Sąd Apelacyjny oddalił apelację Orange

Sąd Apelacyjny oddalił apelację Orange. Wyrok w sprawie odmowy zmiany umowy o połączeniu sieci zawartej między Orange a Netia w zakresie rozliczania ruchu międzysieciowego w oparciu o płaską stawkę rozliczeniową w sieci Netii. W dniu 4 marca 2016 r. przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie odbyła się sprawa z apelacji Orange Polska S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 17 listopada 2014  r. w sprawie o sygn. akt XVII AmT 2/12 oddalającego odwołanie Orange od decyzji Prezesa UKE z dnia 21 czerwca 2012 r. nr DHRT-WWM-6080-113/11 (25) w zakresie odmowy zmiany umowy o połączeniu sieci zawartej między Orange a Netia w zakresie rozliczania ruchu międzysieciowego w oparciu o płaską stawkę rozliczeniową w sieci Netii
Czytaj dalej …

( źródło: UKE )