Grupa Cyfrowy Polsat kupuje Grupę Midas

Grupa Cyfrowy Polsat kupuje Grupę Midas. Grupa Cyfrowy Polsat, za pośrednictwem spółki Polkomtel, kupiła spółkę Litenite kontrolującą 66% akcji w Grupie Midas. W ramach drugiego etapu transakcji zostało ogłoszone wezwanie mające na celu skupienie 34% pozostałych akcji Grupy Midas. Transakcja zostanie sfinansowana ze środków własnych Grupy Cyfrowy Polsat. W wyniku zawartej przez spółkę Polkomtel umowy nabycia Litenite od spółki Ortholuck, Grupa Cyfrowy Polsat przejmuje 66% akcji w Grupie Midas. Transakcja polega na przejęciu zobowiązań netto Litenite w wysokości 788 mln zł oraz zapłacie spółce Ortholuck 1 EUR za kapitały własne (wycena zobowiązań netto na dzień 31 stycznia 2016 r.). Tym samym wartość Grupy Midas została wyceniona na 81 gr za akcję.
– Nasza Grupa współpracowała z Grupą Midas od wielu lat. Istnieją między nami silne powiązania operacyjno-biznesowe, a aktywa Grupy Midas nie tylko są produktem komplementarnym dla naszych usług, ale stanowią jeden z fundamentów naszej strategii rozwoju. Przeprowadzona transakcja stanowi więc kolejny naturalny, głęboko przemyślany i przeanalizowany krok w rozwoju naszej Grupy, który niesie za sobą wiele zarówno bieżących, jak i przyszłych korzyści biznesowych dla całej naszej Grupy – mówi Tobias Solorz, Prezes Zarządu, Cyfrowy Polsat S.A. i Polkomtel Sp. z o.o.
Korzyści z nabycia Grupy Midas:
• Zabezpieczenie kluczowych częstotliwości:
– zabezpieczenie kluczowych częstotliwości – pasmo 1800 MHz w całości przeznaczone na usługi LTE, 900 MHz na usługi HSPA+ i 800 MHz, na którego bazie powstała pierwsza w Polsce sieć LTE800,
– dzięki ciągłemu blokowi pasma 1800 o wielkości 19,6 MHz tylko klienci Grupy Cyfrowy Polsat otrzymują usługę LTE o szybkości do 150 Mb/s,
– zabezpieczenie dostępu do infrastruktury wykorzystywanej przez Grupę Cyfrowy Polsat do świadczenia usług mobilnego dostępu do Internetu, kluczowego elementu strategii multiplay,
– istniejąca infrastruktura zapewnia pokrycie 96,8% populacji kraju zasięgiem LTE i 99% zasięgiem HSPA+.
• Większa elastyczność – dodanie elastyczności w tworzeniu polityki sprzedażowej oraz taryf singleplay i multiplay, co jest niezbędne do realizacji strategii Grupy.
• Niższe koszty transmisji danych – wyeliminowanie kosztów zewnętrznych, które Grupa ponosi jako nieodłączny efekt udanej sprzedaży usług opierających się na transmisji danych.
• Transparentność – zwiększenie przejrzystości struktury własności Grupy i kluczowych aktywów, co wpływa na prowadzenie bardziej transparentnego dialogu z akcjonariuszami.

Wycena Grupy Midas
Wycena Grupy Midas została zrealizowana w oparciu o standard wartości godziwej w podejściu dochodowym metodą DCF (zdyskontowanych przepływów pieniężnych) oraz w podejściu majątkowym metodą ANBV (skorygowanych aktywów netto). Warunki cenowe transakcji nabycia Litenite są godziwe, co potwierdzone zostało przygotowaną na zlecenie Polkomtel niezależną opinią firmy doradczej EY.
– W mojej ocenie, potwierdzonej także niezależną opinią firmy doradczej EY, wycena Litenite jest atrakcyjna i godziwa – mówi Tomasz Szeląg, Członek Zarządu ds. Finansowych, Cyfrowy Polsat S.A. i Polkomtel Sp. z o.o. – Naszym celem jest nabycie 100% udziałów w Grupie Midas, dlatego niezwłocznie, w ramach drugiego etapu realizacji transakcji, ogłosiliśmy wezwanie do sprzedaży 34% akcji przez pozostałych akcjonariuszy. Mam nadzieję, że z uwagi na parametry wezwania zakończy się ono sukcesem.
Główne parametry ogłoszonego wezwania:
– Planowane nabycie akcji 34,0025% (503.124.060 akcji)
– Cena za akcję 0,81 PLN
– Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów na akcje 21 marca 2016 r.
– Termin zakończenia przyjmowania zapisów na akcje 19 kwietnia 2016 r.
– Przewidywany dzień transakcji nabycia akcji na GPW 22 kwietnia 2016 r.
– Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji w KDPW 27 kwietnia 2016 r.
– Finansowanie/zabezpieczenie Gotówka/gwarancja bankowa

