Analiza w sprawie rozliczania usług pre-paid

Analiza w sprawie rozliczania usług pre-paid. Analiza Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie rozliczania usług przedpłaconych pre-paid.
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej przedstawia analizę rozliczania usług pre-paid w oparciu o porównanie wybranych parametrów ofert, dostępnych na rynku usług przedpłaconych. Analiza dotyczy przyjętych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych, świadczących usługi przedpłacone, okresów na doładowanie kont abonentów usług przedpłaconych oraz stosowanemu przez nich potrącaniu środków na koncie po jego wygaśnięciu. Przeprowadzona przez Prezesa UKE analiza potwierdza potrzebę ustalenia na rynku usług przedpłaconych nowych, zmodyfikowanych zasad, tj.:
– dalszego powszechnego wydłużenia okresów ważności konta pre-paid, bez względu na wysokość jego doładowania,
– zapewnienia możliwości wykonywania połączeń wychodzących w całym okresie aktywności konta, o ile pozwalają na to środki na nim zgromadzone,
– wprowadzenia rozwiązań umożliwiających zwrot niewykorzystanych środków na koncie pre-paid.
Wprowadzenie takich zasad przyczyni się, zdaniem Prezesa UKE, do zwiększenia konkurencji na rynku usług pre-paid oraz bardziej prokonsumenckiego kształtowania relacji na rynku telekomunikacyjnym, umożliwiającego dzięki temu dalszy jego rozwój. W załączeniu przedstawiamy analizę w sprawie rozliczania usług przedpłaconych

( źródło: UKE )