Komisja Europejska zaprasza do udziału w konkursie European Broadband Awards 2016

Komisja Europejska zaprasza do udziału w konkursie European Broadband Awards 2016. Komisja Europejska zaprasza do zgłaszania projektów w konkursie European Broadband Awards 2016. Zgłaszać można wszelkie projekty, które zapewniają obywatelom dostęp do internetu szerokopasmowego – niezależnie od ich wielkości, lokalizacji, używanej technologii. Dotyczy to zarówno projektów prowadzonych przez instytucje publiczne, jak i podmioty prywatne. Komisja Europejska chce nagrodzić wyróżniające się projekty szerokopasmowe w całej Europie. Można je zgłosić w następujących kategoriach:
– Innowacyjny model finansowania, biznesu lub inwestycyjny (Innovative models of financing, business and investment),
– Redukcja kosztów i wspólne inwestycje (Cost reduction and co-investment),
– Wpływ społeczno-ekonomiczny i dostępność cenowa (Socio-economic impact and affordability),
– Otwartość i konkurencja (Openness and competition),
– Projekt ponadczasowy i jakość usługi (Future-proof and quality of service)
Czytaj dalej …

( źródło: UKE )