Wyniki konsultacji projektów decyzji dotyczących dostępu do słupów elektroenergetycznych

Wyniki konsultacji projektów decyzji dotyczących dostępu do słupów elektroenergetycznych.Informacja na temat wyników postępowań konsultacyjnych dotyczących projektów decyzji określających warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej w zakresie słupów elektroenergetycznych operatorów systemów dystrybucyjnych. W dniach 15 lipca 2020 r. – 14 sierpnia 2020 r. Prezes UKE przeprowadził postępowania konsultacyjne dotyczące projektów decyzji dla:
1. Enea Operator sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, sygn. akt DR.WIT.6082.1.2019
2. innogy Stoen Operator sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, sygn. akt DR.WIT.6082.2.2019
3. PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, sygn. akt DR.WIT.6082.3.2019
4. Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, sygn. akt DR.WIT.6082.4.2019
5. Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, sygn. akt DR.WIT.6082.5.2019
W ramach postępowań konsultacyjnych do Prezesa UKE wpłynęły stanowiska złożone przez:
1. Postępowanie konsultacyjne projektu decyzji dla Enea Operator sp. z o.o.:
a) INEA S.A., pismem z 10 sierpnia 2020 r., 
b) ENEA Operator sp. z o.o., pismem z 12 sierpnia 2020 r.,
c) Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, pismem z 11 sierpnia 2020 r., 
d) Polską Izbę Komunikacji Elektronicznej, pismem z 13 sierpnia 2020 r.,
e) Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji, pismem z 13 sierpnia 2020 r., 
f)  Krajową Izbę Komunikacji Ethernetowej, pismem z 14 sierpnia 2020 r.
2. Postępowanie konsultacyjne projektu decyzji dla innogy Stoen Operator sp. z o.o.:

a) INEA S.A., pismem z 10 sierpnia 2020 r., 
b) innogy Stoen Operator sp. z o.o., pismem z 12 sierpnia 2020 r.,
c) Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, pismem z 11 sierpnia 2020 r., 
d) Polską Izbę Komunikacji Elektronicznej, pismem z 13 sierpnia 2020 r., 
e) Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji, pismem z 13 sierpnia 2020 r., 
f) Krajową Izbę Komunikacji Ethernetowej, pismem z 14 sierpnia 2020 r.
3. Postępowanie konsultacyjne projektu decyzji dla PGE Dystrybucja S.A.:

a) INEA S.A., pismem z 10 sierpnia 2020 r., 
b) Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, pismem z 11 sierpnia 2020 r., 
c) PGE Dystrubucja S.A., pismem z 12 sierpnia 2020 r.,
d) Proneteus Networks sp. z o. o., pismem z 12 sierpnia 2020 r.,
e) Marcina Barszcz prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą CONECT Marcin Barszcz, pismem z 12 sierpnia 2020 r., 
f) Simset.Net Michał Stępień, Jacek Legut, Artur Soja s.c., pismem z 12 sierpnia 2020 r., 
g) Polską Izbę Komunikacji Elektronicznej, pismem z 13 sierpnia 2020 r., 
h) Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji, pismem z 13 sierpnia 2020 r., 
i) P.H.U. ONLINE s.c., pismem z 13 sierpnia 2020 r., 
j) Marcin Jasiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ADE Marcin Jasiński, pismem z 14 sierpnia 2020 r. 
k) Krajową Izbę Komunikacji Ethernetowej, pismem z 14 sierpnia 2020 r.
4. Postępowanie konsultacyjne projektu decyzji dla Energa Operator S.A.:

a) INEA S.A., pismem z 10 sierpnia 2020 r., 
b) Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, pismem z 11 sierpnia 2020 r., 
c) Polską Izbę Komunikacji Elektronicznej, pismem z 13 sierpnia 2020 r., 
d) Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji, pismem z 13 sierpnia 2020 r., 
e) Energa Operator S.A., pismem z 13 sierpnia 2020 r.,
f) Krajową Izbę Komunikacji Ethernetowej, pismem z 14 sierpnia 2020 r.
5. Postępowanie konsultacyjne projektu decyzji dla Tauron Dystrybucja S.A.:

a) INEA S.A., pismem z 10 sierpnia 2020 r., 
b) Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, pismem z 11 sierpnia 2020 r., 
c) Marcina Barszcz prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą CONECT Marcin Barszcz, pismem z 12 sierpnia 2020 r.,
d) P.H.U. ONLINE s.c., pismem z 12 sierpnia 2020 r., 
e) Tauron Dystrybucja S.A., pismem z 12 sierpnia 2020 r.
f) Polską Izbę Komunikacji Elektronicznej, pismem z 13 sierpnia 2020 r., 
g) Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji, pismem z 13 sierpnia 2020 r., 
h) 3S S.A., pismem z 13 sierpnia 2020 r.,
i) Krajową Izbę Komunikacji Ethernetowej, pismem z 14 sierpnia 2020 r.
Stanowiska zostały włączone do akt toczących się postępowań i obecnie są przedmiotem analizy Prezesa UKE, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w ostatecznych decyzjach administracyjnych. Dziękujemy za aktywny udział w konsultacjach poprzez przedstawienie tylu stanowisk, zarówno przedsiębiorców telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych oraz izb branżowych. Tak duże zainteresowanie konsultacjami świadczy o istotności tematu dostępu do słupów elektroenergetycznych dla rozwoju nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej.  Pliki:
enea – stanowisko konsultacyjne inea ost – 243 KB plik PDF
enea – stanowisko konsultacyjne kike – 10,7 MB plik PDF
enea – stanowisko konsultacyjne kigeit – 513 KB plik PDF
enea – stanowisko konsultacyjne enea – 352 KB plik PDF
enea – stanowisko konsultacyjne pike – 6,6 MB plik PDF
enea – stanowisko konsultacyjne ptpiree – 5,2 MB plik PDF
innogy -stanowisko konsultacyjne kike – 10,7 MB plik PDF
innogy – stanowisko konsultacyjne ptpiree – 5,2 MB plik PDF
innogy – stanowisko konsultacyjne inea ost 1 – 243 KB plik PDF
innogy – stanowisko konsultacyjne pike – 6,6 MB plik PDF
innogy – stanowisko konsultacyjne kigeit – 513 KB plik PDF
innogy – stanowisko konsultacyjne innogy – 457 KB plik PDF
pge – stanowisko konsultacyjne conect – 1,1 MB plik PDF
pge – stanowisko konsultacyjne inea ost – 243 KB plik PDF
pge – stanowisko konsultacyjne kigeit – 513 KB plik PDF
pge – stanowisko konsultacyjne ade – 114 KB plik PDF
pge – stanowisko konsultacyjne online – 1,7 MB plik PDF
pge – stanowisko konsultacyjne kike – 10,7 MB plik PDF
pge – stanowisko konsultacyjne pge – 10,9 MB plik PDF
pge – stanowisko konsultacyjne proneteus network – 998 KB plik PDF
pge – stanowisko konsultacyjne simset.net – 111 KB plik PDF
pge – stanowisko konsultacyjne pike – 6,6 MB plik PDF
pge – stanowisko konsultacyjne ptpiree – 5,2 MB plik PDF
energa – stanowisko konsultacyjne inea – 243 KB plik PDF
energa – stanowisko konsultacyjne energa – 3,2 MB plik PDF
energa – stanowisko konsultacyjne kigeit – 513 KB plik PDF
energa – stanowisko konsultacyjne kike – 10,7 MB plik PDF
energa – stanowisko konsultacyjne pike – 6,6 MB plik PDF
energa – stanowisko konsultacyjne ptpiree – 5,2 MB plik PDF
tauron – stanowisko konsultacyjne 3s – 1020 KB plik PDF
tauron – stanowisko konsultacyjne conect – 970 KB plik PDF
– tauron – stanowisko konsultacyjne inea – 243 KB plik PDF
tauron – stanowisko konsultacyjne kigeit – 513 KB plik PDF
tauron – stanowisko konsultacyjne kike – 10,6 MB plik PDF
tauron – stanowisko konsultacyjne online – 1,8 MB plik PDF
tauron – stanowisko konsultacyjne ptpiree – 5,2 MB plik PDF
tauron – stanowisko konsultacyjne pike – 6,6 MB plik PDF
tauron – stanowisko konsultacyjne tauron – 7,9 MB plik PDF

źródło: UKE