystrybucyjnych. W dniach 15 lipca 2020 r. – 14 sierpnia 2020 r. Prezes UKE przeprowadził postępowania konsultacyjne dotyczące projektów decyzji dla: 1. Enea Operator sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, sygn. akt DR.WIT.6082.1.2019 2. innogy Stoen Operator sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, sygn. akt DR.WIT.6082.2.2019 3. PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, sygn. akt DR.WIT.6082.3.2019 4. Energa Operator S.A. z siedzibą… Czytaj dalej →

Scroll To Top
x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security