Orange raportuje wyniki za 2017 rok

Orange opublikował wyniki za 4 kwartał 2017 oraz za cały rok 2017. W danych możemy odnaleźć informacje o spadających przychodach zarówno z segmentu telefonii mobilnej, jak i stacjonarnej. Spada również ilość klientów usług hurtowych. Jak wspominaliśmy w naszej archiwalnej informacji – bez pozbycia się biurokracji, syndromu “wirtualnych, bezproduktywnych dyrektorów” oraz bez dynamiki realnych inwestycji w sieć stacjonarną, na której usługi wciąż jest popyt, ale operator zasłania się brakiem efektywności inwestycji i tym oto sposobem – od usług częstokroć odcięte są nie tylko całe obszary pozamiejskie, ale również nowowybudowane osiedla mieszkaniowe – trudno zakładać, że nastąpi realny rozwój Spółki. Dziś, po mariażu z T-Mobile w zakresie konsolidacji sieci – wydaje się, że powoli każdy z podmiotów zaczyna na powrót iść własną drogą, przyszłość Networks! stoi pod wielkim znakiem zapytania, zaś T-Mobile nie bardzo podobają się zachowania Orange, nastawione na działanie: “oby zarobić”, ponieważ z rozmów z przedstawicielami niemieckiego podmiotu wynika, że T-Mobile nade wszystko zamierza wybudować wartościową sieć, dającą przychodowe perspektywy w czasie, nie zaś nastawione na przychód dziś, bez perspektyw na jutro. Choć Orange spadł poziom strat, to sama wizja najbliższych lat nie rysuje się optymistycznie bez poważnych posunięć efektywnościowych oraz racjonalizujących zarządzanie podmiotem
Z lekturą wyników Orange Polska można zapoznać się tutaj
Wyniki Orange Global opublikowano tutaj

źródło: informacja własna / Orange