Gdzie się podziała stacja Plusa w Niwnicach ? ( dolnośląskie )

Niwnice, to dość rozciągnięta miejscowość w powiecie lwóweckim, w województwie dolnośląskim. Na jej obszarze są zlokalizowane: kopalnia “Nowy Ląd”, będąca dziś częścią holdingu KGHM oraz Zakłady “Atlas”, świadczące również produkcję pomocniczą dla kopalni. Na jednym z budynków Zakładów “Atlas”, na terenie kopalni niemal na początku działania sieci – Plus uruchomił swoją stację bazową, która wtedy – z założenia – miała zagwarantować dostęp do usług telefonii komórkowej dla kopalni, ponieważ Polkomtel był jej strategicznym partnerem. Dziś, pośród usług telekomunikacyjnych, już nie jako strategiczny partner – Plus świadczy wyłącznie usługi głosowe, bo … innych nie może. Dlaczego ? Ano dlatego, że cytowana stacja działa na antenowym split, wyłącznie w paśmie GSM. Polkomtel widać przez lata, kiedy stracił partnerski kontrakt z kopalnią popadł w taki letarg, że … o stacji zapomniał ! Nie można jej odnaleźć w żadnym arkuszu wydanych przez UKE pozwoleń radiowych, co może oznaczać, iż dziś – stacja działa nawet nielegalnie, bo bez pozwolenia radiowego. Ku zmartwieniu klientów, została ona również pominięta w planie modernizacyjnym, zaś na pytanie, czy stacja zostanie zmodernizowana – na plusforum.pl mogliśmy przeczytać wpis Konsultanta Plusa, że … wcześniej nie była zaplanowana do modernizacji, bo służy wyłącznie kopalni, ale teraz … to się prawdopodobnie zmieni i zostanie zmodernizowana do UMTS900. Po pierwsze: stacja już dawno przestała służyć tylko kopalni, ponieważ usługi telefonii komórkowej spowszedniały i mieszkańcy, pracownicy kopalni, Zakładów “Atlas” oraz kierowcy, podróżujący pomiędzy miastami powiatowymi: Lwówek Śląski i Lubań wraz z podróżującymi koleją przez Niwnice – z niepokojem patrzą, że ze stacją operator nic nie robi. Po drugie: wokół są tak ogromne pustki w sygnale nawet na zewnątrz budynków, że stację warto gruntownie przebudować, wysokość anten podnieść, zrobić z niej stację czterosektorową i dołożyć chociaż UMTS900 oraz LTE800. Skorzystają wtedy mieszkańcy Niwnic, miejscowości w sąsiedztwie ( Kotliska, Gradówek i po części Gościszów ), zyska zasięg linia kolejowa oraz spora część drogi wzdłuż Niwnic, pomiędzy miastami: Lwówek Śląski i Lubań. Gdyby Polkomtel dowiesił się także do stacji na maszcie  Orange  w miejscowości Mściszów, w tym rozbudowałby do czterech sektorów stację na własnym maszcie w miejscowości Rząsiny koło Gryfowa Śląskiego ( BT30673 ) – zyskałby w dwójnasób, ponieważ z dużym prawdopodobieństwem załatałby większość dziur w sygnale, które występują w tamtym obszarze. Czy tak się stanie ? Ano zobaczymy … Tymczasem życzymy operatorowi, aby lepiej weryfikował to, co ma i o swoich obiektach nie zapominał. A stacja w Niwnicach … wciąż czeka na modernizację …

źródło: informacja własna