Szukaj po tagu: wskaźnik WACC

Konsolidacja projektu decyzji Prezesa UKE dla Orange Polska S.A. 4 listopada 2022 r. Prezes UKE, w ramach postępowania konsolidacyjnego, przesłał do Komisji Europejskiej, Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz organów regulacyjnych innych państw członkowskich projekt decyzji w sprawie określenia wskaźnika zwrotu kosztu zaangażowanego kapitału (WACC) stosowanego przez Orange Polska S.A. (OPL) w kalkulacji kosztów, w odniesieniu do usług realizowanych przez OPL na hurtowym rynku usługi lokalnego dostępu w stałej lokalizacji („Rynek 3a”) oraz hurtowym rynku usługi centralnego dostępu w stałej lokalizacji dla produktów rynku masowego („Rynek 3b”). Projektowana decyzja określa wskaźnik WACC dla usług… Czytaj dalej →

Wycofanie notyfikacji WACC. Wycofanie notyfikacji decyzji dotyczących postępowania z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w zakresie określenia wskaźnika WACC dla Orange Polska S.A. na 2022 r. oraz określenia wskaźnika WACC dla Orange Polska S.A. na 2023 r. Komisja Europejska w dniu 25 maja 2022 r. wydała decyzję dotyczącą wszczęcia drugiego etapu postępowania wyjaśniającego na podstawie art. 33 dyrektywy (UE) 2018/1972. Wątpliwości Komisji Europejskiej dotyczą braku przeprowadzenia konsultacji krajowych projektów decyzji. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej 7 lipca 2022 r. wycofał obie decyzje z notyfikacji. W załączeniu dostępna jest treść obu dokumentów: – decyzja ke – 546 KB… Czytaj dalej →

Scroll To Top