Blisko 97% Polaków w zasięgu LTE i strategia rozwoju sieci w latach 2016 – 2018
Grupa Cyfrowy Polsat w wyniku regularnej rozbudowy nadajników posiada sieć LTE o zasięgu 96,8% populacji kraju. Jest to obecnie największa sieć LTE działająca w Polsce. Ponadto, według najnowszego badania jakości usług telefonii mobilnej zleconego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, w kategorii transmisji danych, Internet Plusa był najszybszym Internetem mobilnym w Polsce, a badania pośrednio potwierdziły też, że Plus ma największy zasięg LTE w Polsce.
– Po zakończeniu aukcji LTE800, w której pasmo 800 MHz osiągnęło ceny najwyższe w Europie i przeprowadzonej przez nas analizie, z której wynika, że współpraca z podmiotami, które kupią częstotliwości tak drogo byłaby nieopłacalna i nieracjonalna dla naszej spółki i jej klientów, zdecydowaliśmy o dalszej rozbudowie sieci w oparciu o zasoby częstotliwości posiadane przez Polkomtel i Midas. Będziemy prowadzić dalszą rozbudowę sieci LTE 1800 MHz oraz 2600 MHz, aktywnie wspierając się technologią domowego Internetu LTE ODU-IDU, a także planujemy refarming częstotliwości 900 MHz i ewentualnie 2100 MHz. Koszt przeprowadzenia tych prac będzie znacząco niższy od ceny pasma 800 MHz w aukcji, a jednocześnie pozwoli nam osiągnąć wszystkie zakładane cele biznesowe – mówi Tobias Solorz, Prezes Zarządu, Cyfrowy Polsat S.A. i Polkomtel Sp. z o.o.
Główne założenia rozbudowy sieci przez spółki z Grupy Cyfrowy Polsat:
• Rozbudowa pojemności:
– dobudowa dodatkowych stacji LTE1800 utrzyma wysoką jakość usługi,
– nowe pasmo 2600 MHz zostanie w pełni przeznaczone do LTE/LTE Advanced.
• Finalizacja pokrycia LTE:
– dokończenie rozpoczętych inwestycji LTE800,
– dalsza rozbudowa sieci LTE 1800 MHz wspartej pasmem 2600 MHz oraz rozwiązaniem ODU-IDU,
– efektywny zasięg pojedynczej stacji bazowej LTE1800 przy zastosowaniu technologii ODU-IDU rośnie nawet 3-krotnie.
• Refarming:
– pierwsze testy zakończone sukcesem: w rejonie Słupska 4,2 MHz z pasma 900 MHz poddane refarmingowi do standardu HSPA+,
– w kolejnym kroku refarming 5 MHz z pasma 900 MHz do standardu LTE,
– opcjonalnie – w dalszym horyzoncie czasowym refarming 2100 MHz do standardu LTE.
• Planowany CAPEX:
– plan rozbudowy sieci będzie kosztował nie więcej niż 1 mld PLN w okresie 2016 – 2018,
– wskaźnik CAPEX/przychody w latach 2016 – 2018 nie przekroczy komunikowanego wcześniej maksymalnego poziomu 10%,
– plan znacząco bardziej efektywny kosztowo aniżeli zakup pasma 800 MHz.

( źródło: Cyfrowy Polsat )