Konsultacje Stanowiska Prezesa UKE

Konsultacje Stanowiska Prezesa UKE. Konsultacje Stanowiska Prezesa UKE w sprawie kontroli przestrzegania przez operatora o znaczącej pozycji na rynku detalicznym obowiązków regulacyjnych. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej zaprasza do przedstawienia opinii w ramach konsultacji dotyczących Stanowiska Prezesa UKE w sprawie kontroli przestrzegania przez operatora o znaczącej pozycji na rynku detalicznym obowiązków regulacyjnych. W Stanowisku przedstawiono podstawowe zasady, którymi będzie kierował się Prezes UKE egzekwując obowiązki regulacyjne nałożone na przedsiębiorcę o znaczącej pozycji na rynkach detalicznych
Czytaj dalej …

( źródło: UKE )