Plus na trasie od Krakowa do Sandomierza

Prezentujemy kolejny odcinek naszej “krakowskiej” trasy testowej. Tym razem wciąż dla sieci Plus, ale podczas przemierzania drogi od Krakowa do Sandomierza. Przy analizie danych logu zwracamy uwagę na to, że w danych zawarto informacje o współrzędnych punktu pomiarowego terminala, które można łatwo odnieść do stacji, która w danym punkcie terminal obsługuje, mając zarówno świadomość odległości terminala od serwującej komórki, jak i logiki odbierania sygnału z danej stacji, np. w momencie, kiedy telefon ma stację tuż obok, ale nie jest do niej z jakiegoś powodu zalogowany. Trasa od Krakowa do Sandomierza powinna być jedną z lektur dla Zarządu Polkomtela, na posiedzeniu z osobami odpowiedzialnymi za rozwój, modernizację, optymalizację i jakość sieci, aby odpowiedzieć sobie na dwa pytania:
a) jak wygląda realnie nasze LTE ?
b) co dalej w związku z powyższym ?
Podczas drogi widać ogromną losowość obsługi terminala przez stacje. Jest to konsekwencja nałożenia kilku istotnych rzeczy naraz:

1) istnienia na trasie wciąż stacji bez modernizacji lub bez technologii LTE, która to, przez priorytet radiowy – jest widoczna jako serwująca z irracjonalnych odległości, względem miejsca, w którym telefon się znajduje
2) wymieszanych technologii na stacjach sąsiadujących: tu LTE800, tam LTE1800, tu z kolei GSM only lub UMTS900 bez LTE, co przekłada się na różne priorytety, a co za tym idzie – rzeczywiście trudność w parametryzacji handover na tak działającej sieci
3) ewidentnego braku w ilości stacji w drodze
4) uchybień w parametryzacji sieci
Plik logu tutaj
Prezentacja przebiegu trasy tutaj

źródło: informacja własna